Det årlige kurset i offentlige anskaffelser

To år har gått siden de nye anskaffelsesreglene trådte i kraft i Norge. Vi går i dybden på viktige endringer og gir deg en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis.

Venteliste

Tid

7. – 8. mai.

Påmeldingsfrist: 8. apr.

Timer

12 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

De nye anskaffelsesreglene trådte i kraft i starten av 2017, og det nye regelverket har blitt to år gammelt. Flere spørsmål som tidligere var omtvistet er løst, men de nye reglene skaper også nye utfordringer. Det skjer også en utvikling i erstatningsretten på området, med EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-16/16, som nå er forelagt på nytt for EFTA-domstolen. Det årlige kurset i offentlige anskaffelser fokuserer på dybdeanalyser av enkelte særlig viktige problemstillinger knyttet til regelverket, og gir ellers som vanlig en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis. 

«Takk for et godt kurs!»
Tidligere deltaker, Det årlige kurset i offentlige anskaffelser 2017

Hvem passer kurset for?

Kurset er rettet mot advokater og andre som arbeider med offentlige anskaffelser, og forutsetter grunnkunnskaper om rettsområdet.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Nytt fra lovgiver Seniorrådgiver, Anja Johnsen Siverts,
Nærings- og fiskeridepartementet, Oslo

11:00 Pause
11:15 Nye avgjørelser fra nasjonale domstoler og fra EU-domstolen Advokat, Morten Goller,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

12:30 Lunsj
13:30 Nye avgjørelser fra KOFA Advokat, Alf Amund Gulsvik,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo, Oslo

14:30 Pause
14:45 Håndhevelse av sosiale-/etiske kontraktkrav Advokat, Line Voldstad,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Spesialkonsulent II, Morten Andre Gullhagen-Revling,
Oslo kommune - Utviklings- og kompetanseetaten, Konsernservice, Oslo

15:45 Pause
16:00 Vesentlige avvik Advokat, Marie Braadland,
Advokatfirmaet Grette AS, Oslo

17:00 Slutt for dagen
19:30 Aperitiff
20:00 Felles middag
9:00 Entreprisehybrider og anskaffelsesregler Professor dr.juris, Finn Arnesen,
Universitetet i Oslo, Senter for europarett

9:45 Pause
10:00 Tolking og praktisering av kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav Advokatfullmektig, Oda Hellenes Ekre,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

10:45 Pause
11:00 Utvidet egenregi og offentlig-offentlig samarbeid Advokat, Silje Grimseth Ullebust,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

11:45 Pause
12:00 10 tips til å gjennomføre en god anskaffelse Advokat, Harald Gorm Alfsen,
Advokatfirmaet Inventura AS

13:00 Kursslutt og lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
6. – 7. mai. Kr 1 325 / 7. – 8. mai. Kr 2 258

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Offentlige anskaffelser

Flere aktuelle kurs