Det årlige barnerettskurset

Dette er årets arena for alle som arbeider med barn- og barnevernsrett. Vi kan også i år by på et spennende fagprogram og førsteklasses forelesere. Velkommen!

Meld meg på

Tid

4. – 5. apr.

Påmeldingsfrist: 6. mar.

Timer

10 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset er den årlige møteplassen for alle som arbeider med barnerett og barnevernsrett. Du får en oppdatering på rettskildene innen dette området og en innsikt i utvalgte aktuelle temaer. I 2019 starter vi kurset med en presentasjon av FN-komitéens merknader til Norge, samt kommentarer fra norske myndigheter til dette. Andre temaer er et dypdykk i samværsdelen av barnevernssakene, og hvordan man som advokat kan forberede en barnevernssak. I Sandefjord kan du møte alle fasetter av fagmiljøet, dele egne erfaringer, få ny innsikt og kanskje nye samarbeidsflater. 

Hvem passer kurset for?

Jurister som arbeider som advokater, i barnevernet og andre offentlige etater, som dommere, på universiteter/høyskoler og andre som arbeider med barnerettslige spørsmål.

Program

9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Velkommen ved kurslederne
10:10 Ajourføring del 1 - barneloven Professor, Kirsten Sandberg,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

11:10 Pause
11:25 Ajourføring del 2 - barnevern Tingrettsdommer, Rikke Lassen,
Oslo tingrett, Oslo

12:25 Lunsj
13:30 FNs barnekomités avsluttende merknader til Norge 2018

I 2018 kom FNs barnekomité med sine avsluttende merknader til Norges kombinerte femte og sjette rapport om oppfølgingen av FNs barnekonvensjon. Hva er det Norge har blitt bedre på siden sist, og hvor har vi fortsatt utfordringer når det gjelder overholdelsen av forpliktelsene etter FNs barnekonvensjon?

Seniorrådgiver, Kirsten Kvalø,
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Oslo

14:15 Kommentarer fra barneombudet Seniorrådgiver, Elin Saga Kjørholt,
Barneombudet, Oslo

14:30 Pause
14:45 Samvær i barnevernsaker - Juridisk teori og psykologiskfaglig status Professor, Elisabeth Gording Stang,
OsloMet - Storbyuniversitetet, Oslo

Førsteamanuensis, Gunn Astrid Baugerud,
OsloMet - Storbyuniversitetet

15:30 Pause
15:45 Foredraget fortsetter
16:30 Pause
16:45 Hvordan kan advokaten forberede og prosedere samværsspørsmålene i barnevernssaken bedre? Advokat, Torhild B. Holth,
Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, Oslo

17:30 Kursslutt dag 1
19:05 Aperitiff
19:35 Fellesmiddag
9:00 Erstatningskrav mot kommunens barneverntjeneste Advokat, Mette Yvonne Larsen,
Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, Oslo

9:45 Pause
10:00 Helsetilsynets rapport – Gjennomgang av barnevernssaker

Foredragsholder kommer

For å få mer kunnskap om behandlingen av barnevernssaker, har Helsetilsynet fått i oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) å gå gjennom et større utvalg akuttsaker og saker om omsorgsovertakelse.

Foredraget vil ta for seg rapporten og dens innhold.

10:45 Pause og utsjekking
11:15 Advokat for barnet i foreldretvister, barneloven § 61 nr. 5.

Tingrettsdommer Jannicke Johannesen og advokat Morten Engesbak presenterer og diskuterer dette spesielle advokatoppdraget

Tingrettsdommer, Jannicke Johannesen,
Oslo Tingrett, Oslo

Advokat, Morten Engesbak,
Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, Oslo

12:15 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
3. – 4. apr. Kr 1 325 / 4. – 5. apr. Kr 2 258

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Barnerett

JUS holder årlige årlige oppdateringskurs innen barnerettslige og barnevernrettslige temaer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Martin Seglen Baadshaug epost mba@jus.no eller mobil 48204565

 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

  • E-kurs

    Barnerett

    Innføringskurs / 1 juridisk time

    NYTT KURS