Arv og dødsboskifte

Ny lov

Forslag til ny arvelov ble lagt frem av regjeringen den 22. juni 2018. Loven er nå vedtatt av Stortinget og sanksjonert i statsråd, og trer i kraft fra nyttår 2021.

Meld meg på

Timer

3 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 20. mai. 2020

Kursavgift

Medlemmer: 2 100 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 600 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

I hovedsak videreføres dagens arveregler, mens andre regler endres. I dette kurset gjennomgår vi hva som er nytt og hva som består i forslaget til ny arvelov. Dette kurset skulle opprinnelig blitt avholdt i mars 2020. Som følge av koronasituasjonen har kurset blitt gjort om til et e-kurs. Du kan derfor se kurset hjemmefra eller på jobben - når det passer!

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med familie- og arverett

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning

 • Lovarbeidet
 • Hovedtrekk
 • Bakgrunn
 • Disposisjon
Professor dr. juris John Asland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Leksjon 2: Slektens arverett
Leksjon 3: Ektefellens arverett
Leksjon 4: Uskifte for ektefeller

 • Hovedtrekk
 • Endringer i gaveregelen
 • Bevissikring
Leksjon 5: Avtaler om arv

 • Hovedtrekk
 • Avhendelse av arv mv.
 • Avkall på arv
 • Avkortning
Leksjon 6: Testamenter

 • Opprettelse
 • Dødsdisposisjoner
Leksjon 7: Pliktdel

 • Hovedtrekk
 • Exit kvalitativt pliktdelsvern
 • Andre endringer
Leksjon 8: Gjensidige testamenter
Leksjon 9: Internasjonal privatrett

 • Lovvalg
 • Arvelaters valg
Leksjon 10: Nye skifteregler

 • Innledning
Leksjon 11: Innledende skiftebehandling

 • Lovvalg
 • Formuesfullmakt mv.
 • Registrering
Leksjon 12: Privat skifte
Leksjon 13: Offentlig skifte

 • Bostyrer
 • Proklama
Leksjon 14: Naturalutlegg
Leksjon 15: Skifteprosess
Leksjon 16: Testamentariske stiftelser
Leksjon 17: Ikrafttredelse overgangsregler
Leksjon 18: Oppsummering

Foredragsholdere

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på innspillingstidpunkt 29. april 2020. Kurset er tilgjengelig for påmelding frem til 31.12.2020.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Publisert: 20. mai. 2020

Kontaktpersoner

Familie-, arve- og skifterett

Innen dette fagområde avholder JUS to til tre store kurs i året. Under Advokatenes fagdager er det hvert år et eget kurs i familie-, arve- og skifterett. I høstsemesteret arrangeres vanligvis "Det årlige Sandefjordskurset» med ajourføringsforedrag og oppdatering innen fagområdet.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no


Mer informasjon om fagutvalget