Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett

Har du en sak som skal opp for Høyesterett? Da er dette kurset aktuelt for deg. Her får du en grundig gjennomgang av både forberedelsen til saken og selve opptreden i Høyesterett.

Meld meg på

Tid

15. okt.

Påmeldingsfrist: 17. sep.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Høyesterett, Høyesteretts plass, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Kursets formål er å gi advokater et best mulig grunnlag for å håndtere en sivil sak for Høyesterett. Det tar for seg alle sakens stadier - fra utarbeidelse av ankeerklæringen til nedleggelse av påstand i skranken. Siktemålet er at deltakerne skal få økt forståelse for Høyesteretts rolle og hvordan klientens interesser best kan ivaretas når saken bringes inn for vår øverste domstol. Kurset er praktisk rettet, og deltakerne får tilgang til et betydelig eksempelmateriale.

JUS arrangerer dette kurset i nært samarbeid med Høyesterett. Det arrangeres i Høyesteretts Hus, og deltakerne gis tilbud om en omvisning i lokalene. 

Høyesterett har uttrykt ønske om at flest mulig av de advokater som har saker for Høyesterett, deltar på kurset.

«Dette kurset er ett av de aller beste jeg har deltatt på noen gang!»
Tidligere kursdeltaker

Hvem passer kurset for?

Alle advokater i prosedyrepraksis vil ha utbytte av å delta, også de som foreløpig ikke har fått henvist en sak til behandling i Høyesterett.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Kursstart

Temaene på seminaret er:

  • Høyesteretts rolle, kompetanse, prosessform og arbeidsmåte
  • Advokatprøven og prøvesakene
  • Ankeutvalgets behandling av anken - henvisningspraksis
  • Saksforberedelsen etter henvisning
  • Advokatens forberedelse til prosedyren
  • Generelt om prosedyren i Høyesterett
  • Disponering av hovedinnlegget
  • Fremstilling av faktum
  • Fremstilling av rettsstoffet
  • Noen særspørsmål (Partshjelp, skriftlige disposisjoner, utdrag, hjelpedokumenter, avhør av sakkyndige, spørsmål fra dommerne, replikk og duplikk, sakskostnader)

 

 

Advokat, Jan Fougner,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Høyesterettsdommer, Per Erik Bergsjø,
Norges Høyesterett, Oslo

Høyesterettsdommer, Arnfinn Bårdsen,
Norges Høyesterett, Oslo

16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Sivilprosess

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torbjørn Buer på e-post: tb@jus.no eller mobil 934 443 48.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November