Det årlige ekspropriasjonsrettskurset

Bli oppdatert på rettspraksis det siste året, og få med deg nye aktuelle temaer. Vi møtes i Sandefjord til en faglig og sosial samling.

Meld meg på

Tid

26. – 27. mar.

Påmeldingsfrist: 26. feb.

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Årets kurs vil på vanlig måte fokusere på den rettspraksis som har vært siden kurset i 2018 og ny lovgivning  i år med Jarle Holstrøm fra Haavind som foreleser. På kurset vil du også få høre Karl Arne Utgård snakke om kapitaliseringsrentefoten og Skeidardommen mens Sølve Bærug tar for seg hvordan partene, i lys av Skeidar-saken, kan håndtere forberedelser til forhandlinger og eventuelt skjønn ved erverv av næringseiendom. Andre temaer er stripeerverv fra næringseiendom og skogerstatning ved stripe-erverv. Du får også et godt innblikk i eiendomsrettens utstrekning i grunnen og overflateeiers rett til erstatning og vi avslutter kurset med problemstillinger rundt «nesten lovlige bygg».

Se programmet for alle temaene på kurset.

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, jordskiftere, grunnerhververe, offentlige saksbehandlere og andre som arbeider med skjønn og ekspropriasjonsrett.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Oppdatering av rettspraksis Advokat, Jarle Wallevik Holstrøm,
Advokatfirmaet Haavind As, Oslo

10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter
11:45 Pause
12:00 Foredraget fortsetter
12:45 Lunsj
13:45 Kapitaliseringesrentefoten og Skeidardommen Høgsterettsdommar, Karl Arne Utgård,


14:30 Pause
14:45 Foredraget fortsetter
15:30 Pause
15:45 Praktiske konsekvenser av Skeidar-saken

Hvordan kan partene håndtere forberedelser til forhandlinger og eventuelt skjønn ved erverv av næringseiendom i lys av Skeidar-saken?

Førsteamanuensis, Sølve Bærug,
Institutt for landskapsplanlegging ved NMBU

16:30 Pause
16:45 Gyldigheten av ekspropriasjonsvedtak

  • Når er et vedtak om ekspropriasjon ugyldig?
  • Hva kan skjønnsretten prøve?
  • Særlig om nødvendigheten av permanent erverv når nye arealer etableres etter anleggsarbeidene. 
Advokat, Birgitte Bie Mørkved,
Advokatfirmaet Mageli ANS - Hamar, Hamar

17:30 Slutt for dagen
19:30 Aperitiff
20:00 Felles middag
9:00 Skogerstatning ved stripeerverv Advokat, Ivar Christian Andersskog,
Advokatfirmaet Nidaros DA, Trondheim

Seniorkonsulent frivillig vern/anbud , Svein Ekanger,
Viken Skog BA, Hønefoss

Daglig Leder/Forstkandidat, Severin Myrbakken,
Forstkandidat Myrbakken AS, Rena

10:00 Pause
10:15 Ekspropriasjonserstatning ved inngrep i undergrunnen

Utvalgte rettsspørsmål ved ekspropriasjon til tunnelformål, underjordiske nettanlegg o.l., herunder betydningen av nye utnyttelsesmetoder som f.eks. etablering av energibrønner. Foredraget har særlig fokus på eiendomsrettens utstrekning i grunnen og overflateeiers rett til erstatning, bl.a. som følge av vedtatte sikringssoner.

Advokatfullmektig, Marie Engebakken Kvam,
Advokatfirmaet Dsa As, Oslo

11:00 Pause
11:15 Stripe-erverv fra næringseiendom Advokat, Jan Erik Johansen,
Advokatfirmaet Haavind As, Oslo

12:00 Pause
12:15 Erstatning for nesten lovlige bygg

Plan- og bygningsloven er komplisert, ulovligheter forekommer temmelig ofte, og legalisering er blitt en relativt vanlig form for ulovlighetsoppfølging. Den som eier et ulovlig bygg vil ofte kunne få anledning til å søke om tillatelse for tiltaket i etterkant, dersom det blir oppdaget. I lys av dette kan vi definere et «nesten lovlig bygg» som et bygg man kan regne med vil bli legalisert, selv om det i utgangspunktet er ulovlig oppført eller tatt i bruk på en måte som strider mot plan- og bygningsloven sine bestemmelser. Hvordan skal erstatningen utmåles når et slikt bygg blir gjenstand for ekspropriasjon? Ekspropriasjonserstatningsloven setter ikke opp lovlighet som et eget vilkår for å få erstatning. Det har likevel vært vanlig i juridisk teori å tolke et krav til lovlighet inn i lovens krav om at erstatningen skal basere seg på påregnelig bruk. I denne presentasjonen tar vi et kritisk blikk på denne lovtolkningen, ved å se nærmere på situasjoner der ulovlige bygg eller ulovlig igangværende bruk kan ha ekspropriasjonsrettslig vern fordi legalisering fremstår som påregnelig. 

 

Førsteamanuensis, Sjur K Dyrkolbotn,
Høgskulen på Vestlandet

13:00 Kursslutt og lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
25. – 26. mar. Kr 1 325 / 26. – 27. mar. Kr 2 258

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Ekspropriasjons- og skjønnsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget