Det årlige plan- og bygningsrettskurset

Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett. Her får du en oppdatering innenfor fagområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på.

Venteliste

Tid

23. – 24. okt.

Påmeldingsfrist: 25. sep.

Timer

11 juridiske timer / 4 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, BERGEN

Kursavgift

Medlemmer: 5 340 NOK

Andre: 6 840 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett – i år møtes vi i Bergen. Her får du en oppdatering innenfor fagområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på. 

Foruten den faste oppdatering om nyheter i rettsutviklingen retter vi i år søkelyset mot blant annet bruksendringer og bruksenheter. Aktuelle temaer som du skal ha innsikt i når du arbeider innenfor dette fagområdet. Du får også med deg gode refleksjoner og relevante bergenshistorier når Bergen byarkitekt forteller om hvorfor det er viktig med en egen byarkitekt. 

Hvem passer kurset for?

Advokater, forvaltningsjurister, dommere og andre som arbeider med plan- og bygningsrett.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Nyheter i rettsutviklingen

Rettspraksis med dypdykk og refleksjoner rundt enkelte avgjørelser

Advokat, Liv Zimmermann,
Advokatfirmaet Hjort Da, Oslo

11:15 Pause
11:30 Nyheter i rettsutviklingen fortsetter

Ombudsmannspraksis med vekt på enkeltsaker v/Sivilombudsmannen

Seniorrådgiver, André Klakegg,
Sivilombudsmannen, Oslo

12:15 Lunsj
13:15 Nyheter i rettsutviklingen fortsetter

Nyheter i regelverk, retningslinjer og veiledere v/departementet 

Seniorrådgiver, Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

Seniorrådgiver, Pål Arne Frostad Lorentzen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

14:15 Pause
14:30 I kva grad kan forvaltninga sjølv bestemme kva for planprosess som er naudsynt før handsaming av byggjesøknad Førsteamanuensis, dr. juris, Ingunn Elise Myklebust,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

15:15 Pause
15:30 Bruksendringer og bruksenheter – en gjennomgang Seniorrådgiver, Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

16:00 Bruksendringer og bruksenheter – sett fra utsiden Advokat, Ola Nygard,
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange Da, Oslo, Oslo

16:30 Pause
16:45 Hvorfor ha en byarkitekt? Byarkitekt, Maria Molden,
Bergen Kommune

17:15 Kursslutt dag 1
19:30 Aperitiff
20:00 Felles middag
9:00 Opparbeidelsesplikten – lovens eget rekkefølgekrav og nøkkelen til refusjonsreglene Advokat, Bård Kyrre H. Berge,
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen As, Oslo

9:45 Pause
10:00 Hvordan etablere nytt ledningsnett i Bergen? Avdelingsleder Myndighet, Randi Erdal,
Bergen kommune - Byrådsavdeling for Byutvikling, klima og miljø

10:45 Pause
11:00 Utbyggningsavtaler og tilknytningsavgifter – sett fra utsiden

Utbyggningsavtaler etter Pbl kapittel 17 og spørsmålet om tilknytningsgebyr og fastsettelse av dette 

Advokat, Guttorm Jakobsen,
Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS, Oslo

11:45 Pause
12:00 Svakheter i kontrollsystemer for plangrunnlag for behandling av byggesaker Dosent , Fredrik Holth,
Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet

12:45 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Ørnen, BERGEN
22. – 23. okt. Kr 1 540 / 23. – 24. okt. Kr 2 675

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Bygnings- og reguleringsrett

Hvert år i oktober arrangerer vi "Det årlig plan- og bygningsrettskurset" som legges til Trondheim eller Bergen.I tillegg legges det opp kurs som følger rettsutviklingen på fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs