Det årlige plan- og bygningsrettskurset

Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett. Her får du en oppdatering innenfor fagområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på.

Venteliste

Tid

21. – 22. okt.

Påmeldingsfrist: 23. sep.

Timer

11 juridiske timer / 5 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Hotel Norge by Scandic, Nedre Ole Bulls plass 4, Bergen

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett – også i år møtes vi i Bergen. Her får du en oppdatering innenfor fagområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på. 

 

Foruten den faste oppdatering om nyheter i rettsutviklingen retter vi i år søkelyset mot blant annet vei, ulovlighetsoppfølging og rettslige begrensninger i adgangen til å stille rekkefølgekrav. Relevante og aktuelle temaer som du skal ha innsikt i når du arbeider innenfor dette fagområdet. 

Hvem passer kurset for?

Advokater, forvaltningsjurister, dommere og andre som arbeider med plan- og bygningsrett.

Program

9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Nyheter i rettsutviklingen Advokat, Liv Zimmermann,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

11:15 Pause
11:30 Nyheter i rettsutviklingen fortsetter Seniorrådgiver, André Klakegg,
Sivilombudsmannen, Oslo

12:15 Lunsj
13:15 Nyheter i rettsutviklingen fortsetter Utredningsleder, Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

Utredningsleder, Pål Arne Frostad Lorentzen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

14:15 Pause
14:30 Veien til veirett Advokat, Jarle Wallevik Holstrøm,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

15:15 Pause
15:30 Når er tomten sikret vegforbindelse etter plbl § 27-4?

Det er etter plbl § 27-4 første ledd krav om at eiendommen skal være sikret lovlig atkomst til offentlig veg eller sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Innlegget vil omhandle krav både til bebygd og ubebygd eiendom, med særlig vekt på dokumentasjonskrav og eksempler fra ulike kommuner.

Advokat, Nina Kibsgaard,
Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS Bergen, Bergen

16:15 Pause
16:30 Grensene for plankrav - når kan man gå rett på byggesak? Dosent , Fredrik Holth,
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)

17:15 Kursslutt dag 1
19:30 Aperitiff
20:00 Fellesmiddag
9:00 Rettslige begrensninger i adgangen til å stille rekkefølgekrav

 Ytterligere foredragsholdere annonseres senere.

 

 

Advokat/partner, Martin Støren,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

Advokat, Erlend Rølles,
Selvaag Bolig ASA, Oslo

Advokat, Roald Hopsnes,
Bergen kommune - Kommuneadvokaten

9:45 Pause
10:00 Foredraget fortsetter
10:45 Pause
11:00 Når er ulovligheten en del av ansvarsrettssystemet og når må kommunen føre tilsyn

 

 

  

Advokat, Bård Kyrre Haukaas Berge,
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen As, Oslo

Tilsynsjurist, Linn-Ida Ellingsen,
Larvik Kommune

11:45 Pause
12:00 Foredraget fortsetter
12:45 Avsluttende lunsj eller "grab and go"
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Hotel Norge by Scandic, Bergen
20. – 21. okt. Kr 1 640 / 21. – 22. okt. Kr 2 785

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Bygnings- og reguleringsrett

Hver høst arrangerer vi «Det årlig plan- og bygningsrettskurset» som holdes i Bergen eller en av de større byene i Norge. Vi tilbyr også innføringskurs i bygningsrett og planlegging etter plan- og bygningsloven og e-kurs i aktuelle temaer på dette rettsområdet. I tillegg legges det opp til temakurs som følger rettsutviklingen på fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs