Det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett

Dette er årets faglige arena for deg som jobber med asyl- og utlendingsrett. Bli á jour og få med deg dagsaktuelle temaer innen fagområdet.

Meld meg på

Tid

12. okt.

Påmeldingsfrist: 11. sep.

Fortsatt ledige plasser

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 5, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 360 NOK

Andre: 3 860 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset gir en faglig oppdatering og holder deg á jour med hva som har skjedd innen rettsområdet det siste året. Vær sikret at du har med deg både ny lovgivning, rettspraksis og annet relevant stoff, slik at varselklokkene ringer der de skal!

I tillegg til nyheter og ajourføringen er det satt opp aktuelle temaer som går mer i dybden. På årets kurs rettes fokus blant annet mot arbeidsinnvandring og utvisning. Mads Andenæs vil fortelle om hvordan man oppnå prinsippavgjørelser i norsk rett og ESA vil gi oss innblikk i deres arbeid. 

Hvem passer kurset for?

Målgruppe for kurset er ansatte i offentlig forvaltning, advokater, dommere og andre som er i kontakt med utlendingsretten.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Rettsutviklingen på utlendingsfeltet

Oversikt over nye regler som er vedtatt eller som kommer. Gjennomgang av nye sentrale avgjørelser fra norske domstoler, EMD  og EU-domstolen

Spesialrådgiver, Kenneth A. Baklund,
Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

10:15 Pause
10:30 Foredraget fortsetter Spesialrådgiver, Kenneth A. Baklund,
Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

11:15 Pause
11:30 Arbeidsinnvandring - utvalgte problemstillinger

Få advokater har bred erfaring med saker innenfor temaet arbeidsinnvandring. Også dette saksfeltet byr imidlertid enkeltsakene på utfordrende skjønns- og tolkningsspørsmål. 

Områdefagkoordinator, Håvard Sæthre,
Utlendingsdirektoratet (UDI)

12:00 Lunsj
12:45 ESA kommenterer erfaringer med norsk regelverk og praksis

EFTAs overvåkingsorgan ESA følger med på norsk regelutvikling og praksis og behandler også klager i enkeltsaker som er avgjort av norske myndigheter. Vi får besøk av ESA som presenterer erfaringer og synspunkter kan være av viktig interesse for norske praktikere.

Member, Erlend Leonhardsen,
Efta Surveillance Authority, Brüssel

13:30 Pause
14:00 Utvisning – utvalgte temaer

 

Underdirektør, Anette Hundere Karlsen,
Utlendingsdirektoratet (UDI), Oslo

14:45 Pause
15:00 Den internasjonale utviklingen på asylrettens område Spesialrådgiver, Kenneth A. Baklund,
Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

15:30 Pause
15:45 Hvordan oppnå prinsippavgjørelser i norske domstoler

Professor Mads Andenæs har prosedert flere saker på utlendingsfeltet for domstolene, se for eksempel LB-2016-8370, og gir praktiske tips om hvordan man bør legge opp sakene allerede for tingretten for å oppnå prinsippavgjørelser i ankeomgangene.

Professor, Mads Andenæs,
Universitetet I Oslo - Institutt for privatrett

16:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Asyl- og utlendingsrett

Asyl- og utlendingsrett er komplekse saksområder som krever oppdatert kunnskap og oversikt, over de ulike aktørene og deres roller i prosessen. Hvert år arrangeres det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett. Dette kurset er et «must» for alle som jobber innen fagområdet. Kurset gir en ajourføring i forhold til rettsutviklingen samt ulike aktuelle temaer. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Martin Seglen Baadshaug på mba@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget