Behandling av betrodde midler – erfaringer fra avholdte bokettersyn (Oslo)

Herunder hvitvaskingsreglene med fokus på tilsynsrådets oppfølging av advokatenes implementering av regelverket.

Meld meg på

Tid

24. jan.

Påmeldingsfrist: 2. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

3 juridiske timer / 3 ikke-juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 0 NOK

Andre: 0 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

JUS og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet inviterer til kurs i regnskapsføring og behandling av betrodde midler i advokat-/rettsvirksomhet.  

Kurset er gratis. Avmeldingsgebyr er 500,- dersom man melder seg av senere enn en uke før kursstart.

 

 

Hvem passer kurset for?

Advokater, rettshjelpere og regnskapsførere. Kurset er praktisk rettet med gjennomgang av aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Kursstart

Temaer som tas opp:

  • Generell innledning
  • Regnskapslov/bokføringslov/bokføringsforskrift
  • Opptjente ikke fakturerte honorarer
  • Advokatforskriften kapittel 3: Behandling av betrodde midler
  • Advokatforskriften kapittel 3A: Årsregnskap og revisjon
  • Særregnskaper 
  • Tilsynsrådets oppgaver
  • Egenerklæring med revisoruttalelse
  • Hvitvaskingsreglene med fokus på tilsynsrådets oppfølging av advokatenes implementering av regelverket og gjennomgang av forventinger knyttet til en risikobasert tilnærming
  • Erfaringer fra bokettersyn hos advokater

 

 

Statsautorisert revisor, Kjetil Andersen,
Ernst & Young AS

12:30 Lunsj
13:30 Kurset fortsetter
16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Andre juridiske kurs

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg.

Mer informasjon om fagutvalget