Det årlige kurset i offentlige anskaffelser

Det årlige kurset i offentlige anskaffelser fokuserer på dybdeanalyser av enkelte særlig viktige problemstillinger knyttet til regelverket, og gir ellers som vanlig en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis.

Fullbooket!

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 700 NOK

Andre: 7 200 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige kurset i offentlige anskaffelser fokuserer på dybdeanalyser av enkelte særlig viktige problemstillinger knyttet til regelverket, og gir ellers som vanlig en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis. Samfunnsansvaret oppdragsgivere er forpliktet til å ta gjennom anskaffelsesprosessen har stadig blitt mer aktuelt, og kurset vil gjennomgå problemstillinger knyttet til miljøansvar og seriøsitetsbestemmelser. Rettskraftig dom er avsagt i Fosen-Linjen og erstatningsreglene vil derfor gjennomgås. Reglene for innsyn og oppdragsgivers handlingsrom ved usanne opplysninger i tilbud vil også behandles. I tillegg vil praktiske problemstillinger fra oppdragsgivers perspektiv gjennomgås.

Hvem passer kurset for?

Kurset er rettet mot advokater og andre som arbeider med offentlige anskaffelser, og forutsetter grunnkunnskaper om rettsområdet.

Program

9:30 Registrering og lett morgenbuffet
10:00 Nytt fra lovgiver

Nærings- og fiskeridepartementet

Seniorrådgiver, Anja Johnsen Siverts,
Nærings- og fiskeridepartementet

10:45 Pause
11:00 Nye avgjørelser fra nasjonale domstoler og fra EU-domstolen Advokat, Morten Goller,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

12:30 Lunsj
13:30 Nye avgjørelser fra KOFA Advokat, Alf Amund Gulsvik,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Fake news i offentlige anskaffelser – oppdragsgiveres handlingsrom ved usanne opplysninger i tilbud Advokat, Åshild Langhelle Fløisand,
SANDS Advokatfirma DA, Bergen

Advokat, Kjersti Holum Karlstrøm,
SANDS Advokatfirma DA, Tromsø

15:45 Pause
16:00 Samfunnsansvar og seriøsitetsbestemmelser – handlingsrommet etter anskaffelsesreglene Advokat, Beatrice Dankertsen Hennyng,
KS Advokatene, Oslo

Kst. seksjonssjef, Anne Cathrine Jacobsen,
Digitaliseringsdirektoratet, Oslo

17:00 Slutt for dagen
19:30 Aperitiff
20:00 Felles middag
9:00 Kontrakt er tildelt – hva kan det kreves innsyn i? Advokat, Kristian Brandt,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat, Silje Ullebust,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

9:45 Pause
10:00 Praktiske problemstillinger fra oppdragsgivers perspektiv Advokat og juridisk direktør, Johan W. Kvandal,
Forsvarsmateriell, Lillehammer

10:45 Pause
11:00 Grønne anskaffelser – hvor langt rekker plikten til å kjøpe grønt og hvilket handlingsrom har partene? Advokat, Svein Terje Tveit,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

11:45 Pause
12:00 Erstatningansvaret etter Fosen-Linjen Advokatfullmektig, Oda Hellenes Ekre,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

13:00 Kursslutt / felles lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
23. – 24. nov. Kr 1 351 / 24. – 25. nov. Kr 2 300

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Offentlige anskaffelser

Området har ikke et eget fagutvalg.

 

JUS arrangerer hver vår "Det årlige kurset i offentlige anskaffelser" hvor alle aktørene på fagområdet møtes. Vi har også innføringskurs i offentlige anskaffelser og e-kurs om temaer som er praktisk viktige for deg som arbeider med anskaffelser.

 

Vi motta gjerne innspill til temaer og foredragsholdere. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tol@jus.no eller mobil nummer 92211266. 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September