Det årlige personskadeerstatningsrettskurset

Er du advokat, dommer, jurist eller saksbehandler som arbeider med personskadeerstatning? Bli oppdatert på årets kurs i Sandefjord!

Meld meg på

Tid

7. – 8. nov.

Påmeldingsfrist: 10. okt.

Fortsatt ledige plasser

Timer

8 juridiske timer / 1 ikke-juridisk time / 1 etikktime

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Hva er riktig erstatning?

Erstatningsretten reiser mange rettslige og medisinske utfordringer. Det årlige personskadeerstatningskurset tar sikte på å gi en grundig rettslig og medisinsk gjennomgang av de mest aktuelle temaene innen erstatningsretten, og etter å ha blitt avholdt i over 20 år, har kurset for mange blitt en naturlig årlig sosial og faglig møteplass.

Årets kurs behandler temaer som erstatningsansvar ved fritidsulykker, medvirkningsansvar og etikk, rettskildebildet for de enkelte vilkårene for personskadeerstatning, og mer. Som vanlig er det satt av god tid til gjennomgang av nyere rettspraksis. I år fortsetter vi med parallellsesjoner hvor man kan velge mellom to ulike foredrag på kursets første dag. Årets utvalgte temaer blir bredt belyst ved forskjellige aktører innen erstatningsrettsområdet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere og andre som arbeider med eller er interessert i personskadeerstatningsrett. Saksbehandlere i forsikringsselskaper.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Oppdateringsforedrag Advokat, Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Ståle Haugsvær,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter.
11:45 Pause
12:00 Sesjon 1
Erstatningsberegning for selvstendig næringsdrivende
Statsautorisert Revisor, Torbjørn Tronsrud,
Revisjonsfirmaet Flattum & Co

12:00 Sesjon 2
Konstateringstidspunkter
Advokat, Eivind Wentzel Grande,
Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co Ans, Oslo

12:45 Lunsj
13:45 Sesjon 1
Internasjonale tendenser i erstatningsretten
Førsteamanuensis, Birgitte Hagland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

13:45 Sesjon 2
Faktaavklaring i personskader

 

 

Daglig leder/utreder, Stein Naustdal,
FaVer AS

14:30 Pause
14:45 Erstatningsansvar ved fritidsulykker: Spinning-dommen (HR-2019-52-A) og RIB-dommen (HR-2019-318-A)

Høyesterett har i år behandlet to saker som omhandlet personskader inntruffet ved sports- og fritidsaktiviteter. Den første gjald spørsmål om ulovfestet objektivt ansvar for et treningssenter og den andre gjaldt uaktsomhetsansvar for et event-selskap. Foredragsholderne, som prosederte sakene på vegne av de saksøkte selskapene, gir i sine innlegg en grundig gjennomgang av disse to ferske Høyesterettsdommene.

Advokat, Merete Anita Utgård,
Gjensidige Forsikring ASA, Oslo, Oslo

Advokat, Yngve Skogrand,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

15:30 Pause
15:45 Foredraget fortsetter
16:30 Kursslutt for dag 1
16:45 Egentid
19:00 Felles middag
9:30 Kan vi ta bedre beslutninger ved å bli mer bevisst på hjernens snarveier?

Vi liker å tro at vi tenker rasjonelt og analytisk når vi fatter beslutninger. At vi går systematisk til verks og henter inn all tilgjengelig informasjon. Men rasjonalitet er så krevende at psykologene har funnet ut at vi raskt hopper over til forenklede metoder. Til skjønn, tommelfingerregler, magefølelse og intuisjon.

 

Om foredragsholder:

Cathrine Moestue er psykolog og spaltist. Hun har skrevet om ledelse og påvirkning for blant annet Dagbladet Magasinet.  Hennes engasjement handler om formidling av psykologisk forskning og spesielt innenfor temaene sosialpsykologi og beslutninger. Som foredragsholder omtales Moestue som trygg, personlig og kunnskapsrik. Hun vil gi deg spennende innsikt om kompliserte tema, på en lett forståelig måte.

Cathrine Moestue,


10:15 Pause
10:30 Medvirkning Advokat, Erik Fjeldstad,
Advokatfirma Mna Kogstad Lunde & Co Da, Oslo

11:15 Pause
11:30 Etikk Advokat, Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co Ans, Oslo

12:15 Pause
12:30 Adekvans – Psykiske skadefølger Advokat, Ole Hauge Bendiksen,
Langseth Advokatfirma Da, Oslo

13:15 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
6. – 7. nov. Kr 1 325 / 7. – 8. nov. Kr 2 258

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs