Det årlige kontraktsrettskurset

Dette er årets faglige og sosiale sammenkomst for deg som arbeider med kontraktsrett!

Meld meg på

Tid

12. – 13. nov.

Påmeldingsfrist: 14. okt.

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 250 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige kontraktsrettskurset gir en nyttig ajourføring om hva som har skjedd innenfor rettsområdet i løpet av det siste året, samt en fordypning i enkelte temaer som ansees særlig relevante for deltakerne. Årets kurs har foruten en gjennomgang av nyhetene innen rettsområdet, også fokus på ansvarsgrunnlag i kontraktsretten, produksjonsforstyrrelser forårsaket av oppdragsgiver, rådgiverkontrakter og garantier som sikkerhet for kontraktsoppfyllelse. 

Vel møtt til faglige og sosiale dager i Sandefjord.

Program

10:00 Nytt i Kontraktsretten Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

12:45 Lunsj
13:45 Produksjonsforstyrrelser forårsaket av oppdragsgiver - vederlagsregimet når oppdragsgiver forkludrer gjennomføringen

  • Ved langvarige dynamiske kontrakter er det ofte nært samspill mellom oppdragstaker og oppdragsgiver ved gjennomføring av kontrakten. Ofte skal oppdragsgiver underveis treffe beslutninger, levere prosjektering og/eller materialer eller andre ytelser som oppdragstaker er avhengig av for å gjennomføre sine avtaleforpliktelser. Dersom oppdragsgiver svikter i sine forpliktelser, skaper dette regelmessig utfordringer for oppdragstaker. De ulike kontraktstypene inneholder ulike mekanismer for håndtering av slike forhold, og det vil bli sett nærmere på vederlagsregimet som gjelder i slike tilfelle, herunder kravene til sansynligjøring av årsakssammenheng og dokumentasjon for utmåling av vederlag. Man vil se på likheter og ulikheter ved de ulike kontraktsformer - om det kan være noen felles prinsipper og hva de eventuelt innebærer. Internasjonale kilder og deres betydning for norske kontrakter vil belyses.
Advokat, Johnny Johansen,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokat, Mikal Brøndmo,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

15:15 Pause
15:30 Rådgiverkontrakter Advokat, Johannes Meyer-Myklestad,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

Advokat, Maria Dorthea Røste,
Rambøll Norge AS, Oslo

16:30 Pause
16:45 Bank - og morsselskapgarantier som sikkerhet for oppfyllelse av kontraktsforpliktelser Advokat, Pål Lieungh,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

Head of Wholesale Banking Legal Norway, Ylva Macdowall Hayler,
Nordea Bank ABP, Filial i Norge, Oslo

17:45 Slutt for dagen
20:00 Felles middag
9:30 Erstatning for positiv kontraktsinteresse ved offentlig anskaffelser

  • EFTA-domstolens omstridte rådgivende uttalelse i Fosenlinjen-saken skapte stor usikkerhet om hvorvidt vilkårene for positiv kontraksinteresse - som norsk rett har hvilt på i 18 år siden Nucleus-dommen, kan opprettholdes. EFTA-domstolen skal våren 2019 ta stilling til spørsmålet på ny, og Høyesterett behandler saken i august. 
    Foredraget vil ta for seg vilkårene for erstatning for positiv kontraktsinteresse ved offentlige anskaffelser i lys av det siste års utvikling på feltet, herunder forholdet til EU- og EØS retten.
Advokat, Anne Hesjedal Sending,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

10:30 Pause
10:45 Ansvarsgrunnlag i kontraktsretten Advokat, Kaare Andreas Shetelig,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo, Oslo

Advokat, Ola Øverseth Nisja,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

12:30 Kursslutt, avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
11. – 12. nov. Kr 1 325 / 12. – 13. nov. Kr 2 258

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Kontraktsrett

JUS har flere fagtilbud innenfor dette rettsområdet. Vi avholder et årlig kurs i november hvert år, innføringskurs i kontrakter ved behov og mindre temakurs når det er aktuelt. Det årlige kurset har faste poster som gjennomgang av rettspraksis og nyheter i rettsutviklingen, samt aktuelle og interessante temaer for deg som arbeider med kontrakter. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Roe  på mobil 901 04 650 eller ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November