Det årlige medie- og markedsrettskurset

Er du oppdatert på siste nytt innen medie- og markedsrett? Få med deg endringene og flere aktuelle tema på årets kurs.

Meld meg på

Tid

12. sep.

Påmeldingsfrist: 14. aug.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 4 750 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

På årets kurs vil som vanlig oppdateringen av markeds- og medieretten stå sentralt. Vi vil også se på lovligheten av å få brukerne til å gjøre markedsføringen for deg, og god forretningsskikk på området for Medie- og markedsrett. De øvrige temaene er valgt ut på bakgrunn av deres aktualitet samt tilbakemeldinger fra tidligere års deltakere.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister, offentlige ansatte og andre rådgivere i bedrifter som jobber både mye og lite med problemstillinger knyttet til forskjellige typer medier.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Oppdatering av medieretten

Viktige saker fra det siste året

 

Advokat, Ane Stokland,
Norsk Rikskringkasting As (Nrk), Oslo

10:00 Pause
10:15 Oppdatering av markedsretten

Viktige saker fra det siste året

Advokat, Cathrine Grundtvig,
Advokatfirmaet Ræder Da, Oslo

11:15 Pause
11:30 Hvordan få brukerne til å gjøre markedsføringen for deg?

Foredraget vil gi markedsføringsperspektivet på et svært aktuelt tema. 

Markedsansvarlig, Henny Marie Grændsen,
Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo

12:15 Lunsj
13:15 Hvordan få brukerne til å gjøre markedsføringen for deg?

Tråden plukkes opp fra før lunsj, og i dette foredraget vil det rettslige perspektivet på samme tema bli gitt. 

Advokat, Rune Opdahl,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

14:00 Pause
14:15 God forretningsskikk Advokat, Ida Elisabeth Gjessing,
Advokatfirmaet Grette AS, Oslo

15:00 Pause
15:15 Blir klienten din hetset på nett? Hva kan du gjøre?

Enkeltpersoner kan oppleve å bli "hetset" på internett, enten som privatpersoner eller som følge av arbeidet sitt i private eller offentlige virksomheter. I sistnevnte tilfeller kan også arbeidsgiver ha plikt til å bistå den ansatte. Loven inneholder imidlertid ingen bestemmelse om "hets". Dersimot inneholder straffeloven og blant annet skadeserstatningsloven flere bestemmelser som kan ramme forskjellige sider av hva folk omtaler som "hets". Forelesningen vil gi en gjennomgang av de viktigste bestemmelsene og deres anvendelsesområde. 

Advokat, Jon Wessel-Aas,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Medie- og markedsrett

Innenfor dette fagområdet arrangerer vi et årlig oppdateringskurs. På kurset behandles aktuelle problemstillinger og temaer. I tillegg for du naturligvis en gjennomgang av rettspraksis på området det siste året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder nedenfor på epost mba@jus.no eller mobil 48204565

Mer informasjon om fagutvalget