Det årlige helserettskurset

Dette er et fordypnings- og ajourføringskurs for deg som er erfaren helserettsjurist. Her får du faglig påfyll med fagfeller fra hele helserettsmiljøet i hyggelige omgivelser!

Venteliste

Tid

25. – 26. okt.

Påmeldingsfrist: 27. sep.

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Farris Bad, Fritzøe Brygge 2, LARVIK

Kursavgift

Medlemmer: 5 250 NOK

Andre: 6 750 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset holder deg oppdatert på helserettens område med vekt på nyheter av betydning. Hovedtema på dag en er ajourføringen, og taushetsplikt og opplysningsplikten hos ansatte i helsesektoren. På dag to, vil temaer som kvaliteten på vedtak om omsorgstvang i helse- og omsorgtjenestene samt utilregniligehtsvurderinger være sentrale. 

I tillegg til gode forelesninger, er dette en arena hvor man kan møte mange i samme miljø i hyggelige omgivelser. 

Hvem passer kurset for?

Kurset er rettet mot erfarne helserettsjurister i offentlig og privat sektor, samt advokater som arbeider på helserettens område.

Program

9:30 Registrering
10:00 Nytt i helseretten Seniorrådgiver/advokat, Wenche Dahl Elde,
Helsedirektoratet, avdeling helserett og bioteknologi, Oslo

Forsker, Anne Kjersti Befring,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

12:30 Lunsj
13:30 Rapport om regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten og registrering av ventetider. Avdelingsdirektør, Anne L. Valle,
Helsedirektoratet, avdeling helserett og bioteknologi, Oslo

14:15 Kommentarer til forslaget- hvilken betydning får det i praksis? Juridisk rådgiver, Berit Solveig Herlofsen,
Helse Sør-Øst RHF

Fastlege, Marte Kvittum Tangen,
Tynset Legekontor

14:45 Pause
15:00 Taushetsplikt vs opplysningsplikt Lagdommer, Pål Morten Andreassen,
Borgarting lagmannsrett, Oslo

15:20 Hva skal taushetsplikten ivareta? Når kan den oppheves? Hvilke avveininger er sentrale?

 

 

Advokat, Lars Duvaland,
Den Norske Legeforening, Oslo

15:40 Betydningen av personvernforordningen (GDPR) for helseretten

 

 

 

Fagdirektør, Sverre Engelschiøn,
Helse- og omsorgsdepartementet

16:00 Pause
16:15 Hva er de største utfordringene med regulering av taushetsplikt og opplysningsplikt? Advokat, Lars Duvaland,
Den Norske Legeforening, Oslo

Fagdirektør, Sverre Engelschiøn,
Helse- og omsorgsdepartementet

Lagdommer, Pål Morten Andreassen,
Borgarting lagmannsrett, Oslo

16:45 Kursslutt
19:30 Aperitiff
20:00 Felles middag for de som bor på hotellet
9:00 Åpenhet – men hvor åpent?

Om ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i forbindelse med fotografering, filming, reportasjer og bruk av sosiale medier.

Professor, Benedikte Moltumyr Høgberg,
Universitetet I Oslo, Institutt For Offentlig Rett, Oslo

9:45 Pause
10:00 I påvente av tvangslovutvalgets innstilling. Kvalitet på vedtak om omsorgstvang i helse-og omsorgtjenestene Professor emeritus, Aslak Syse,
Universitetet I Oslo, Institutt For Offentlig Rett

11:00 Pause
11:30 Utilregnelighetsvurderinger og strafferettslige særreaksjoner - normative og kliniske utfordringer Professor emeritus, Aslak Syse,
Universitetet I Oslo, Institutt For Offentlig Rett

Psykiater, Randi Rosenqvist,
Ila fengsel og forvaringsanstalt og Oslo Universitetssykehus

12:45 Oppsummering av kurset

Morten

Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

13:00 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Farris Bad, LARVIK
24. – 25. okt. Kr 1 418 / 25. – 26. okt. Kr 1 845

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise. På grunn av endringen i merverdiavgiften for reiselivet fra 10% til 12% har overnattingsprisene blitt justert.

Helse- og trygderett

Hovedkursene innen dette fagområdet er «Det årlige helserettskurset» og «Det årlige trygderettskurset». Disse arrangeres henholdsvis hver høst og hver vår, og er årets største faglige arena for jurister og advokater som arbeider innen dette rettsområdet. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Torill Løebekken på tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget