Den årlige selskapsretts- og transaksjonskonferansedagen 2020

Årets selskapsrett- og transaksjonskonferanse inneholder blant annet oppdateringsforedrag og muligheten til å ta en dypdykk i enkelte aktuelle problemstillinger.

Meld meg på

Tid

20. okt.

Påmeldingsfrist: 20. sep.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 200 NOK

Andre: 5 200 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

I år blir Den årlige Selskapsrett -og Transaksjonskonferansen kuttet til en dag og flyttet til Oslo.  Til tross for at vi ikke kan samles slik vi gjør tradisjonelt, jobber JUS for at advokater og jurister får tilstrekkelig etterutdanning. Årets selskapsrett- og transaksjonskonferanse inneholder blant annet oppdateringsforedrag og muligheten til å ta en dypdykk i enkelte aktuelle problemstillinger. Det er temaer som blant annet styreansvar i finansiellkrise og ny rekonstruksjonslov og distressed M&A med landets fremste advokater som har en solid erfaring innenfor disse temaene.

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i selskapsrett i høst. I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. Dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her.

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber innen selskapsrett og transaksjoner.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Ajourføring- hva har skjedd siden sist? Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

10:15 Pause
10:30 Foredraget fortsetter Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

11:15 Pause
11:30 Styrets ansvar når selskapet er i finansiell krise. Lærdommer fra praksis

Temaet for foredraget er styrets ansvar når selskapet er i finansiell krise, bl.a. som følge av koronaviruset. Følgende spørsmål blir behandlet:

 

1.       Styrets ansvar når et datterselskap yter lån eller sikkerhet til fordel for et morselskap med økonomiske problemer

2.       Styrets plikt til å likebehandle aksjeeierne når en hovedaksjeeier stiller betingelser for en restrukturering

3.       Styrets plikt til å holde seg oppdatert og følge opp kravene til forsvarlig egenkapital og likviditet

4.       Styrets plikt til å informere kontraktsparter om selskapets økonomiske stilling

5.       Styrets rett til å kjempe for selskapets overlevelse og plikt til å begjære oppbud

Partner/advokat, Erik Langseth,
Advokatfirmaet BAHR AS

Professor, Margrethe Buskerud Christoffersen,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

12:15 Pause
12:30 Foredraget fortsetter Partner/advokat, Erik Langseth,
Advokatfirmaet BAHR AS

Professor, Margrethe Buskerud Christoffersen,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

13:15 Lunsj
14:00 Ny rekonstruksjonslov og distressed M&A

Mange selskaper har eller vil få alvorlige økonomiske problemer som følge av Covid-19 situasjonen. Den nye rekonstruksjonsloven som trådte i kraft 11. mai 2020 er ment å være et verktøy for å redde flere av disse fra å gå konkurs, gjennom en "rettslig restrukturering". I kjølevannet av den nye rekonstruksjonsloven kan det åpne seg muligheter for transaksjoner. Foredragsholderne vil adressere de ulike utfordringene som oppstår i forbindelse med disse transaksjonene når målselskapet har økonomiske utfordringer, både utenfor en rettslig insolvensprosess og som del av en rekonstruksjon eller konkursprosess. Det er da særlige problemstillinger som oppstår, hvor de praktiske er vel så viktige som de juridiske, og hvor den begrensede tiden man har til rådighet og manglende mulighet til å oppnå betryggende garantier er blant utfordringene man møter.

 

Advokat, Stine Dalenhag Snertingdalen,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Advokat, Anne Kjølseth Ekerholt,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

15:00 Pause
15:15 Ansatte og eierskap, regulering og konsepter Advokat, Tor Bechmann,
Tenden Advokatfirma ANS, Tønsberg

Advokat, Sverre Sandvik,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

16:00 Pause
16:15 Foredraget fortsetter Advokat, Tor Bechmann,
Tenden Advokatfirma ANS, Tønsberg

Advokat, Sverre Sandvik,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

17:00 Oppsummering og avslutning av kurset
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi selvsagt for å følge rådene fra helsemyndighetene og gjeldende smittevernstiltak. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.

Selskapsrett

JUS arrangerer "Den årlige selskapsrettskonferansen". Det tilbys også grunnkurs og påbygningskurs, herunder kurs om grunnleggende selskapsrett, praktisk styrearbeid, og selskapsformer. Kursene er lagt opp med en praktisk vinkling hvor aktuelle temaer innen selskapsrettslige spørsmål belyses og diskuteres. Temaene er spesielt interessant for advokater, dommere og jurister, i tillegg til styremedlemmer, daglig ledere, juridiske rådgivere, økonomiansvarlige og andre som arbeider med selskapsrettslige spørsmål.  Advokatenes fagdager har også regelmessig en fagsøyle med temaer fra selskapsretten.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på mobil 93835018 eller e-post gk@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs