Det årlige pensjonsrettskurset

Dette kurset er for deg som interesserer deg for og arbeider med pensjonsrettslige spørsmål.

Meld meg på

Tid

17. nov.

Påmeldingsfrist: 19. okt.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Rebel, Universitetsgata 2, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset har fokus på pensjonsrettslige spørsmål og holder deg oppdatert på rettsutviklingen. Temaene i år vil være nytt i pensjonsretten og ny rettspraksis. Videre vil utredningen om en mulig ny AFP-ordningen i privat sektor gjennomgås, lovforslaget om pensjon fra første krone, samt en oversikt over hvilke pensjonsordninger vi har etter pensjonsreformen.

Hvis du vil følge kurset digitalt via livestream og dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her.

 

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister i privat og offentlig virksomhet og andre som arbeider med pensjonsrettslige problemstillinger.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Nyheter i pensjonsretten

  • Oversikt over endringer i pensjonsrettslig regelverk
Avdelingsdirektør, Biørn Bogstad,
Arbeids- og sosialdepartementet

10:15 Pause
10:30 Rettspraksis innen pensjonsretten Advokat, Christel Søreide,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

11:45 Lunsj
12:45 Reform av AFP-ordningen i privat sektor - status etter utredning

  • Presentasjon av og merknader til "Utredning av mulig reformert AFP - ordning i privat sektor" av mai 2021
Avdelingsdirektør, Kristin Diserud Mildal,
NHO

13:30 Pause
13:45 Pensjon fra første krone

  • Presentasjon av lovforslagene i Prop. 223 L (2020-2021) samt rapport fra arbeidsgruppe
Underdirektør, Remy Edseth,
Finansdepartementet

14:15 Pause
14:30 Oversikt over pensjonsordninger etter pensjonsreformen

  • Hvilke ulike pensjonsordninger har vi nå?
  • Hva er forskjeller og sammenhenger mellom de ulike ordningene

 

Foreleser kommer

Advokat, Sven Iver Steen,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

15:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

November