Den årlige dagen i tvangsfullbyrdelse og inkasso 2020

Her får du en gjennomgang av aktuelle temaer på rettsområdet tvangsfullbyrdelse og inkasso.

Meld meg på

Tid

18. nov.

Påmeldingsfrist: 15. okt.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 200 NOK

Andre: 5 200 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset tar for seg aktuelle temaer på rettsområdet tvangsfullbyrdelse og inkasso. Det er lagt vekt på å behandle emner som er sentrale for praktikere, samtidig som deltakerne skal holde seg orientert om rettsutviklingen på området. 

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i konkursrett i høst. I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. Dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her.

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot advokater/-fullmektiger, jurister, offentlige innkrevningsetater og inkassobyråer. Saksbehandlere i banker, boligselskaper, kredittinstitusjoner vil også ha utbytte av å delta.

Program

9:00 Morgenkaffe og registrering
9:30 Nytt på nytt

Det blir ingen årlig tvangsfullbyrdelse- og inkassodag uten oppdateringsforedraget til Advokat Baard Sigurd Bratsberg. Han tar oss med gjennom de siste nyhetene i rettsutviklingen på fagfeltet. Enkeltsaker du burde kjenne til vil bli trukket frem og drøftet særskilt. Dette vil du ikke gå glipp av!

Advokat, Baard Sigurd Bratsberg,
Advokatfellesskapet Bratsberg Kredinor , Oslo

10:15 Pause
10:30 Endring i inkassoloven på godt og vondt

En arbeidsgruppe nedsatt av JBD har avgitt rapport med forslag om temmelig omfattende endringer i inkassoloven og -forskriften. Vi tar en nærmere titt på de viktigste endringsforslagene; om saksgangen for utenrettslig innfordring og nytt gebyrregime. Blir det over og ut for egeninkasso og konsernintern innfordring? Er advokater ikke lenger kompetente til å drive fremmedinkassovirksomhet? Obligatorisk sammenslåing av krav; en forenkling, eller mer forvirrende?

Advokat, Børre Sig. Bratsberg,
Kredinor SA, Advokatfellesskapet Bratsberg , Oslo

11:30 Pause
11:45 Begjæring om tvangsfullbyrdelse etter tvfbl. § 7-2 bokstav f

Hvordan unngå fallgruvene ved fremme av fakturakrav ovenfor namsmannen.

Juridisk seniorrådgiver - Faglig leder, Cathrine Voigt,
Oslo politidistrikt - Oslo, Asker og Bærum namsfogddistrikt, seksjon Asker og Bærum

12:30 Lunsj
13:15 Case oppgave. Let og finn feil! Hvilken begjæring kan tas til følge.

Deltagerne får presentert ulike begjæringer og skal identifisere feilene. Gjennomgang med løsning i plenum.

Juridisk seniorrådgiver - Faglig leder, Cathrine Voigt,
Oslo politidistrikt - Oslo, Asker og Bærum namsfogddistrikt, seksjon Asker og Bærum

14:00 Pause
14:15 Hvordan behandle innsigelser

Det er forskjellige klageregler avhengig av hvor man er i prosessen. I dette foredraget vil Advokat Erik Råd Herlofsen og Faglig leder Cathrine Voigt gå gjennom behandling av innsigelser fra debitor før fremme av tvangsfullbyrdelse, deretter under og etter namsmannens behandling av saken.

Advokat, Erik Råd Herlofsen,
Advokatfirma Storeng, Beck og Due Lund (SBDL) AS, Oslo

Juridisk seniorrådgiver - Faglig leder, Cathrine Voigt,
Oslo politidistrikt - Oslo, Asker og Bærum namsfogddistrikt, seksjon Asker og Bærum

15:15 Pause
15:30 Nyheter fra finansklagenemnda inkasso – følger bransjen med i tiden?

Inkassobransjens rammebetingelser er i endring. Henger bransjen med? Kurset vil ta for seg hvilke forhold som klages inn for nemnda og om det er en sammenheng mellom endringer i rammebetingelser og forhold som innklages.

Advokatfullmektig, Linn Kvitting Hagesæther,
Kredinor SA, Advokatfellesskapet Bratsberg , Oslo

16:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi selvsagt for å følge rådene fra helsemyndighetene og gjeldende smittevernstiltak. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.

Tvangsfullbyrdelse og inkasso

Innenfor dette fagområdet arrangerer vi et årlig oppdateringskurs i november. På kurset behandles aktuelle problemstillinger og temaer. I tillegg får du naturligvis en gjennomgang av rettspraksis på området det siste året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller e-post jh@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs