Det årlige statsstøttekurset

NY DATO KOMMER

Dette kurset er den årlige arenaen for deg som jobber med statsstøtterettslige problemstillinger i ditt daglige virke, og som vil følge med på hva som skjer på dette området – nasjonalt og internasjonalt.

Meld meg på

Tid

23. – 24. apr.

Påmeldingsfrist: 26. mar.

Fortsatt ledige plasser

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Quality Hotel Expo Fornebu, Snarøyveien 20, FORNEBU

Kursavgift

Medlemmer: 5 700 NOK

Andre: 7 200 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Nytt fra departementet og ESA, og oppdatering fra EU/EØS er faste innslag på dette årlige kurset. I tillegg tar vi et dypdykk i flere temaer som blant annet: Revisjon av reglene om statsstøtte, privat håndheving, norske myndigheters egen håndtering på brudd av offentlig statsstøtte, og foreldelse og statsstøtte. Videre vil få et innblikk i kommunen som næringsutvikler og statstøtteregelverket sett fra et journalistisk blikk. Kurset vil ha foredragsholdere som er de fremste innen sitt fagområde. Det vil også være anledning til å stille spørsmål til foredragsholdere. 

Dette kurset byr på en faglig og sosial arena hvor du møter spesialistene, men også generalistene som skal forholde seg til reglene i deres hverdag.

Vi ønsker deg velkommen til kurset!

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med statsstøtterettslige problemstillinger i sitt daglige virke.

Program

9:00 Registrering og velkomstkaffe
9:30 Nytt fra ESA- statsrtøtterettslig utfordringer

Hvordan prioriterer ESA saker, hvilke saker velger ESA å behandle, og hva vil være de store sakene fremover? Siste nytt fra ESA og en pekepinn på hva som er i vente.

Director, Gjermund Mathisen,
EFTA Surveillance Authority (ESA)

10:15 Pause
10:30 Nytt fra Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet spiller en sentral rolle i så vel regelverksutvikling og sakshåndtering på statsstøtteområdet. Vi får en oppdatering fra departementet om fokusområder, lovarbeid og de viktigste sakene fremover.

Elisabeth Torkildsen,
Nærings- og fiskeridepartementet

11:15 Lunsj
12:15 Oppdatering innen EU/EØS rett

Statsstøtteretten preges av omfattende praksis fra domstolene og overvåkningsorganene. Vi får en gjennomgang og oversikt over praksis og hva som har skjedd siden sist statsstøttekurs.

Advokat, Bjørnar Alterskjær,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

13:00 Pause
13:15 Siste nytt fra EU-kommisjonen

Et fast punkt på programmet er siste nytt fra EU-kommisjonen. I år er vi så heldige at vi har fått Fabian Kaisen til å holde dette innlegget. Han jobber i enheten for State aid Policy and Case Support i Generaldirektoratet for konkurranse i EU-kommisjonen. Han vil gi oss siste nytt fra EU-kommisjonen og hva som vil røre seg i tiden fremover. Han har også god kunnskap om norske forhold fra sin tid i ESA.

Fabian Kaisen,
European Commission - DG Competition

14:15 Pause
14:30 Revisjon av reglene om offentlig støtte

Den lenge etterlengtede revisjonen av det norske støtteregelverket er nå underveis. Hvis alt går etter planen er regelverket på høring når foredraget holdes. Vi får presentert hovedpunktene i de nye reglene.

Seniorrådgiver, Marie Wiersholm,
Nærings- og fiskeridepartementet, Oslo

Jurist, Carsten Borgersrud Nielsen,
Nærings- og fiskeridepartementet, Oslo

15:15 Pause
15:30 Privat håndheving av statsstøtte

ESA publiserte i juli 2019, en rapport om privat håndhevelse av statsstøttereglene i EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein. EU har publisert en lignende rapport om håndhevelse i EU-landene. Vi får presentert hovedfunnene i rapporten.

Advokat, Camilla Borna Fossem,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

16:15 Pause
16:30 Nasjonal håndtering av brudd av statsstøttereglene

En dom fra EU-domstolen, Eesti Pagar, slår fast at nasjonale myndigheter som oppdager at det er gitt støtte i strid med statsstøttereglene plikter å rydde opp i forholdet på eget initiativ. Dette kan inkludere tilbakebetaling av støtten som er gitt.


Foredraget vil behandle de viktigste problemstillingene dommen reiser.


 

 

 

 

Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

17:15 Egentid
19:00 Felles middag
9:00 Kommunen som næringsutvikler

Foredragsholder vil komme med eksempler på hvordan kommuner kan være som næringsutvikler og hvilke statsstøtterettslige problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med det. 

Direktør Innovasjon , Kjerstin Spjøttvoll,
Siva - Selskapet For Industrivekst Sf

9:45 Pause og utsjekk
10:15 Foreldelse og statsstøtte

Det kan ofte ta noe tid før man oppdager at det er gitt ulovlig statsstøtte. Dette gjør at reglene om foreldelse kan bli sentrale ved vurderingen. Noen saker vil tas opp av eget initiativ fra norske myndigheter, mens andre saker må følges opp etter at ESA har truffet et vedtak. Vi får en oversikt over ulike problemstillinger knyttet til reglene om foreldelse ved behandling av statsstøttesaker.

 

Advokat, Pål Wennerås,
Regjeringsadvokaten

11:00 Pause
11:15 Samhaldspåvirking- når er støtten for liten at det ikke omfattes av EØS?

EU-kommisjonen og ESA har de siste årene kommet med en rekke avgjørelser hvor man har vurdert at støtten ikke påvirker samhandelen. Slik støtte vil dermed ikke være omfattet av EØS-avtalen.

Det kan være uklart hvor grensen går, og hvordan man kan gå frem for å vurdere om samhandelen er påvirket.

Vi får i dette foredraget praktiske råd og tips om hvordan man kan gå frem for å vurdere dette

 

Advokat, Beatrice Dankertsen Hennyng,
KS Advokatene, Oslo

12:00 Pause
12:15 Statsstøtte ordninger sett fra journalistisk blikk Journalist og jurist, Agnete Klevstrand,
Dagens Næringsliv

13:00 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Quality Hotel Expo Fornebu, FORNEBU
22. – 23. apr. Kr 1 230 / 23. – 24. apr. Kr 2 286

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Konkurranse- og statsstøtterett

Innen dette fagområdet har vi et bredt kurstilbud, som strekker seg fra «Det årlige konkurranserettskurset» om høsten  og "Det årlige statsstøttekurset" om våren til innføringskurs og fordypningskurs innen utvalgte temaer hvert halvår. Kursene belyser blant annet det siste innen rettsområdet, og gir deg den nødvendige kunnskapen om konkurranse, offentlig støtte og offentlige anskaffelser for advokater, jurister og rådgivere innen privat næring og offentlig forvaltning. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller mobil 93835018

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs