Advokatkurset 3 vår – Oslo

Vennligst ikke meld deg på flere enn ett kurs. Du vil umiddelbart motta en kvittering på e-post som bekrefter at din påmelding er registrert og om du eventuelt har kommet på venteliste. Dersom du har kommet på venteliste vil du innen tirsdag 16. oktober få beskjed om du allikevel har fått plass på et av Advokatkursene.

Venteliste

Tid

27. feb. – 22. mar.

Påmeldingsfrist: 29. jan.

Timer

13 juridiske timer / 3 etikktimer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 14 500 NOK

Andre: 14 500 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

For å få advokatbevilling kreves det at en gjennomgår et kurs i emner av spesiell betydning for advokatvirksomhet. Kurset har som formål å gi deltakerne kunnskap til de etiske retningslinjer for utøvelse av advokatyrket, kjennskap til økonomiske, praktiske og organisatoriske sider ved advokatvirksomhet, bli fortrolig med rutiner og fremgangsmåter under rettergang og andre arbeidsområder.

Kurset strekker seg over ett semester og består av to obligatoriske samlinger. Deltakerne skal også besvare en skriftlig hjemmeoppgave etter kursets siste samling. Kurset består av 44 timers undervisning, hvorav 32 timer forelesninger/e-kurs og ca. 12 timer praktiske øvelser. Alle skal delta i prosedyretrening – en sivilsak, en straffesak og en meklingssak.

Her kan du lese mer om hjemmeoppgaven og andre praktiske opplysninger om Advokatkurset.

Kursets emner knyttet til formelle sider ved advokatvirksomhet/advokatansvaret, herunder regler knyttet til anti-hvitvasking, Advokatregnskapet og innføring i advokatetikk vil bli gitt som e-kurs dels forut for samling en og mellom samlingene.

«Det var et svært høyt nivå på foreleserne på dette kurset. Alle overgikk mine forventninger fra første setning, så der har dere gjort en meget bra jobb!»
Deltaker, Advokatkurset 2017

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokatfullmektiger som har som mål å få advokatbevilling.

Samling 1

8:30 Velkomstkaffe og registering
9:00 Orientering om Advokatkurset
9:15 Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet. Drift av advokatvirksomhet. Forholdet til Klienten

 • Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet
 • Risikostyring og advokatvirksomhet
 • Klient kommunikasjon
 • Diskusjoner og dilemmatrening
Advokat, Anniken Ramse Arntzen,
Advokatfirmaet Seland Orwall DA, Oslo

Advokat, Per Oddvar G. Pallum,
Gjensidige Forsikring ASA, Oslo

12:15 Lunsj
13:15 Forhandlinger/konfliktløsning

 • Forståelse av hva forhandling er
 • Modeller for forhandling
 • kunnskap om systematisk tilnærming og organisert tenkning i forhandlingssituasjoner
 • Advokaten som forhandler
 • Forhandlings posisjon i tvisteløsning
 • Grupperoppgaver
Fasilitator, Roar Thun Wægger,
Wægger Negotiation Institute, Oslo

16:15 Slutt første kursdag
9:00 Mekling

 • Strategier for å løse en konflikt
 • Særlig om mekling som konfliktløsningsmetode
 • Oversikt over meklingensgang
 • Forberedelse til mekling
 • Innledningsfasen/opplysningsfasen
 • Løsning
 • Forhandlinger som løsning
12:00 Lunsj
13:00 Mekling og meklingsøvelse
17:00 Slutt andre kursdag
9:00 Utforming av stevning og tilsvar Advokat, Hilde Ruus,
Regjeringsadvokaten

10:15 Pause
10:30 Saksforberedelse i sivilesaker Advokat, Johannes Meyer-Myklestad,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

12:30 Lunsj
13:30 Prosedyreteknikk Advokat, Kari Sigurdsen,
Regjeringsadvokaten

Advokat, Kaare Andreas Shetelig,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo, Oslo

16:30 Slutt første samling
Skriv ut hele programmet

Samling 2

8:30 Velkomstkaffe, registrering og frukt
9:00 Avhør av parter og vitner Advokat, Christian Henrik Prahl Reusch,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig As, Oslo, Oslo

12:30 Lunsj
13:30 Utdeling av roller til prosedyretrening. Forberedelse til prosedyretrening
15:00 Pause med noe servering før man går bort i tingretten
15:30 Prosedyreøvelse i sivilsak
19:00 Slutt første kursdag
9:00 Opptreden og forholdet til forvaltningen
10:00 Pause
10:15 Praktisk straffeprosess - Forsvarer oppgaver og rolle. Bistandsadvokatens oppgaver og rolle. Advokat, Cecilie Lysjø Jacobsen,
Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, Oslo

11:00 Pause med servering
11:15 Praktisk straffeprosess - Forsvarer oppgaver og rolle. Bistandsadvokatens oppgaver og rolle. Advokat, Cecilie Lysjø Jacobsen,
Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, Oslo

12:45 Lunsj
13:45 Forberedelse til øvelse i straffesak
15:00 Pause med noe servering før man går bort i tingretten
15:30 Prosedyreøvelse i straffesak
19:00 Slutt andre kursdag
9:00 Advokatetikk
12:00 Lunsj
13:00 Advokatetikk fortsetter - dilemmatrening
15:00 Slutt andre samling
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

NB! For å få registrert timer i henhold til Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning, må man være innmeldt i Advokatforeningen innen dato for siste kursdag (dvs. siste dag 2. samling). Blir du medlem etter at du har meldt deg på kurset, må du sende ditt medlemsnummer på e-post til anh@jus.no, slik at timene blir registrert.

Advokatkurset

Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20-års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no eller prosjektleder Gulsum Koc, gk@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Februar

September

 • 19.
  sep
  26.
  okt

  Advokatkurset

  Spesialkurs / 13 juridiske timer / 3 etikktimer / Oslo

  Fullbooket!
 • 12.
  sep
  19.
  okt

  Advokatkurset

  Spesialkurs / 13 juridiske timer / 3 etikktimer / Oslo

  Fullbooket!

Januar