Det årlige ajourføringskurset for advokatassistenter DNA

Hold deg oppdatert og meld deg på dette årlige ajourføringskurset for advokatassistenter DNA!

Meld meg på

Tid

17. – 18. okt.

Påmeldingsfrist: 18. sep.

Fortsatt ledige plasser

Timer

9 juridiske timer / 1 ikke-juridisk time

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 990 NOK

Andre: 5 990 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

For advokatassisenter DNA som er ferdige med studiet er det viktig å holde seg faglig ajour. Fagområdene som advokatassistene arbeider med er mange, og temaene på kurset skal fange opp relevant faglig utvikling og være praktisk lagt opp. Det vil  være et foredrag knyttet til nyheter i rettsutviklingen, videre vil det være to paralelle temaer i år, henholdvis konkurs/lønnsgaranti og dødsbøskifte, hvor man kan velge fagspor. Vi har også et foredrag knyttet til motivasjon og utvikling. 

Hvem passer kurset for?

Advokatassistenter, advokatsekretærer og andre som arbeider ved advokatkontor med oppgaver som krever juridisk forståelse.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registering
10:00 Velkommen til kurs
10:15 Sesjon 1
Konkurs/lønnsgaranti - praktisk ajourføring

1. Konkursåpning - de ansattes stilling
2. Orienteringsmøte med de ansatte
3. Behandling av ulike ønnskrav
       - Hvilke krav har fortrinnsrett og hva dekkes under lønnsgarantien
       - "Lønn og annet arbeidsvederlag"
       - "I skyldnerens tjeneste"
       - Styremedlemmer og daglig leder
       - Sykmeldte arbeidstakere
       - Eiere med minst 20% eierandel
       - Lønn i oppsigelsestid
       - Feriepengekrav
       - Pensjonskrav
       - Inndrivelsesomkostninger
       - Motregning i lønnskraven
       - Håndtering av beløp mottatt fra Lønnsgarantien

Advokat, John Aksel Stav,
Bjerkan Stav Advokatfirma As, Trondheim

10:15 Sesjon 2
Dødsboskifte- praktisk ajourføring

1. Ulike skifteformer
2. Privat skifte - summarisk gjennomgang
3. Offentlig dødsboskifte
    - Åpning av offentlig skifte
    - Bobestyrer
    - Bomøte
    - Videre bobehandling
    - Sammensatt skifte
    - Insolvente dødsbo
    - Staten som arving
    - Tilbakelevering av bo

Advokat, Roy Hedly Karlsen,
Bjerkan Stav Advokatfirma As, Trondheim

12:15 Lunsj
13:15 Aktørportalen Tingrettsdommer, Frode Støle,
Oslo Tingrett, Oslo

Tingrettsdommer, Espen Bjerkvoll,
Oslo Tingrett, Oslo

14:00 Pause
14:15 Aktør portalen fortsetter - Lage utdrag - legge inn dokumenter/bilag mm
15:00 Pause
15:15 Hvitvaskingsregelverket - praktiske utfordringer i advokatvirksomhet Divisjonsdirektør, Kristine Frivold Rørholt,
DnB, Oslo

16:15 Pause
16:30 Foredraget "God stemning"

Et inspirerende og underholdende foredrag som gir oss konkrete verktøy for å skape bedre relasjoner. I tillegg får vi litt standup.

 

Dora Thorhallsdottir,


17:30 Kursslutt første kursdag
19:30 Aperitiff og felles middag
9:30 Oppdatering i rettspraksis og relevant lover/regelverk Advokat, Ståle Kihle,
Advokatfirma Eckhoff, Fosmark & Co DA, Oslo

12:00 Pause
12:15 Digital arkivet/statsarkivet - praktisk bruk og muligheter Statsarkivar, Vigdis Stensby,
Statsarkivet i Hamar

13:00 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
16. – 17. okt. Kr 1 325 / 17. – 18. okt. Kr 2 258

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Advokatassistent DNA

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Kontakt den fagansvarlige nedenfor dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere. Vi hører gjerne fra deg!

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai