Det årlige barnerettskurset

Dette er årets arena for alle som arbeider med barn- og barnevernsrett. Vi kan også i år by på et spennende fagprogram og førsteklasses forelesere. Velkommen!

Meld meg på

Tid

26. – 27. mar.

Påmeldingsfrist: 27. feb.

Fortsatt ledige plasser

Timer

9 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 700 NOK

Andre: 7 200 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset er den årlige møteplassen for alle som arbeider med barnerett og barnevernsrett. Du får en oppdatering på rettskildene innen dette området og en innsikt i utvalgte aktuelle temaer. I 2020 blir fokusset for dag èn primært temaet barn og straff. Vi avslutter dagen med en åpen dabatt om advokatetikk i barnevernssaker, hvor vi håper at salen vil bidra til diskusjon. På dag to får vi Karl Harald Søvig sitt syn på hva dommen fra EMD har av betydning for norsk barnevern. Vi blir også gitt en komparativ fremstilling av barnevernsrett i Norden og et innblik i jobben fra Åpenhetsutvalget. I Sandefjord kan du møte alle fasetter av fagmiljøet, dele egne erfaringer, få ny innsikt og kanskje nye samarbeidsflater. 

Hvem passer kurset for?

Jurister som arbeider som advokater, i barnevernet og andre offentlige etater, som dommere, på universiteter/høyskoler og andre som arbeider med barnerettslige spørsmål.

Program

9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Velkommen ved kurslederne
10:10 Ajourføring del 1 - barneloven Professor, Kirsten Sandberg,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

11:10 Pause
11:25 Ajourføring del 2 - barnevern Tingrettsdommer, Rikke Lassen,
Oslo Tingrett

12:25 Lunsj
13:30 Barnevernets ansvar for barn i konflikt med loven Førsteamanuensis, Karsten Brynildsrud,
OsloMet - Storbyuniversitetet

14:15 Pause
14:30 Ungdom som bryter loven – hva vet vi om straffereaksjoner og behandling i institusjon? Barneombud, Inga Bejer Engh,
Barneombudet, Oslo

15:00 Pause
15:15 Forebyggingsenhetens erfaringer med tvangsbruk ved barnevernsinstitusjoner, psykisk helsevern institusjoner og ungdomsenhetene Avdelingssjef, Helga Fastrup Ervik,
Sivilombudsmannen, Forebyggingsenheten, Oslo

16:00 Spørsmål fra salen
16:15 Pause
16:30 Advokatetikk i barnevernssaker – særlig om advokat for privat part

Plenumsdebatt med salen etter kort (kors på halsen) innledning

Tingrettsdommer, Rikke Lassen,
Oslo Tingrett

17:15 Kursslutt dag 1
19:30 Aperitiff
20:00 Fellesmiddag
9:00 Barnevernrett i Norden – et komparativt bilde Nemndsleder , Christian Budsberg Pettersen,
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Viken, Drammen

9:45 Pause
10:00 EMD - hva betyr dette for norsk barnevern? Professor, Karl Harald Søvig,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

10:45 Pause og utsjekking
11:15 I hvilken grad bør det være åpenhet i saker som gjelder barn? Professor, Benedikte Moltumyr Høgberg,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

12:00 Pause
12:15 Avsluttende foredrag

Kommentar om åpenhet i barnevernssaker

Landsforeningen for barnevernsbarn

Kommentarer fra salen, diskusjon

13:00 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
25. – 26. mar. Kr 1 351 / 26. – 27. mar. Kr 2 300

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Barnerett

JUS holder årlige årlige oppdateringskurs innen barnerettslige og barnevernrettslige temaer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs