Det årlige helserettskurset

Dette er et fordypnings- og ajourføringskurs for deg som er erfaren helserettsjurist. Her får du faglig påfyll med fagfeller fra hele helserettsmiljøet i hyggelige omgivelser!

Meld meg på

Tid

28. okt.

Påmeldingsfrist: 29. sep.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Rebel, Universitetsgata 2, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Her får du en oppdatering på helserettens område, med vekt på nyheter av betydning. Vi har en fast ajouføringstime, hvor deltakere blir oppdatert på relevant praksis som har vært det siste året. I tillegg har vi denne høsten en egen oppdatering på smittevernloven, hvor underviserne vil ta opp spørsmål om vaksine, karantene og frivillighet og tvang. Disse spørsmålene belyses også ut fra et menneskerettslig synspunkt og sett fra en kommuneadvokats ståsted. På slutten av dagen får vi ulike perspektiver på pasientjournallovens § 26 blant annet om hvem som skal føre tilsyn og når.

På dette kurset får du høre foredrag fra Norges fremste og mest erfarne ledere og fageksperte. Kurset gir nyttige faglige oppdateringer og praktiske tips. Dette er en viktig arena for deltakere til å bygge nettverk og utveksle erfaringer.

Hvem passer kurset for?

Kurset er rettet mot erfarne helserettsjurister i offentlig og privat sektor, samt advokater som arbeider på helserettens område.

Program

8:30 Registrering og velkomstkaffe
9:00 Nytt i helseretten Avdelingsdirektør, Wenche Dahl Elde,
Helsedirektoratet

10:00 Pause
10:15 Smittevern - samfunnsbeskyttelse og individrettigheter

- Historisk riss av smittevernet

- Var vi forberedt på en pandemi

- Karantene

- Vaksine

- Individuell rett til smittevernhjelp

- Frivillighet - og åpning for individuelle tvangstiltak etter smittevernloven

- Straffebestemmelser ved smittespredning

Førsteamanuensis, Anne Kjersti Cecelia Befring,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Professor emeritus, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

11:15 Pause
11:30 Smittevernloven - det menneskerettslige perspektivet Direktør, Adele Matheson Mestad,
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

11:50 Perspektiv fra en kommuneoverlege
12:10 Pause
13:10 Tvangsbegrensningsloven Senorrådgiver/ Advokat, Vårin Hellevik,
Helsedirektoratet

13:55 Pause
14:10 Behandlingen av helse i Personvernkommisjonens arbeid Assisterende direktør, Haakon Hertzberg,
NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

14:30 Pasientjournalloven § 26

Vi har fått inn Anders Haugland fra Statens helsetilsyn og Camilla Nervik fra Datatilsynet til hver for seg å tolke Pasientjounalloven § 26 fra deres ståsted. Når er det Datatilsynet fører tilsyn og når er det Helsetilsynet fører tilsynet. Etter deres innlegg vil Jostein Vist fra Helse Sør-Øst Sykehuset Østfold HF presentere helseforetakets erfaringer og egne refleksjoner rundt praktiske utfordringer ved tilsyn. 

Juridisk Direktør, Anders Haugland,
Statens helsetilsyn

15:00 Pause
15:15 Foredraget fortsetter Fagdirektør, Camilla Nervik,
Datatilsynet

15:45 Foredraget fortsetter Foretaksjurist, Leder Juridisk Avdeling, Jostein Vist,
Helse Sør-Øst - Sykehuset Østfold HF

16:15 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Helse- og trygderett

Hovedkursene innen dette fagområdet er «Det årlige helserettskurset» og «Det årlige trygderettskurset». Disse arrangeres henholdsvis hver høst og hver vår, og er årets største faglige arena for jurister og advokater som arbeider innen dette rettsområdet. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober