Børsrettsdagene

Oslo Børs og Juristenes Utdanningssenter inviterer til årets viktigste møteplass for alle som er interessert i børs- og verdipapirrett.

Meld meg på

Tid

28. – 29. jan.

Påmeldingsfrist: 25. jan.

Timer

11 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Sted

Thon Hotel Bristol, Oslo, Kristian IVs gate 7, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 5 290 NOK

Andre: 6 790 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Tradisjon tro vil en gjennomgang av børsens, myndighetenes og domstolenes avgjørelser og uttalelser stå sentralt. Øvrige foredrag tar for seg andre problemstillinger og saker innenfor børs- og verdipapirrettens område, basert på nasjonal lovgivning og EU-direktiver.

Vi er opptatt av å trekke frem tema som er aktuelle i tiden. I år har vi valgt å løfte frem det nordiske obligasjonsmarkedet, vi er innom tema som kryptovaluta og spirallån og vi får et foredrag om finans og miljø.   

Foredragsholderne er ressurspersoner som står sentralt i utformingen av regelverk og praksis på rettsområdet. Dokumentasjon vil bli oversendt elektronisk i forkant av konferansen.

Hvem passer kurset for?

Børsrettsdagene er aktuelle for alle med interesse for rettsområdet, og vil være av særlig interesse for ansatte i verdipapirforetak, norske og utenlandske advokater og representanter for børsnoterte selskaper, obligasjonsutstedere, samt andre beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet med børs- og verdipapirrettslige problemstillinger som arbeidsfelt.

Program

8:30 Morgenkaffe og registrering
9:00 Åpning og praktisk informasjon Advokat, Øivind Amundsen,
Oslo Børs ASA, Oslo

9:10 Børsdirektørens kvarter Børsdirektør, Bente A. Landsnes,
Oslo Børs ASA

9:25 Paneldebatt - aktuelle saker fra Oslo Børs i 2018 Advokat, Øivind Amundsen,
Oslo Børs ASA, Oslo

Advokat, Marianne Sahl Sveen,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Partner, Lars Knem Christie,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Group CFO, Christian Berg,
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

10:10 Te- og kaffepause
10:30 Paneldebatt - aktuelle saker fra Oslo Børs i 2018 - fortsetter Advokat, Øivind Amundsen,
Oslo Børs ASA, Oslo

Advokat, Marianne Sahl Sveen,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Partner, Lars Knem Christie,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Group CFO, Christian Berg,
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

11:15 Nytt fra EU Advokat, Tore Mydske,
Advokatfirmaet Thommessen As, Oslo, Oslo

12:15 Lunsj
13:15 Advokatetikk - Etikk og compliance i styrerommet Advokat, Liv Monica Stubholt,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

14:10 Te- og kaffepause
14:30 Fairness Opinion i en tilbudssituasjon Regional Managing Partner, Nordics, Erik Mamelund,
Ernst & Young AS

Advokat, Dag Erik Rasmussen,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo, Oslo

15:00 Kryptovaluta - hensiktsmessig kilde til kapital i børsnoterte selskaper, eller risikofaktor for finansiell stabilitet i markedet Administrerende direktør, Cecilie Grue,
Element ASA, Oslo

9:00 Paneldebatt - Det nordiske obligasjonsmarkedet - herunder trender, innsyn, eierregister, dokumentasjonskrav, rating, Lebara-saken Advokat, Einar Grette,
Advokatfirmaet Thommessen As, Oslo, Oslo

Juridisk direktør, Jo Øivind Forfang,
Nordic Trustee AS, Oslo

Head of Credit Strategy, Thomas Eitzen,
Skandinaviska Enskilda Banken Ab

Maria Granlund,
Alfred Berg Norge SE

Advokat, Stian Tande Mortensen,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo, Oslo

10:00 Finans og Miljø Direktør, Kristin Halvorsen,
Cicero, Oslo

10:30 Te- og kaffepause
10:50 MiFID II- Erfaringer ett år etter Advokat, Christoffer Bergene,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo, Oslo

Compliance Officer, Hanne Leirbukt Pedersen,
DnB Markets

11:30 "Speeddating" - Utvalgte temaer innenfor verdipapirområdet
11:40 Sesjon 1
Nye regler om flaggeplikt
Advokatfullmektig, Karl Magnus Ulstein-Rygnestad,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

11:40 Sesjon 2
Primærinnsideres meldeplikt under MAR
Advokat, Markus Nilssen,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

11:40 Sesjon 3
Ny NUES anbefaling
Fast advokat, Maria Krog Eik,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo, Oslo

11:40 Sesjon 4
Sentralt fra ny hvitvaskingslov
Advokatfullmektig, Helene Olaussen Hermansen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

11:40 Sesjon 5
"Spirallån" - nyttig kilde til kapital for børsnoterte selskaper eller dødsspiral?
Advokat, Joakim Gjerde,
Advokatfirmaet CLP DA, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Nye regler innenfor frivillige og pliktige tilbud Advokat, Hege Dahl,
Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS, Oslo

13:30 Nytt fra Finanstilsynet 2018 - paneldebatt Seksjonssjef, Christian F. Falkenberg Kjøde,
Finanstilsynet

Advokat, Bjarne Rogdaberg,
Advokatfirmaet Schjødt As, Oslo, Oslo

Advokat, Bernt Olav Steinland,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

Advokat, Kjersti Tøgard Trøbråten,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

14:15 Te- og kaffepause
14:35 Nytt fra Finanstilsynet 2018 fortsetter Seksjonssjef, Christian F. Falkenberg Kjøde,
Finanstilsynet

Advokat, Bjarne Rogdaberg,
Advokatfirmaet Schjødt As, Oslo, Oslo

Advokat, Bernt Olav Steinland,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

Advokat, Kjersti Tøgard Trøbråten,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

15:15 Avslutning med Kahoot-konkurranse over presenterte temaer Advokat, Pernille Woxen Burum,
Oslo Børs ASA

Senior Manager, Eirik Høiby Ausland,
Oslo Børs ASA

Advokat, Øivind Amundsen,
Oslo Børs ASA, Oslo

Skriv ut hele programmet

Børs- og verdipapirrett

Hovedkuset innenfor dette fagområdet arrangeres under de årlige Børsrettsdagene i januar hvert år. Dette gjør vi i samarbeid med Oslo Børs. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Martin Seglen Baadshaug på mba@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget