Det årlige sivilprosesskurset

På dette kurset får du en ajourføring innen rettsområdet. I tillegg behandles særlige emner og temaer som er aktuelle.

Oppstart i dag

Tid

17. – 18. okt.

Påmeldingsfrist: 19. sep.

Fortsatt ledige plasser

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 250 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

JUS invitere til en faglig og sosial arena for dere som arbeider med sivilprosess. Kurset har som formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen og å behandle særlig aktuelle temaer på fagområdet. I år vil temaene blant annet være bevisavskjæring i sivile saker, aktiv saksstyring og sakskostnader.

Hvem passer kurset for?

Praktiserende advokater, advokater i næringslivet og det offentlige, dommere og andre som har behov for å holde seg à jour på fagområdet.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registering
10:00 Nyheter i rettsutviklingen - rettspraksis Advokat, Emanuel Feinberg,
Advokatfirmaet Glittertind AS, Oslo

11:30 Pause
11:45 Bevistilgang - krav om dokumentfremleggelse i lys av HR sak 18-186326 (Felleskjøpet) Advokat, Fredrik Lilleaas Ellingsen,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

12:15 Lunsj
13:15 Nytt i lovgivning og nye lovforslag Lovrådgiver, Kaja Moen Welo,
Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

13:45 Pause
14:00 Sakskostnader Utreder, Gjermund Aasbrenn,
Norges Høyesterett

15:15 Pause
15:30 Domstolskontroll med forvaltningsvedtak: Er forvaltningens rettsanvendelse undergitt et forbud mot usaklig forskjellsbehandling? Advokat, Marius Stub,
Regjeringsadvokaten

16:30 Pause
16:45 Anke til Høyesterett/ankeutvalgets arbeid med ankesiling Høyesterettsdommer, Bergljot Webster,
Norges Høyesterett

17:45 Slutt for dagen
20:00 Felles middag
9:00 Aktiv sakstyring Advokat, Knut Boye,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

10:30 Pause
10:45 Bevisavskjæring i sivile saker Advokat, Halvard Helle,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

12:15 Pause
12:30 Fastsettelsedom for menneskerettighetskrenkelser etter tvistelovens §1-3 Advokat, Marius Emberland,
Regjeringsadvokaten

13:15 Avsluttende lunsj, kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
16. – 17. okt. Kr 1 325 / 17. – 18. okt. Kr 2 258

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Sivilprosess

JUS tilbyr kurs innen fagområdet tilpasset ulike nivåer. Det årlige sivilprosesskurset gir en ajourføring og tar for seg temaer som er aktuelle i tiden. I samarbeid med Høyesterett arrangeres det et eget «prøvekurs»; Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett. Dette er også aktuelt for deg som foreløpig ikke har fått henvist en sak dit. Kurset «Sivilprosess – gjennomføring av rettssaker» går over tre samlinger og gir en god, praktisk innføring i arbeidet med sivile saker, og får svært gode tilbakemeldinger. Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter er «Argumentasjon og prosedyreteknikk» et akutelt kurs for deg.
Har du innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Eric Jonson Roe på ejr@jus.no. eller mobil 901 04 650.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November

Desember