Det årlige sivilprosesskurset

På dette kurset får du en ajourføring innen rettsområdet. I tillegg behandles særlige emner og temaer som er aktuelle.

Meld meg på

Tid

25. – 26. okt.

Påmeldingsfrist: 26. sep.

Timer

10 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 4 990 NOK

Andre: 6 490 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

JUS har i år flyttet kurset til Sandefjord. Vi inviterer til en faglig og sosial arena for dere som arbeider med sivilprosess. Kurset har som formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen og å behandle særlig aktuelle temaer innen fagområdet.

I år vil temaene blant annet være gjennomføring av større rettssaker, prosess i Høyesterett og Høyesteretts nye retningslinjer, advokaters taushetsplikt, utfordringer og prosessuelle spørsmål knyttet til digitaliseringen av saksbehandlingen, og mangelfull begrunnelse som ankegrunn.

«Det er bra at kurset er praktisk rettet mot advokater som ikke er i retten annenhver uke. Nytten er størst for de som går i retten noe sjeldnere. Kurset blir stadig bedre.»
Tidligere kursdeltaker

Hvem passer kurset for?

Praktiserende advokater, advokater i næringslivet og det offentlige, dommere og andre som har behov for å holde seg à jour på fagområdet.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registering
10:00 Nyheter i rettsutvikling - oppdatering på rettspraksis

 

 

 

Advokat, Emanuel Feinberg,
Advokatfirmaet Glittertind AS, Oslo

11:45 Pause
12:00 Nyheter i rettsutvikling - nytt regelverk og lovforslag på gang Lovrådgiver, Kaja Moen Welo,
Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

12:30 Lunsj
13:30 Aktuelle praktiske prosessuelle problemstillinger Advokat, Marius Emberland,
Regjeringsadvokaten, Oslo

14:30 Pause
14:45 Digitalisering - prosessuelle spørsmål Advokat, Tolle Stabell,
Regjeringsadvokaten, Oslo

15:30 Pause
15:45 Hvordan bør mangelfull begrunnelse angripes i anke Førsteamanuensis, Jussi Erik Pedersen,
Universitetet I Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet

16:45 Pause
17:00 Rett 24 - hva er på agendaen Kjetil Kolsrud,
Rett24

17:30 Slutt for dagen
20:00 Felles middag
9:00 Saksforberedelse, ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett. Nye retningslinjer fra Høyesterett. Advokaters Taushetsplikt Høyesterettsdommer, Bergljot Webster,
Norges Høyesterett, Oslo

10:30 Pause
10:45 Praktiske og prosessuelle utfordringer ved større prosesser - særlig knyttet til saksforberedelse og hovedforhandling. Praktiske råd og feil som bør unngås Advokat, Asbjørn Lyséll Dølvik,
Advokatfirmaet Glittertind AS, Oslo

12:30 Kursslutt og avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
24. – 25. okt. Kr 1 218 / 25. – 26. okt. Kr 2 053

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Sivilprosess

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torbjørn Buer på e-post: tb@jus.no eller mobil 934 443 48.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November

Oktober