Det årlige kurset i tvangsfullbyrdelse og inkasso

Er du oppdatert på rettsutviklingen? På dette kurset får du presentert nyheter og aktuelle temaer innen rettsområdet tvangsfullbyrdelse og inkasso.

Meld meg på

Tid

8. – 9. apr.

Påmeldingsfrist: 11. mar.

Timer

9 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Sted

Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, LILLESTRØM

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset tar for seg aktuelle temaer på rettsområdet tvangsfullbyrdelse og inkasso. Det er lagt vekt på å behandle emner som er sentrale for praktikere, samtidig som deltakerne skal holde seg orientert om rettsutviklingen på området. Kurset legger opp til aktiv deltakelse. Derfor er det satt av god til til diskusjoner, spørsmål og case-arbeid under de fleste foredragene. 

I tillegg ønsker vi at du som deltaker er med på å påvirke årets program. Det er satt av 45 minutter under dag 2, "Åpen time", hvor innsendte forslag til problemstillinger/tema blir belyst. Ved påmelding kan du føre inn ditt forslag til tema. Dette kan også gjøres senere, frist for innsendelse er 15. februar. Fagutvalget i tvangsfullbyrdelse og inkasso vil deretter plukke ut 1-3 av de innsendte forslagene, og innhente gode foredragsholdere. 

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot advokater/-fullmektiger, jurister, offentlige innkrevningsetater og inkassobyråer. Saksbehandlere i banker, boligselskaper, kredittinstitusjoner vil også ha utbytte av å delta.

Program

11:00 Registrering og lunsj
12:00 Hacking og misbruk av bank-id som problem i inndrivelsesprosessen Advokat, Kjetil Vangsnes,
Advokatfellesskapet Bratsberg Kredinor, Oslo

13:00 Pause
13:15 Fravikelse av fast eiendom

 • Når og hvordan kan det begjæres fravikelse-unngå fallgruvene.
 • Namsmannens praktiske gjennomføring, tidsperspektiv m.m.
 • Ulovlig selvtekt-gjeninnsettelse av leietaker.
 • Hvordan få raskere avsluttet et problematisk leieforhold. 
Fagansvarlig/seniorrådgiver, Cathrine Voigt,
Namsfogden I Asker og Bærum, Sandvika

14:00 Pause m lett servering
14:15 Foredraget fortsetter

 • Deltakerne oppfordres til å komme med egne problemstillinger som tas opp til diskusjon. 
 • Gjennomgang av spørsmål fra salen.
15:00 Pause
15:15 Nytt på Nytt - lovgivning og rettspraksis innen inkasso og tvangsfullbyrdelse

Vi gjennomgår nyere rettspraksis og hva som har skjedd og skjer på lovgivningsfronten. Særlig behandles: 

 • Ny Gjeldsinformasjonslov – i kraft
 • Ny Kredittopplysningslov – ikraft
 • Nytt Gjeldsregister – 3 konsesjoner gitt – rett rundt hjørnet.
 • Elektronisk kommunikasjon (teknologinøytralitet) – hvor er vi?
 • Ny / Revisjon av inkassoloven – lovutvalg skal komme med utkast til endringer i løpet av 2019. En gjennomgang av hva bransjen ser på som utfordringer og problemer.
 • Forholdsmessighet nok en gang.
Advokat, Baard Sigurd Bratsberg,
Advokatfellesskapet Bratsberg Kredinor, Oslo

Advokat, Elisabeth Selvik,
Advokatfellesskapet Bratsberg Kredinor, Oslo

16:15 Pause
16:30 Foredraget fortsetter
17:30 Kursslutt dag 1
19:00 Felles aperitiff og kursmiddag
9:30 Utlegg - proformaarrangementer

 • Fordringshaverne har rett til dekning i ethvert formuesgode som tilhører skyldneren på beslagstiden, og som kan selges, utleies eller på annen måte omgjøres i penger. Hva er det rettslige handlingsrommet når skyldneren kort tid før utleggsforretningen «overdrar» eiendeler til slekt, venner eller aksjeselskaper? Det blir gjennomgang av ny rettspraksis, herunder HR-2018-1265-A og åpning for gruppearbeid/diskusjoner.
Advokat, Erik Råd Herlofsen,
Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) DA, Oslo

10:15 Pause
10:30 Foredraget fortsetter

 • Deltakerne oppfordres til å komme med egne problemstillinger som tas opp til diskusjon. 
 • Gjennomgang av spørsmål fra salen.
11:15 Pause
11:30 Åpen time - deltakernes innsendte ønsker

 • Her ønsker vi at du som deltaker sender oss forslag til hva du ønsker å høre mer av. Av innsendte forslag plukkes det ut et par temaer, som fagutvalget finner en faglig solid person til å snakke om. Frist for å sende inn forslag er 15. februar. 
 • Skriv inn ditt/dine forslag under fritekstfeltet ved påmelding, eller ettersend til bs@jus.no 
12:15 Pause
12:30 Fremtidens innkreving - mulighetsstudie for innkreving i Skatteetaten Seniorrådgiver, Christel Halsen,
Skatteetatens utviklingsdivisjon, Oslo

13:15 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Lillestrøm, LILLESTRØM
7. – 8. apr. Kr 1 520 / 8. – 9. apr. Kr 1 520

Rom/frokost inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Annet

Felles kursmiddag 8. apr. Kr 865

Felles kursmiddag i eget lokale, med 3 retter og god drikke. Kvelden starter med en aperitiff kl. 19.00

Tvangsfullbyrdelse og inkasso

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor på mobil 90142343 eller ehl@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget