Børsrettsdagene

Oslo Børs og Juristenes Utdanningssenter inviterer til årets viktigste møteplass for alle som er interessert i børs- og verdipapirrett.

Meld meg på

Tid

28. – 29. jan.

Påmeldingsfrist: 25. jan.

Timer

11 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Sted

Thon Hotel Bristol, Oslo, Kristian IVs gate 7, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 6 790 NOK

Andre: 6 790 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Tradisjon tro vil en gjennomgang av børsens, myndighetenes og domstolenes avgjørelser og uttalelser stå sentralt. Øvrige foredrag tar for seg andre problemstillinger og saker innenfor børs- og verdipapirrettens område, basert på nasjonal lovgivning og EU-direktiver.

Vi er opptatt av å trekke frem tema som er aktuelle i tiden. I år har vi valgt å løfte frem det nordiske obligasjonsmarkedet, vi er innom tema som kryptovaluta og spirallån og vi får et foredrag om finans og miljø.   

Foredragsholderne er ressurspersoner som står sentralt i utformingen av regelverk og praksis på rettsområdet. Dokumentasjon vil bli oversendt elektronisk i forkant av konferansen.

Hvem passer kurset for?

Børsrettsdagene er aktuelle for alle med interesse for rettsområdet, og vil være av særlig interesse for ansatte i verdipapirforetak, norske og utenlandske advokater og representanter for børsnoterte selskaper, obligasjonsutstedere, samt andre beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet med børs- og verdipapirrettslige problemstillinger som arbeidsfelt.

Program

8:30 Morgenkaffe og registrering
9:00 Åpning og praktisk informasjon Juridisk direktør, Øivind Amundsen,
Oslo Børs ASA

9:10 Børsdirektørens kvarter Børsdirektør, Bente A. Landsnes,
Oslo Børs ASA

9:25 Paneldebatt - aktuelle saker fra Oslo Børs i 2018 Juridisk direktør, Øivind Amundsen,
Oslo Børs ASA

Partner, Marianne Sahl Sveen,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Partner, Lars Knem Christie,
Advokatfirmaet BAHR AS

Group CFO, Christian Berg,
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

10:10 Te- og kaffepause
10:30 Paneldebatt - aktuelle saker fra Oslo Børs i 2018 - fortsetter Juridisk direktør, Øivind Amundsen,
Oslo Børs ASA

Partner, Marianne Sahl Sveen,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Partner, Lars Knem Christie,
Advokatfirmaet BAHR AS

Group CFO, Christian Berg,
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

11:15 Nytt fra EU Partner, Tore Mydske,
Advokatfirmaet Thommessen AS

12:15 Lunsj
13:15 Advokatetikk - Etikk og compliance i styrerommet Partner, Liv Monica Stubholt,
Advokatfirmaet Selmer AS

14:10 Te- og kaffepause
14:30 Fairness Opinion i en tilbudssituasjon Regional Managing Partner, Nordics, Erik Mamelund,
Ernst & Young AS

Partner, Dag Erik Rasmussen,
Wikborg Rein Advokatfirma AS

15:00 Kryptovaluta - hensiktsmessig kilde til kapital i børsnoterte selskaper, eller risikofaktor for finansiell stabilitet i markedet Administrerende direktør, Cecilie Grue,
Element ASA

9:00 Paneldebatt - Det nordiske obligasjonsmarkedet

Herunder:

  • trender
  • innsyn
  • eierregister
  • dokumentasjonskrav
  • rating
  • problemsaker i markedet etc.
Partner, Einar Grette,
Advokatfirmaet Thommessen AS

Juridisk direktør, Jo Øivind Forfang,
Nordic Trustee AS

Head of Credit Strategy, Thomas Eitzen,
Skandinaviska Enskilda Banken AB

Senior Kredittanalytiker, Maria Granlund,
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Partner, Stian Tande Mortensen,
Wikborg Rein Advokatfirma AS

10:00 Finans og Miljø Direktør, Kristin Halvorsen,
Cicero

10:30 Te- og kaffepause
10:50 MiFID II- Erfaringer ett år etter Specialist counsel, Christoffer Bergene,
Wikborg Rein Advokatfirma AS

Compliance Officer, Hanne Leirbukt Pedersen,
DnB Markets

11:30 "Speeddating" - Utvalgte temaer innenfor verdipapirområdet

Fem advokater får seks minutter hver på å legge frem sitt tema.

Nye regler om flaggeplikt
Advokatfullmektig Karl Magnus Ulstein-Rygnestad, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Primærinnsideres meldeplikt under MAR
Advokat Markus Nilssen, Advokatfirmaet BAHR AS

Ny NUES anbefaling
Fast Advokat Maria Krog Eik, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sentralt fra ny hvitvaskingslov
Advokat Helene Olaussen Hermansen, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

"Spirallån" - nyttig kilde til kapital for børsnoterte selskaper eller dødsspiral?
Fast advokat Joakim Gjerde, Advokatfirmaet CLP DA

12:00 Lunsj
13:00 Nye regler innenfor frivillige og pliktige tilbud Partner, Hege Dahl,
Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS

13:30 Nytt fra Finanstilsynet 2018 - paneldebatt Seksjonssjef, Christian F. Falkenberg Kjøde,
Finanstilsynet

Partner, Bjarne Rogdaberg,
Advokatfirmaet Schjødt AS

Partner, Bernt Olav Steinland,
Advokatfirmaet Selmer AS

Partner, Kjersti Tøgard Trøbråten,
Advokatfirmaet Wiersholm AS

14:15 Te- og kaffepause
14:35 Nytt fra Finanstilsynet 2018 fortsetter Seksjonssjef, Christian F. Falkenberg Kjøde,
Finanstilsynet

Partner, Bjarne Rogdaberg,
Advokatfirmaet Schjødt AS

Partner, Bernt Olav Steinland,
Advokatfirmaet Selmer AS

Partner, Kjersti Tøgard Trøbråten,
Advokatfirmaet Wiersholm AS

15:15 Avslutning med Kahoot-konkurranse over presenterte temaer Advokat, Pernille Woxen Burum,
Oslo Børs ASA

Senior Manager, Eirik Høiby Ausland,
Oslo Børs ASA

Juridisk direktør, Øivind Amundsen,
Oslo Børs ASA

Skriv ut hele programmet

Børs- og verdipapirrett

Hovedkuset innenfor dette fagområdet arrangeres under de årlige Børsrettsdagene i januar hvert år. Dette gjør vi i samarbeid med Oslo Børs. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Martin Seglen Baadshaug på mba@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget