Det årlige plan- og bygningsrettskurset

Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett. Her får du en oppdatering innenfor fagområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på.

Tid

26. – 27. okt.

Påmeldingsfrist: 20. okt.

Fortsatt ledige plasser

Timer

11 juridiske timer / 5 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Clarion Hotel Admiral, Bergen, C. Sundtsgt 9-13, BERGEN

Kursavgift

Medlemmer: 5 250 NOK

Andre: 7 250 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett. I år møtes vi i Bergen! Her får du en oppdatering innenfor fagområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på.

Foruten den faste oppdatering om nyheter i rettsutviklingen retter vi i år søkelyset mot blant annet urbant jordskifte og Høyesteretts avklaring av Bori-dommens rekkevidde. Aktuelle temaer som du skal ha innsikt i når du arbeider innenfor dette fagområdet. Du får også med deg gode refleksjoner og relevante bergenshistorier når Bergen kommunes egen etatsdirektør leder deg rundt i temaet juss i arealforvaltning – venn eller fiende.

Hvem passer kurset for?

Advokater, forvaltningsjurister, dommere og andre som arbeider med plan- og bygningsrett.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Nyheter i rettsutviklingen

  • Rettspraksis med dypdykk og refleksjoner rundt enkelte avgjørelser
Advokat, Liv Zimmermann,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

11:15 Pause
11:30 Nyheter i rettsutviklingen fortsetter

  • Ombudsmannspraksis med vekt på enkeltsaker v/sivilombudsmannen

 

Seniorrådgiver, Åse Bækkevold Kloster,
Sivilombudsmannen, Oslo

12:15 Lunsj
13:15 Nyheter i rettsutviklingen fortsetter

  • Nyheter i regelverk, rettningslinjer og veiledere v/departementet
Seniorrådgiver, Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

Seniorrådgiver, Pål Arne Frostad Lorentzen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

14:15 Pause
14:30 Urbant jordskifte

  • Teori og praksis
Dosent , Fredrik Holth,
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

15:15 Pause
15:30 Urbant jordskifte fortsetter Jordskiftelagdommer, Ragnhild Sæhlie Jetlund,
Borgarting lagmannsrett

16:15 Pause
16:30 Enkelte tema innen hovedformål for arealformål i kommuneplanen, bl.a. om hovedformål i sjø Fagdirektør, Svein Kornerud,
Fylkesmannen i Hordaland, Bergen

17:15 Slutt dag 1
19:30 Aperitiff
20:00 Middag
9:00 Juss i arealforvaltning - venn eller fiende? Etatsdirektør, Mette Svanes,
Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten, Bergen

9:45 Pause
10:00 Tredjemanns erstatningskrav mot ansvarlig kontrollerende etter pbl – Høyesteretts avklaring av Bori-dommens rekkevidde Advokat, Steffen Asmundsson,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

10:45 Pause
11:00 Kommunens rolle i privatrettslige tvister

 

Advokat, Reidar J. M. Sverdrup,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

Enhetsleder, Per-Arne Horne,
Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten

11:45 Pause
12:00 Privatrettslige forhold - pbl § 21-6 kontra privatrettslig sikring - pbl § 27-1, 27-2 og 27-4

Kravet i §27-4 om at rett til ledning/adkomst skal være sikret hvis de skal gå over nabogrunn avviker fra prinsippet i § 21-6 og skaper forvirring i byggesaker. Kravet om sikring kan f.eks. også brukes av naboer for å trenere eller rett og slett stanse byggesaker. God juss eller dårlig tone; hvordan legger du opp til et bedre samspill?

 

Advokat, Jan Gudmund Aanerud,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

12:45 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Clarion Hotel Admiral, Bergen, BERGEN
25. – 26. okt. Kr 1 350 / 26. – 27. okt. Kr 2 320

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Bygnings- og reguleringsrett

Hvert år i oktober arrangerer vi "Det årlig plan- og bygningsrettskurset" som legges til Trondheim eller Bergen.I tillegg legges det opp kurs som følger rettsutviklingen på fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs