Det årlige skatterettskurset i Oslo

Bli oppdatert på nytt fra rettspraksis, og få med deg flere relevante tema under årets kurs i Oslo.

Meld meg på

Tid

4. – 5. feb.

Påmeldingsfrist: 6. jan.

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

JUS inviterer til Det årlige skatterettskurset som avholdes i Sandefjord og Oslo. I tillegg til foredrag med aktuelle temaer og ajourføring, inneholder kurset som vanlig de faste postene med nytt fra rettspraksis og bindende forhåndsuttalelser (BFU). Det vil også være en parallellsesjon på første kursdag. Du velger hvilket foredrag du ønsker å delta på ved påmeldingen. 

Velkommen til årets skatterettskurs!

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere og jurister i offentlig forvaltning som har behov for oppdatering i skatterett.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Omgåelsesregelen og principal purpose test Advokat, Bettina Banoun,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

Advokat, Andreas Bullen,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

11:00 Pause
11:15 Hjemmehørende begrepet Advokat, Cecilie Amdahl,
Advokatfirmaet Schjødt As, Oslo, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Rentebegrensningsregelen Seniorskattejurist, Hallvard Wiesener Haga,
Finansdepartementet, Oslo

Håkon Frede Foss,
Finansdepartementet

14:00 Pause
14:15 Skattyters rettigheter og plikter ved kontroll og ettersyn Seniorskattejurist, Lene Stegarud Ryland,
Skattedirektoratet - Oslo, Oslo

Advokat, Harald Hauge,
Advokatfirmaet Harboe & Co As, Oslo

15:15 Pause
15:30 Sesjon 1
Nyheter innen personbeskatning/lønnsområdet

  • Nye regler for personalrabatter og rapportering av tredejepartsytelser som trer i kraft 1.1.19
  • Skattereglene for kundepleie/representasjon
  • Skattereglene for velferdstiltak
  • Nye regler om kildeskatt for personer
Advokat, Therese Karoline Larsen,
Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers As, Oslo, Oslo

15:30 Sesjon 2
MVA - fradrag for transaksjonskostnader
Advokat, Marianne Bugge,
RSM Advokatfirma As, Oslo

16:30 Pause
16:45 Er det norske skattesystemet konkurransedyktig? Ekspedisjonssjef, Omar G. Dajani,
Skattelovavdelingen, Finansdepartementet, Oslo

Partner, Joachim Bjerke,
Advokatfirmaet BAHR AS

17:30 Kursslutt første kursdag
9:00 Oppdatering på rettspraksis Advokat, Anette Fjeld,
Deloitte Advokatfirma As, Oslo, Oslo

Advokat, Daniel Markus Hermod Herde,
Deloitte Advokatfirma As, Oslo, Oslo

9:45 Pause
10:00 Oppdatering av rettspraksis fortsetter
10:45 Pause
10:55 Nytt regelverk og utvalgte uttalelser fra Skatteetaten og Finansdepartementet. Utvalgte saker fra skatteklagenemda. Advokat, Kristian Råum,
Ernst & Young Advokatfirma As, Oslo, Oslo

Advokat, Jan Syversen,
SyversenLAW Jan Syversen, Oslo

11:55 Pause
12:10 Kildeskatt på royalty og renter Lovrådgiver, Trude S. Sønvisen,
Finansdepartementet, Oslo

13:00 Kursslutt og lunsj
Skriv ut hele programmet

Skatterett

Det årlige skatterettskurset i Sandefjord er blant de kursene som har lengst tradisjon i vår kursportefølje. Kurset avholdes også i Oslo, og utformes i samarbeid med Advokatforeningens Skattelovutvalg. "EU/EØS skatterettsseminaret" i Brüssel ble første gang avholdt høsten 2014, og vil igjen settes opp våren 2018. I tillegg utarbeider fagutvalget flere andre kurs hvert halvår med variasjon i fordypning og kurslengde.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt gjerne prosjektlederen nedenfor.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Januar