Børsrettsdagene

Oslo Børs og Juristenes Utdanningssenter inviterer til årets viktigste møteplass for alle som er interessert i børs- og verdipapirrett.

Oppstart i dag

Tid

27. – 28. jan.

Påmeldingsfrist: 20. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

11 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Sted

Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 6 850 NOK

Andre: 6 850 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Tradisjon tro vil en gjennomgang av børsens, myndighetenes og domstolenes avgjørelser og uttalelser stå sentralt. Øvrige innlegg tar for seg problemstillinger og saker innenfor børs- og verdipapirrettens område, basert på nasjonal lovgivning og EU-direktiver. På dagorden vil du i tillegg finne tema som konsekvenser av CSDR og SRD II, majoritetseieres kommunikasjon med børsnoterte selskaper, interessekonflikter samt et foredrag om klimarisiko og konsekvenser for norsk økonomi.

Hvem passer kurset for?

Børsrettsdagene er av særlig interesse for ansatte i verdipapirforetak, børsnoterte selskaper, norske og utenlandske advokater, obligasjonsutstedere, samt andre beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet med børs- og verdipapirrettslige problemstillinger som arbeidsfelt.

Program

8:30 Morgenkaffe og registrering
9:00 Åpning og praktisk informasjon Direktør Førstehåndsmarkedet Norge og internasjonale noteringer ENX, Øivind Amundsen,
Oslo Børs ASA

9:05 Børsdirektørens kvarter Børsdirektør, Håvard S. Abrahamsen,
Oslo Børs ASA

9:20 Oslo Børs blir en del av Euronext - Hva vil det bety for vårt lokale børsmarked? Direktør Førstehåndsmarkedet Norge og internasjonale noteringer ENX, Øivind Amundsen,
Oslo Børs ASA

9:40 Paneldebatt - aktuelle saker fra Oslo Børs i 2019 Leder Juridisk, Kjell Vidjeland,
Oslo Børs ASA

Partner, Lars Knem Christie,
Advokatfirmaet BAHR AS

Direktør Førstehåndsmarkedet Norge og internasjonale noteringer ENX, Øivind Amundsen,
Oslo Børs ASA

Group CFO, Christian Berg,
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

Partner, Marianne Sahl Sveen,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS

10:20 Kaffepause
10:35 Paneldebatt fortsetter
11:15 Nytt fra EU Partner, Tore Mydske,
Advokatfirmaet Thommessen AS

12:15 Lunsj
13:15 Hvordan kan børsnoterte selskaper kommunisere med majoritetseiere Direktør markedsovervåkning og – administrasjon, Thomas Borchgrevink,
Oslo Børs ASA

Executive Vice President & General Counsel, Snorre Valdimarsson,
Scatec Solar ASA

Investeringsdirektør, Jacob Iqbal,
Sundt AS

Advokat, Anne Lise Ellingsen Gryte,
Advokatfirmaet Wiersholm AS

14:10 Kaffepause
14:30 Etikk - interessekonflikter når advokatene møter seg selv i døra Professor, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Senior Legal Counsel - advokat, Hilde Alexandra Grønland Kuburic,
Equinor ASA

Partner, Geir Henning Sviggum,
Wikborg Rein Advokatfirma AS

15:15 Slutt første dag
8:30 Morgenkaffe
9:00 Makroforedrag Olje- og gassanalytiker, Nadia Martin Wiggen,
Pareto Securities AS

9:20 Bruk av styreutvalg i børsnoterte selskap - Supperåd eller nødvendig governance Partner, Liv Monica Stubholt,
Advokatfirmaet Selmer AS

9:45 Klimarisiko og konsekvenser for norsk økonomi Sjefsøkonom og direktør forvaltningsstrategi, Thomas Ekeli,
Folketrygdfondet

10:15 Kaffepause
10:35 «Speeddating» - Utvalgte tema innenfor verdipapirområdet

Fem temaer belyses:

Market sounding
Fast advokat, Morten Emil Bergan, Advokatfirma Thommessen AS

Konsensusestimater - probelstillinger rundt informasjonsdeling
Partner, Ylva Forsberg, Advokatfirma Schjødt

Nye prospektregler fra 21. juni 2019
Fast advokat, Pia Pedersen, Advokatfirma Selmer AS

Økt bruk av due diligence ved utstedelse av obligasjoner
Advokatfullmektig, Anne Kathrine Sande, Arntzen de besche Advokatfirma AS

Endringer i IR anbefaling
Advokatfullmektig, Ingvild Walle Skraastad, Simonsen Vogt Wiig AS

Fast advokat, Morten Emil Eriksrud Bergan,
Advokatfirmaet Thommessen AS

Partner, Ylva Forsberg,
Advokatfirmaet Schjødt

Fast advokat, Pia Pedersen,
Advokatfirmaet Selmer AS

Advokatfullmektig, Anne Kathrine Sande,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Advokatfullmektig, Ingvild Walle Skraastad,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

11:20 Sanksjonering på finansmarkedsområde Partner, Knut Bergo,
Advokatfirmaet Schjødt AS

Professor, Morten Kinander,
Institutt for rettsvitenskap og styring BI

Avdelingsleder, Inge Svae-Grotli,
Økokrim

Tilsynsrådgiver, Geir Holen,
Finanstilsynet

Senior kursnoteringsleder, Geir Ankarstrand,
Oslo Børs ASA

12:00 Lunsj
13:00 CSDR og SRDII - Hva vil disse nye EU-reguleringen bety for utstederne? Juridisk direktør, Jorunn Blindheim Øystese,
Verdipapirsentralen ASA

Partner, Erling Lind,
Ro Sommernes Advokatfirma DA

13:30 Nytt fra Finanstilsynet 2019 - paneldebatt Seksjonssjef, Christian F. Falkenberg Kjøde,
Finanstilsynet

Partner, Andreas Jarbø,
Advokatfirmaet Selmer AS

Partner, Kjersti Tøgard Trøbråten,
Advokatfirmaet Wiersholm AS

Chief Compliance Officer, Hanne Leirbukt Pedersen,
DNB Markets

14:15 Kaffepause
14:35 Peneldebatt fortsetter
15:15 Avslutning med Kahoot - konkurranse over presenterte temaer Advokat, Pernille Woxen Burum,
Oslo Børs ASA

Senior Manager, Eirik Høiby Ausland,
Oslo Børs ASA

15:30 Slutt Børsrettsdagene 2020
Skriv ut hele programmet

Børs- og verdipapirrett

Hovedkuset innenfor dette fagområdet arrangeres under de årlige Børsrettsdagene i januar hvert år. Dette gjør vi i samarbeid med Oslo Børs. Vi tilbyr også et grunnleggende kurs i sentrale emner i børs- og verdipapirrett. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric J. Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget