Det årlige skatterettskurset i Oslo

Bli oppdatert på nytt fra rettspraksis, og få med deg flere relevante tema under årets kurs i Oslo.

Tid

5. – 6. feb.

Påmeldingsfrist: 8. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

11 juridiske timer / 2 etikktimer

Fagområde

Sted

Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 990 NOK

Andre: 6 990 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

JUS inviterer til Det årlige skatterettskurset som avholdes i Sandefjord og Oslo. I tillegg til foredrag med aktuelle temaer og ajourføring, inneholder kurset som vanlig de faste postene med nytt fra rettspraksis og bindende forhåndsuttalelser (BFU). Det vil også være en parallellsesjon på kursdag 2. Du velger hvilket foredrag du ønsker å delta på ved påmeldingen. Det vil i år også være fokus på etiske utfordringer for skatterådgivere.

Velkomme til årets skatterettskurs!

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere og jurister i offentlig forvaltning som har behov for oppdatering i skatterett.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registering
10:00 Blockchain og digital valuta

 • Hva er blockchain og hvordan benyttes det i dag av de store kommersielle aktørene
 • Hvilke norske og internasjonale skatte- og avgiftspørsmål oppstår.
Advokat, Gjert Melsom,
Ernst & Young Advokatfirma As, Oslo

Tax Technologist, Magnus Jones,
Ernst & Young Advokatfirma As, Oslo

10:45 Pause
11:00 Tap på fordringer

 • HR- dommene fra 2017, konsekvenser?
 • Fradrag for tap av akkumulerte renter?
 • Ettergivelse vs konvertering, endelig tapt?

 

 

Advokat, Finn Backer-Grøndahl,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo

11:45 Pause
12:00 Nyheter i rettsutviklingen

 • Nytt regelverk og forslag til lovendringer
Førstekonsulent, Gøran Thengs,
Finansdepartementet, Oslo

12:45 Lunsj
13:45 Utvalgte uttalelser fra Skatteetaten og Finansdepartementet i 2017 Advokat, Kristian Råum,
Ernst & Young Advokatfirma AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Omgåelsesnormen - gjennomskjæringsregelen i skatteretten

 

 

 

PhD, Henrik Skar,
Skatt vest, Oslo

15:30 Pause
15:45 Etikk - etiske dilemmaer som rådgiver og praktiske oppgaver

 • Etiske dilemmaer som rådgiver og praktiske oppgaver
 • Utvalg for opplysningsplikt/taushetsplikt for skatterådgivere - utvalgsleder redegjør
 • Etiske kjøreregler for "Big 4"

 

Advokat, Hans Georg Wille,
Ernst & Young Advokatfirma As, Oslo

Advokat, Thor Leegaard,
KPMG Law Advokatfirma AS, Oslo

Professor, Morten Kinander,
Handelshøyskolen Bi

16:45 Pause
17:00 Etikk - sesjonen fortsetter
17:30 Slutt for dagen
9:00 Oppdatering på rettspraksis 

Advokat, Jan Syversen,
SyversenLAW Jan Syversen, Oslo

9:45 Pause
10:00 Foredraget forsetter
10:45 Pause
11:00 Sesjon 1
Parallell 1 - Aksjebaserte incentivmodeller

Foredraget vil gi en gjennomgang av modeller for aksjebasert avlønning og tilstøtende incentivordninger med fokus på praktiske implikasjoner, muligheter og fallgruver. Blandt annet omhandles:

 • Klassiske modeller med aksjekjøp og/eller aksjeopsjoner
 • Nye regler om utsatt skatt på fordel ved innløsning av aksjeopsjoner
 • Hovedpunkter i skreddersøm, strukturering av aksjeordning i konsern, finansiering av kjøp og "gearing", bruk av kapitalklasser, omsetningsbegrensninger, utløsningsrett mv.

 

Advokat, Sverre Hveding,
Advokatfirmaet Selmer DA, Oslo

11:00 Sesjon 2
Parallell 2 - BEPS, Norge og det multilaterale instrumentet - hvordan endres dagens skatteavtaler?

 • Hvilke norske skatteavtaler som endres og hvordan
 • Innføring av antiskatteavtalemisbruks bestemmelser (PPT- og LOB regler) som vil stramme inn adgangen til skatteavtalebeskyttelse
 • Når øker risikoen for begrenset skatteplikt i utlandet og konsekvensene av dette?
 • Når trer endringene i kraft - hva kommer i 2018 og 2019
 • Hva bør flernasjonale selskaper gjøre før endringene trer i kraft?
Advokat, Rolf J. Saastad,
Deloitte Advokatfirma AS, Oslo

12:00 Pause
12:15 Skatteklagenemnda

Organisering og saksbehandling i sekretariatet for Skatteklagenemnda 

Direktør, Øyvind Eskeland,
Sekreteriatet for Skatteklagenemnda, Oslo

12:45 Kursslutt og lunsj
Skriv ut hele programmet

Skatterett

Det årlige skatterettskurset i Sandefjord er blant de kursene som har lengst tradisjon i vår kursportefølje. Kurset avholdes også i Oslo, og utformes i samarbeid med Advokatforeningens Skattelovutvalg. "EU/EØS skatterettsseminaret" i Brüssel ble første gang avholdt høsten 2014, og vil igjen settes opp våren 2018. I tillegg utarbeider fagutvalget flere andre kurs hvert halvår med variasjon i fordypning og kurslengde.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt gjerne prosjektlederen nedenfor.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April