Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett

Har du en sak som skal opp for Høyesterett? Da er dette kurset aktuelt for deg. Her får du en grundig gjennomgang av både forberedelsen til saken og selve opptreden i Høyesterett.

Meld meg på

Tid

16. okt.

Påmeldingsfrist: 15. sep.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Høyesterett, Høyesteretts plass, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Kursets formål er å gi advokater et best mulig grunnlag for å håndtere en sivil sak for Høyesterett. Det tar for seg alle sakens stadier - fra utarbeidelse av ankeerklæringen til nedleggelse av påstand i skranken. Siktemålet er at deltakerne skal få økt forståelse for Høyesteretts rolle og hvordan klientens interesser best kan ivaretas når saken bringes inn for vår øverste domstol. Kurset er praktisk rettet, og deltakerne får tilgang til et betydelig eksempelmateriale.

JUS arrangerer dette kurset i nært samarbeid med Høyesterett. Det arrangeres i Høyesteretts Hus, og deltakerne gis tilbud om en omvisning i lokalene. 

Høyesterett har uttrykt ønske om at flest mulig av de advokater som har saker for Høyesterett, deltar på kurset.

Hvem passer kurset for?

Alle advokater i prosedyrepraksis vil ha utbytte av å delta, også de som foreløpig ikke har fått henvist en sak til behandling i Høyesterett.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Kursstart

Temaene på seminaret er:

 • Høyesteretts rolle, kompetanse, prosessform og arbeidsmåte
 • Advokatprøven og prøvesakene
 • Ankeutvalgets behandling av anken - henvisningspraksis
 • Saksforberedelsen etter henvisning
 • Advokatens forberedelse til prosedyren
 • Generelt om prosedyren i Høyesterett
 • Disponering av hovedinnlegget
 • Fremstilling av faktum
 • Fremstilling av rettsstoffet
 • Noen særspørsmål (Partshjelp, skriftlige disposisjoner, utdrag, hjelpedokumenter, avhør av sakkyndige, spørsmål fra dommerne, replikk og duplikk, sakskostnader)

 

 

Advokat, Jan Fougner,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Høyesterettsdommer, Per Erik Bergsjø,
Norges Høyesterett, Oslo

Høyesterettsdommer, Arnfinn Bårdsen,
Norges Høyesterett, Oslo

16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Sivilprosess

Juristenes Utdanningssenter tilbyr kurs innen fagområdet tilpasset ulike nivåer. Det årlige sivilprosesskurset gir en ajourføring og tar for seg temaer som er aktuelle i tiden; digitalisering, hvordan skrive en god anke, o.l. I samarbeid med Høyesterett arrangeres det et eget «prøvekurs»; Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett. Dette er også aktuelt for de som foreløpig ikke har fått henvist en sak dit. Kurset «Sivilprosess – gjennomføring av rettssaker» går over tre samlinger og gir en god, praktisk innføring i arbeidet med sivile saker. Tidligere deltakere gir svært gode tilbakemeldinger! Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter er «Argumentasjon og prosedyreteknikk» kurset for deg.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November

 • 8. nov
  Sivilprosess

  Argumentasjon og prosedyreteknikk

  Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter? Advokat Alf Johan Knag og professor dr. juris Sverre Blandhol gir deg kunnskapen du trenger om innledningsforedraget og prosedyre!

  Andre juridiske kurs / 7 juridiske timer / Oslo

 • 2. nov
  -
  3. nov
  Compliance

  Det årlige kurset i compliance

  Det årlige kurset i compliance gir deg de viktigste trendene og nyhetene innen compliance-området.

  Ajourføringskurs / 7 juridiske timer / 2 etikktimer / Larvik

Oktober

 • 12. okt
  -
  13. okt
  Sivilprosess

  Det årlige sivilprosesskurset

  På dette kurset får du en ajourføring innen rettsområdet. I tillegg behandles særlige emner og temaer som er aktuelle.

  Ajourføringskurs / 9 juridiske timer / 1 etikktimer / Trondheim

Desember

September

 • 27. sep
  Forvaltningsrett og statsrett

  Domstolskontroll med forvaltningsvedtak

  Domstolene behandler årlig en lang rekke saker om gyldigheten av forvaltningsvedtak. Slike saker reiser både sivilprosessuelle og forvaltningsrettslige spørsmål som kan være krevende. Vi belyser sentrale problemstillinger knyttet til dette under høstens kurs.

  Fordypningskurs / 6 juridiske timer / Oslo