Det nye testament

Denne foredagsrekken om ulike undertemaer knyttet til testamenter, skulle opprinnelig blitt avholdt våren 2020. Som følge av koronasituasjonen har foredragene blitt gjort om til et e-kurs. Du kan derfor se kurset hjemmefra eller på jobben – når det passer! Kurset belyser sentrale temaer knyttet til det nye testament, og gir deg en oversikt over viktige endringer i loven.

Meld meg på

Timer

3 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 2 100 NOK

Andre: 2 600 NOK

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

I dette kurset om «det nye testament», belyser John Asland og Ola Viken temaene; det digitale testament, felles og gjensidige testamenter, pliktdel og båndleggelse, og redegjør for hvilke endringer som følger av den nye loven.

Kurset vil være tilgjengelig for påmelding frem til 31.12.2020.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med familie- og arve- og skifterett

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning - Digitale testamenter

 • Bakgrunnen
 • Hjemmelen i § 43 andre ledd
Professor dr. juris, John Asland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Advokat, Ola Viken,
Advokatfirmaet Viken, Oslo

Leksjon 2: Diskusjonen i media

 • Forretningsmodellen presenteres
 • Innlegg fra fagmiljøet
 • Motinnlegg fra Justify
 • Senere debattinnlegg
 • Departementet stevner frem
Leksjon 3: Fordelen ved e-testament

 • Mulighet til å samordne med registrert info om testator
 • Personvernhensyn
 • Sikkerhet for signeringstid og sted
 • Sikring mot ødeleggelse
 • Kjapt, trygt og billig?
 • Er det et stort behov for e-testament?
Leksjon 4: Innvendinger mot e-testamenter

 • Er testamenter egnet for digitalisering?
Leksjon 5: «I disse coronatider»

 • Ville de nye formreglene gjort noen nytte i en tid med isolering?
 • Vitners samtidighet
 • Ingen vitner
Leksjon 6: Innledning - Felles og gjensidig testamenter
Leksjon 7: 1972-lovens regler

 • Definisjon og hjemmel
 • Endring og tilbakekall
 • Tolkningspresumsjoner
Leksjon 8: Lovarbeidet

 • Skiftelovutvalgets forslag
 • Arvelovutvalgets forslag
 • Departementets forslag
Leksjon 9: 2019-lovens regler

 • Legaldefinisjon
 • Tilbakekall og endring
 • Supplerende tolkningsregler
Leksjon 10: Innledning - Pliktdelsregler

 • Grunnleggende spørsmål
 • Lovgivers avveininger
Leksjon 11: 1972-lovens regler

 • Hovedregel al. § 29
 • Beløpsbegrensning
 • Kvalitativt pliktdelsvern
 • Al. § 30
 • Al. § § 33 og 34
Leksjon 12: 2019-lovens regler

 • Hovedregel al. § 50
 • Beløpsbegrensning
 • Det kvalitative pliktdelsvernet forsvinner
 • Bestemmelse om formuesordning
 • Arveløsgjøring
 • Bestemmelse over pliktdel i to ledd
Leksjon 13: Overgangsregler mv.

 • Overgangsregler
 • Spørsmål og problemer med ny lov
Leksjon 14: Innledning - Båndleggelse
Leksjon 15: 1972-lovens regler

 • Særlige tilfeller
 • Forvaltningen
Leksjon 16: Lovprossessen

 • Arvelovutvalgets forslag
 • Høringen
 • Departementets forslag
Leksjon 17: 2019-lovens regler

 • Vilkårene
 • Forvaltning
 • Råderett
 • Omdanning
 • Arv som ikke er pliktdelsarv
Leksjon 18: Kritiske bemerkninger
Leksjon 19: Avslutning
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på innspillingstidspunktet, 16. april 2020. Kurset er tilgjengelig for påmelding frem til 31.12.2020.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares.
Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Familie-, arve- og skifterett

Innen dette fagområde avholder JUS to til tre store kurs i året. Under Advokatenes fagdager er det hvert år et eget kurs i familie-, arv- og skifterett. I høstsemesteret arrangeres «Det årlige Sandefjordskurset» i familie-, arv- og skifterett. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs