Den årlige plan- og bygningsrettsdagen

Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett. Her får du en oppdatering innenfor fagområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på.

Meld meg på

Sted

Samfunnssalen Arrangement og Møtesenter, Arbeidersamfunnets plass1, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 4 200 NOK

Andre: 5 200 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset har i mange år vært den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett –  i år har vi begrenset oss til en dag. Det er også begrenset hvor mange av dere som kan delta fysisk - det er først til mølla-prinsippet som gjelder. Til gjengjeld er det mulig å følge foredragsholderne digitalt. De gir deg en oppdatering innenfor rettsområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på. I år ser vi nærmere på strandsone-problematikken og på hvor vi står etter Kvam-saken. Relevante og aktuelle temaer som du skal ha innsikt i når du arbeider innenfor dette fagområdet. Vi håper du deltar fysisk eller digitalt, og at vi alle kan samles igjen til neste år og få full uttelling i fagmiljøet, også i fritiden  - før, mellom og etter temaene.

For deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i plan- og bygningsrett i høst, så tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. Dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her.

Hvem passer kurset for?

Advokater, forvaltningsjurister, dommere og andre som arbeider med plan- og bygningsrett.

Program

9:00 Registrering og velkomstkaffe
9:30 Nyheter i rettsutviklingen - rettspraksis Advokat, Liv Zimmermann,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

10:45 Pause
11:00 Nyheter i rettsutviklingen - Sivilombudsmannen Seniorrådgiver, André Klakegg,
Sivilombudsmannen

11:45 Lunsj
12:45 Nyheter i rettsutviklingen - departementet Utredningsleder, Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Utredningsleder, Pål Arne Frostad Lorentzen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

13:45 Pause
14:00 Bygging i strandsonen - sivilombudsmannens undersøkelser av dispensasjonspraksis i Kragerø, Mandal og Askøy kommuner

Sivilombudsmannen har undersøkt hvordan tre kommuner anvender plan- og bygningsloven § 19-2 i perioden 2016-2019. I foredraget vil de sentrale funnene gjennomgås.

Seniorrådgiver, Nikolai K. Winge,
Sivilombudsmannen

14:45 Pause
15:00 Ulovlig bygging i strandsonen – både miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet

Foredraget tar særlig sikte på å belyse hvorfor det er viktig å følge opp disse sakene og straffutmålingen.

Førstestatsadvokat, Hans Tore Høviskeland,
Økokrim

15:45 Pause
16:00 Hvor står kommune-Norge og forsikringsselskapene etter Kvam-saken?

Overordnet tematikk vil være: 

Lærdom fra lagmannsrettens dom, særlig om 

  • Ansvarsnormen når kommuner opptrer som plan- og byggesaksmyndighet
  • Betydningen av kommuners samspill med NVE eller andre statlige etater
  • Relevansen av forhold på tiltakshavers side
  • Medfører dommen forskyvning av ansvar fra kommunene over på tiltakshaver og tiltakshavers forsikringsselskap?

Noen enkle huskeregler for å minimere muligheten for å komme i ansvar.

 

Espen Ostling var kommunens prosessfullmektig i saken. 

Dommerfullmektig, Espen Ostling,
Oslo tingrett

16:45 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi selvsagt for å følge rådene fra helsemyndighetene og gjeldende smittevernstiltak. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.

Bygnings- og reguleringsrett

Hver høst arrangerer vi «Det årlig plan- og bygningsrettskurset» som holdes i Bergen eller en av de større byene i Norge. Vi tilbyr også innføringskurs i bygningsrett og planlegging etter plan- og bygningsloven og e-kurs i aktuelle temaer på dette rettsområdet. I tillegg legges det opp til temakurs som følger rettsutviklingen på fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs