Det årlige kurset i offentlige anskaffelser

I starten av 2017 trådte de nye anskaffelsesreglene i kraft i Norge. Vi går i dybden på viktige endringer og gir deg en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis.

Venteliste

Tid

25. – 26. apr.

Påmeldingsfrist: 27. mar.

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 210 NOK

Andre: 7 210 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

De nye anskaffelsesreglene trådte i kraft i starten av 2017. Flere spørsmål som tidligere var omtvistet er løst, men de nye reglene skaper også nye utfordringer. Det har også skjedd en betydelig utvikling i erstatningsretten på området, med EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-16/16. Det årlige kurset i offentlige anskaffelser fokuserer på dybdeanalyser av enkelte særlig viktige nyskapninger i det nye regelverket, og gir ellers som vanlig en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis. 

«Takk for et godt kurs!»
Tidligere deltaker, Det årlige kurset i offentlige anskaffelser 2017

Hvem passer kurset for?

Kurset er rettet mot advokater og andre som arbeider med offentlige anskaffelser, og forutsetter grunnkunnskaper om rettsområdet.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registering
10:00 Nytt fra lovgiver Seniorrådgiver, Margrét Gunnarsdottir,
Nærings- og fiskeridepartementet, Oslo

11:00 Pause
11:15 Nye avgjørelser fra nasjonale domstoler og fra EU-domstolen Advokat, Morten Goller,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

12:30 Lunsj
13:30 Nye avgjørelser fra KOFA Advokat, Alf Amund Gulsvik,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Det innkjøpsfaglige skjønnet ved valg av tilbud Advokat, Kristian Jåtog Trygstad,
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, Oslo

15:45 Pause
16:00 Gjennomføring av forhandlinger - krav og grenser Advokat, Marie Braadland,
Advokatfirmaet Grette DA, Oslo

17:00 Slutt for dagen
19:30 Aperitif og middag
9:00 Innovasjonspartnerskap i praksis Advokat, Beatrice Irene Pignatel,
Innovasjon Norge, Oslo

Advokatfullmektig, Anne-Berit Østby Urke,
Innovasjon Norge, Oslo

9:45 Pause
10:00 Kravet til årsakssammenheng for positiv kontraktsinteresse Advokat, Oda Hellenes Ekre,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

10:45 Pause
11:00 Digitalisering av anskaffelsesprosesser Seksjonsleder, André Hoddevik,
DIFI

11:45 Pause
12:00 Avklaringsadgangen etter FOA § 23-5 Advokat, Arne Torsten Andersen,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

12:45 Kursslutt/Lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
24. – 25. apr. Kr 1 218 / 25. – 26. apr. Kr 2 125

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Offentlige anskaffelser