Børsrettsdagene

Oslo Børs og Juristenes Utdanningssenter inviterer til årets viktigste møteplass for alle som er interessert i børs- og verdipapirrett.

Tid

29. – 30. jan.

Påmeldingsfrist: 17. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

10 juridiske timer / 2 etikktimer

Fagområde

Sted

Thon Hotel Bristol, Oslo, Kristian IVs gate 7, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 6 500 NOK

Andre: 6 500 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Tradisjonen tro samles landets fremste eksperter innen børs- og verdipapirretten på Børsrettsdagene, for å dele av sine erfaringer og kunnskaper. 2018 er året for implementering av omfattende endringer i regelverk for børs- og verdipapirområdet. MiFID II/MiFIR, MAR, Transparency og Emir er på full fart inn i norsk lovgivning, med store konsekvenser for børsnoterte selskaper, verdipapirforetak, banker og rådgivere. Børsrettsdagene har i år stort fokus på dette, og målet er at deltakerne etter avsluttet seminar skal ha fått en grundig innføring i hva disse endringene faktisk vil medføre.

En bred gjennomgang av børsens, myndighetenes og domstolenes avgjørelser og uttalelser står som vanlig sentralt. Vi setter også fokus på de viktigste problemstillingene og sakene innenfor børs- og verdipapirrettens område siste år, basert både på nasjonal lovgivning og EU-direktiver. Det legges også stor vekt på sentrale regelverk, samt hvilke konsekvenser disse har for børsnoterte selskaper, tilretteleggere og rådgivere.  Børsrettsdagene er i tillegg opptatt av å trekke frem tema som er aktuelle i tiden. I år har vi blant annet valgt å se nærmere på stabiliseringsøvelser ved børsnotering, markedsmisbruksforordningen, psykologi i finans og utfordringer knyttet til interessekonflikter, og selskapers ansvar for å respektere menneskerettighetene.

Børsrettsdagene er årets viktigste møteplass for kompetanseutvikling, erfaringsdeling og nettverksbygging for alle med interesse for børs- og verdipapirrett. 

Vi sees på Bristol 29. og 30 januar!

Hvem passer kurset for?

Alle med interesse for rettsområdet, og særlig advokater som rådgir på området, ansatte i børsnoterte selskaper og verdipapirforetak, obligasjonsutstedere, samt andre beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet med børs- og verdipapirrettslige problemstillinger som arbeidsfelt.

Program

8:30 Morgenkaffe og registrering
9:00 Åpning og praktisk informasjon KURSLEDER. Juridisk direktør, Øivind Amundsen,
Oslo Børs ASA

9:15 Børsdirektørens kvarter Børsdirektør, Bente A. Landsnes,
Oslo Børs ASA

9:30 Paneldebatt - aktuelle saker fra Oslo Børs 2017 Innleder, Juridisk direktør, Øivind Amundsen,
Oslo Børs ASA

Advokat, Marianne Sahl Sveen,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Advokat, Lars Knem Christie,
Advokatfirmaet Selmer DA

Group CFO, Christian Berg,
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

10:15 Pause
10:30 Paneldebatt - aktuelle saker fra Oslo Børs 2017 forts.
11:15 Ny verdipapirhandellov - MiFID II, Emir etc Advokat, Tore Mydske,
Advokatfirmaet Thommessen AS

Compliance Officer, Hanne Leirbukt Pedersen,
DnB Markets

12:00 Lunsj
13:00 Paneldebatt - Markedsmisbruksforordningen som norsk rett Innleder: Direktør markedsovervåking og –administrasjon, Thomas Borchgrevink,
Oslo Børs ASA

Seksjonssjef, Geir Holen,
Finanstilsynet

Advokat, Christian Emil Petersen,
Wikborg Rein Advokatfirma AS

VP Investor Relations & Communications, Ingrid Aarsnes,
Kværner ASA

14:10 Pause
14:25 EØS-etterslepet på finansmarkedsområdet Avdelingsdirektør, Inger-Johanne Arildsen Rygh,
Finansdepartementet

14:55 Digitalisering av Oslo Børs sitt regelverk og børspraksis Senior prosjektleder, Elisabeth Dyvik,
Oslo Børs ASA

Advokat, Robin Bakken,
Advokatfirmaet BA-HR DA

9:00 Stabiliseringsøvelser ifm børsnotering - praktiske problemstillinger og kommende regler med MAR Advokat, Anne Lise Ellingsen Gryte,
Advokatfirmaet Clp Da

Chief Operating Officer, Elisabeth Wiger,
Clarksons Platou Securities AS

9:45 Børsnoterte selskapers ansvar for å respektere menneskerettighetene - hvorfor og hvordan? Advokat, Frode Elgesem,
Elgesem Advokatfirma AS

10:30 Pause
10:45 Utvalgte straffesaker innen verdipapirrettsområdet Statsadvokat, Hans Christian Koss,
Økokrim

11:30 Interessekonflikter Advokat, Kjersti Tøgard Trøbråten,
Advokatfirmaet Wiersholm AS

Advokat, Marte Voie Opland,
Handelsbanken

12:15 Lunsj
13:15 Psykologi i finans Portfolio Manager, Thomas Nielsen,
Odin Forvaltning AS

13:45 Nytt fra Finanstilsynet 2017 - paneldebatt Innleder: Seksjonssjef, Christian Fredrik Falkenberg Kjøde,
Finanstilsynet

Advokat, Vibeke Kristin Svendsby,
Advokatfirmaet BA-HR DA

Advokat, Bernt Olav Steinland,
Advokatfirmaet Selmer DA

Advokat, Kjersti Tøgard Trøbråten,
Advokatfirmaet Wiersholm AS

14:30 Pause
14:45 Nytt fra Finanstilsynet forts.
15:30 Avslutning og oppsummering Juridisk direktør, Øivind Amundsen,
Oslo Børs ASA

Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

OBS, kurset avholdes i år på Hotel Bristol.

Børs- og verdipapirrett

Hovedkuset innenfor dette fagområdet arrangeres under de årlige Børsrettsdagene i januar hvert år. Dette gjør vi i samarbeid med Oslo Børs. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Torgeir Lie Storberget på mobil: 982 99929 eller tls@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget