Det årlige medie- og markedsrettskurset

Er du oppdatert på siste nytt innen medie- og markedsrett? Få med deg endringene og flere aktuelle tema på årets kurs.

Meld meg på

Tid

25. sep.

Påmeldingsfrist: 27. aug.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

På årets kurs vil som vanlig oppdateringen av markeds- og medieretten stå sentralt. Vi vil også gå nærmere inn på noen av de varemerkestvistene som har versert det siste året.  I tillegg har diskusjonen om ytringsrommet vært aktuell, så deler av programmet adresserer dette.  De øvrige temaene er valgt ut på bakgrunn av deres aktualitet samt tilbakemeldinger fra tidligere års deltakere.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister, offentlige ansatte og andre rådgivere i bedrifter som jobber både mye og lite med problemstillinger knyttet til forskjellige typer medier.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Oppdatering av medieretten

Viktige saker fra det siste året

 

Advokat, Ane Stokland,
Norsk rikskringkasting AS (NRK), Oslo

10:00 Pause
10:15 Oppdatering av markedsretten

Viktige saker fra det siste året 

Advokat, Cathrine Grundtvig,
Advokatfirmaet Ræder Da, Oslo

11:15 Pause
11:30 Andres varemerke som søkenavn Advokat, Kristiane Aarvik,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

12:15 Lunsj
13:15 Bør "Vær varsom"-plakaten gjelde for flere enn pressen? Seniorrådgiver - dr. art filosofi, Henrik Syse,
PRIO

13:45 Foredraget fortsetter - Det rettslige perspektivet Advokat, Hans Erik Johnsen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

14:00 Pause
14:15 Foredraget fortsetter - Gjennomgang av aktuell rettspraksis fra EMD Advokat, Jon Wessel-Aas,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

14:45 Pause
15:00 Norsk Askese Advokat, Martin Berggreen Rove,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

15:45 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Medie- og markedsrett

Innenfor dette fagområdet arrangerer vi et årlig oppdateringskurs. På kurset behandles aktuelle problemstillinger og temaer. I tillegg for du naturligvis en gjennomgang av rettspraksis på området det siste året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder nedenfor på epost mba@jus.no eller mobil 48204565

Mer informasjon om fagutvalget