Det årlige skatterettskurset i Sandefjord

Bli oppdatert på nytt fra rettspraksis, og få med deg flere relevante tema under årets kurs i Sandefjord.

Meld meg på

Tid

19. – 20. jan.

Påmeldingsfrist: 21. des.

Timer

9 juridiske timer / 2 etikktimer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 200 NOK

Andre: 7 700 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

JUS inviterer til Det årlige skatterettskurset som avholdes i Sandefjord og Oslo. I tillegg til foredrag med aktuelle temaer og ajourføring, inneholder kurset som vanlig de faste postene med nytt fra rettspraksis og bindende forhåndsuttalelser (BFU). Det vil også være en parallellsesjon på kursdag 2. Du velger hvilket foredrag du ønsker å delta på ved påmeldingen. Det vil i år også være fokus på etiske utfordringer for skatterådgivere.

Velkommen til årets skatterettskurs!

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere og jurister i offentlig forvaltning som har behov for oppdatering i skatterett.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registering
10:00 Blockchain og digital valuta

 • Hva er blockchain og hvordan benyttes det i dag av de store kommersielle aktørene
 • Hvilke norske og internasjonale skatte- og avgiftspørsmål oppstår.
Advokat, Gjert Melsom,
Ernst & Young Advokatfirma As, Oslo

Tax Technologist, Magnus Jones,
Ernst & Young Advokatfirma, Oslo

10:45 Pause
11:00 Tap på fordringer

 • HR- dommene fra 2017, konsekvenser?
 • Fradrag for tap av akkumulerte renter?
 • Ettergivelse vs konvertering, endelig tapt?

 

 

Advokat, Finn Backer-Grøndahl,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo

11:45 Pause
12:00 Nyheter i rettsutviklingen

 • Nytt regelverk og forslag til lovendringer
Førstekonsulent, Gøran Thengs,
Finansdepartementet, Oslo

12:45 Lunsj
13:45 Utvalgte uttalelser fra Skatteetaten og Finansdepartementet i 2017 Advokat, Kristian Råum,
Ernst & Young Advokatfirma AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Omgåelsesnormen - gjennomskjæringsregelen i skatteretten

 

 

 

PhD, Henrik Skar,
Skatt vest, Bergen

15:30 Pause
15:45 Etikk - etiske dilemmaer som rådgiver og praktiske oppgaver

 • Etikk og skatt - praktiske oppgaver 
 • Utvalg for opplysningsplikt/taushetsplikt for skatterådgivere - utvalgsleder redegjør for problemstillinger
 • Etikk og skatterådgivning - hvordan arbeider "big 4"

 

Advokat, Hans Georg Wille,
Ernst & Young Advokatfirma As, Oslo

Advokat, Thor Leegaard,
KPMG Law Advokatfirma AS, Oslo

Professor, Morten Kinander,
Handelshøyskolen Bi

16:45 Pause
17:00 Etikk - sesjonen fortsetter
17:30 Slutt for dagen
19:30 Aperitiff og felles middag for boende gjester
9:00 Oppvarming
9:30 Oppdatering på rettspraksis 

Advokat, Jan Syversen,
SyversenLAW Jan Syversen, Oslo

10:15 Pause
10:30 Foredraget forsetter
11:15 Pause
11:30 Sesjon 1
Parallell 1 - Aksjebaserte incentivmodeller

Foredraget vil gi en gjennomgang av modeller for aksjebasert avlønning og tilstøtende incentivordninger med fokus på praktiske implikasjoner, muligheter og fallgruver. Blandt annet omhandles:

 • Klassiske modeller med aksjekjøp og/eller aksjeopsjoner
 • Nye regler om utsatt skatt på fordel ved innløsning av aksjeopsjoner
 • Hovedpunkter i skreddersøm; strukturering av aksjeordning i konsern, finansiering av kjøp og "gearing", bruk av kapitalklasser, omsetningsbegrensninger, utløsningsrett mv.
Advokat, Sverre Hveding,
Advokatfirmaet Selmer DA, Oslo

11:30 Sesjon 2
Parallell 2 - BEPS, Norge og det multilaterale instrumentet- hvordan endres dagens skatteavtaler?

 • Hvilke norske skatteavtaler som endres og hvordan
 • Innføring av antiskatteavtalemisbruks bestemmelser (PPT- og LOB regler) som vil stramme inn adgangen til skatteavtalebeskyttelse
 • Når øker risikoen for begrenset skatteplikt i utlandet og konsekvensene av dette?
 • Når trer endringene i kraft - hva kan komme i 2018 og 2019
 • Hva bør flernasjonale selskaper gjøre før endringene trer i kraft?
Advokat, Rolf J. Saastad,
Deloitte Advokatfirma AS, Oslo

12:30 Pause
12:45 Organisering og saksbehandling i sekreteriatet for Skatteklagenemnda

 • prosses/saksgang og viktige avgjørelser
Direktør, Øyvind Eskeland,
Sekreteriatet for Skatteklagenemnda

13:15 Avsluttende lunsj
14:15 Kursslutt og lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
18. – 19. jan. Kr 1 218 / 19. – 20. jan. Kr 2 125

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Skatterett

«Det årlige skatterettskurset» i Sandefjord har lange tradisjoner i JUS, og er det største i porteføljen av kurs innen dette fagområde. I tillegg til fagutvalget er også skattelovutvalget i Advokatforeningen med å utforme det faglige programmet for dette kurset, som også arrangeres i Oslo. I tillegg avholdes også innføringskurs og fordypningskurs, blant annet innen mva., og finansielle instrumenter. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Februar