Det årlige kurset i offentlige anskaffelser

Det planlagte kurset i mai kunne ikke gjennomføres på grunn av myndighetenes restriksjoner. På grunn av de mange påmeldinger og forventede restriksjoner på samlinger i høst, velger JUS å tilby kurset som e-kurs.

Meld meg på

Kursavgift

Medlemmer: 4 000 NOK

Andre: 4 600 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det planlagte kurset i mai kunne ikke gjennomføres på grunn av myndighetenes restriksjoner. På grunn av de mange påmeldinger og forventede restriksjoner på samlinger i høst, velger JUS å tilby kurset som e-kurs. Oppdatering av rettskildebildet er en etterspurt "ferskvare", og her får du muligheten for å få en fleksibel gjennomgang av kurstemaene når og hvor det måtte passe for deg.

Det årlige kurset i offentlige anskaffelser fokuserer på dybdeanalyser av enkelte særlig viktige problemstillinger knyttet til regelverket, og gir ellers som vanlig en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis. Rettskraftig dom er avsagt i Fosen-Linjen og erstatningsreglene vil derfor gjennomgås. Vi ser også nærmere på handlingsrommet ved grønne anskaffelser og på oppdragsgivers handlingsrom ved usanne opplysninger i tilbud. I tillegg vil praktiske problemstillinger fra oppdragsgivers perspektiv og reglene for innsyn når kontrakt er inngått gjennomgås. Av forskjellige årsaker har foredraget i det opprinnelige programmet om samfunnsansvar og seriøsitetsbestemmelser  ikke vært mulig å ta opp. Det er derfor ikke en del av dette e-kurset.

_______

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Kurset er rettet mot advokater og andre som arbeider med offentlige anskaffelser, og forutsetter grunnkunnskaper om rettsområdet.

Leksjoner

Leksjon 1: Nytt fra lovgiver

 • Virkninger av store kontrakter
 • Felles kjøreregler for anskaffelser
Avdelingsdirektør, Bente Hagelien,
Nærings- og fiskeridepartementet

Leksjon 2: Nytt fra lovgiver II

 • Reservasjonsrett for ideelle organisasjoner
 • Anskaffelser under Korona-pandemien
Leksjon 3: Nye avgjørelser fra nasjonale domstoler og fra EU-domstolen

 • Anskaffelsesreglenes rekkevidde
 • Sosiale kontraktskrav
 • Tolkning av konkurransegrunnlag
 • Avklaringer/dialog
Advokat, Morten Goller,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Leksjon 4: Nye avgjørelser fra nasjonale domstoler og fra EU-domstolen II

 • Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren
 • Avvisning på grunn av vesentlige avvik
 • Avlysning
 • Erstatning
 • Overtredelsesgebyr
Leksjon 5: Nye avgjørelser fra KOFA

 • Året 2019
 • Ulovlig direkteanskaffelse
 • Vesentlig endring
 • Kvalifikasjonsvurderingen
 • Avlysning 
 • Avklaring del II
Advokat, Alf Amund Gulsvik,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Leksjon 6: Nye avgjørelser fra KOFA II

 • Dialog del II
 • Noen øvrige temaer 
 • Evaluering
 • Kravet til klarhet
Leksjon 7: Fake news i offentlige anskaffelser

Behovet for et vern mot løgn ­– og status i norsk rett frem til Fosen linjen

 

 

Advokat, Åshild Langhelle Fløisand,
SANDS Advokatfirma DA, Bergen

Advokat, Eirik Vikan Rise,
SANDS Advokatfirma DA, Bergen

Leksjon 8: Fake news i offentlige anskaffelser II

Fosen linjen – bakgrunn og konklusjoner

Leksjon 9: Fake news i offentlige anskaffelser III

Status etter Fosen linjen – og konklusjoner

Leksjon 10: Fake news i offentlige anskaffelser IV

Status for tillitsnormen – er den død?

Leksjon 11: Kontrakt er tildelt – hva kan det kreves innsyn i?

 • Innledning
Advokat, Kristian Brandt,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat, Silje Ullebust,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Leksjon 12: Kontrakt er tildelt – hva kan det kreves innsyn i? II

 • Overordnet om reglene om innsyn og taushetsplikt
Leksjon 13: Kontrakt er tildelt – hva kan det kreves innsyn i? III

 • Særlig om innsyn i anskaffelsessaker
 • Praktiske eksempler
Leksjon 14: Praktiske problemstillinger fra oppdragsgivers perspektiv

 • Case: Helge Ingstad
Advokat, Johan Kvandal,
Forsvarsmateriell, Lillehammer

Leksjon 15: Praktiske problemstillinger fra oppdragsgivers perspektiv II

 • Rammeavtaler
 • Konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring
Leksjon 16: Praktiske problemstillinger fra oppdragsgivers perspektiv III

 • Grensen mellom tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav
Leksjon 17: Grønne anskaffelser – hvor langt rekker plikten til å kjøpe grønt og hvilket handlingsrom har partene?

 • Bakgrunn (politisk og rettslig)
Advokat, Svein Terje Tveit,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

Leksjon 18: Grønne anskaffelser – hvor langt rekker plikten til å kjøpe grønt og hvilket handlingsrom har partene? II

 • Vilkår: Plikten til å anskaffe grønt – hvor langt rekker den? 
Leksjon 19: Grønne anskaffelser – hvor langt rekker plikten til å kjøpe grønt og hvilket handlingsrom har partene? III

 • Virkning: Handlingsrom og sanksjonsmuligheter
Leksjon 20: Erstatningansvaret etter Fosen-Linjen

 • Bakgrunn og historikk
 • Behandlingen i EFTA-domstolen
Advokatfullmektig, Oda Hellenes Ekre,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Leksjon 21: Erstatningansvaret etter Fosen-Linjen II

 • Behandlingen i Høyesterett – ansvarsgrunnlag
Leksjon 22: Erstatningansvaret etter Fosen-Linjen III

 • Årsakssammenheng
 • Oppsummering
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på opptakstidspunkt juni 2020.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.  
Kurset vil være tilgjengelig for påmelding frem til 31.12.2020.

Hvis du tar kurset som en del av av et abonnement gjelder betingelsene for abonnement.

Offentlige anskaffelser

Området har ikke et eget fagutvalg.

 

JUS arrangerer hver vår "Det årlige kurset i offentlige anskaffelser" hvor alle aktørene på fagområdet møtes. Vi har også innføringskurs i offentlige anskaffelser og e-kurs om temaer som er praktisk viktige for deg som arbeider med anskaffelser.

 

Vi motta gjerne innspill til temaer og foredragsholdere. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tol@jus.no eller mobil nummer 92211266. 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs