EØS-rett i praksis

E-kurs og webinar

Hvordan er din EØS-rettslige ryggmargsrefleks? Nå kan du bli enda bedre til å identifisere relevante problemstillinger og rettsregler innen sentrale rettsområder. Kurset er heldigitalt, med forberedelser i form av e-kurs, og et webinar 1. september. På denne måten kan du delta hvor det passer best for deg. 

Meld meg på

Tid

1. sep.

Påmeldingsfrist: 25. aug.

Timer

10 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 900 NOK

Andre: 6 000 NOK

Pris for abonnenter 0,-

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset består av en grunnmodul på 7 x 45 minutter e-kurs som må fullføres før deltakelse på webinaret. Disse e-kursene legges ut på «Min side» her på jus.no, innen en uke etter påmelding.

 Det forberedende e-kursets temaer, er:

 • Hva er egentlig EØS-rett? Introduksjon og grunntrekk v/ Ketil Bøe Moen, Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen
 • Nærmere om det indre marked og de fire friheter v/ Ketil Bøe Moen, Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen
 • Rettsanvenderens møte med EØS-retten; EØS-rettslig metode; Domstolskontroll med EØS-rett v/ Ketil Bøe Moen, Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen
 • Praktiske rettskildesøk v/ Hovedbibliotekar Inger M. Hamre, UiO, Nordisk institutt for sjørett
 • Identifikasjon av EØS-rettslige problemstillinger i praksis v/ Professor dr. juris Erling Hjelmeng, UiO, Institutt for privatrett og advokat Stephan L. Jervell, Advokatfirmaet Wiersholm AS
 • EØS-rettslig erstatningsansvar v/ Professor dr. juris Erling Hjelmeng, UiO, Institutt for privatrett
 • EØS-rettens innvirkning på norsk prosessrett og foreleggelse av tolkningsspørsmål for EFTA-domstolen v/ Høyesterettsdommer Henrik Bull, Norges Høyesterett

Etter fullført grunnmodul kan deltakeren delta på webinaret den 1. september. Webinaret består av forelesning og casejobbing i grupper med aktiv deltakelse. Casene som det jobbes med blir også tilgjengelig på «Min side» i god tid i forkant av webinaret og det forventes at deltakerne har lest og satt seg godt inn i disse, så det er mulig å delta og bidra til diskusjonen i gruppene. 

Merk at påmelding til webinaret stenges 25. august.

_____________________

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Dommere, advokater og jurister som jobber med EU/EØS-rett eller må ta stilling til EØS-rettslige problemstillinger gjennom konkret rettsanvendelse eller i sin rådgivning.

Program

11:45 Gjør deg klar til webinaret - innlogging
12:00 Webinar med forelesninger og gruppearbeid

Webinaret gjennomføres via Zoom og det blir gruppearbeid og diskusjoner. 

Casene som det jobbes med på webinaret, legges ut på "Min side" ca. en uke før  webinaret og det forventes at deltakerne har lest og satt seg godt inn i disse, så det er mulig å delta og bidrar til diskusjonen i gruppene. 

Identifikasjon av EØS-rettslige problemstillinger i praksis  

 • Introduksjon  
 • Gruppearbeid
 • Felles gjennomgang

Case fire friheter  

 • Introduksjon 
 • Gruppearbeid
 • Felles gjennomgang

Case EØS-erstatningsansvar  

 • Introduksjon 
 • Polls
 • Felles gjennomgang 
Advokat, Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Elisabeth Lian Haugsdal,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Per Andreas Bjørgan,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

Advokat, Hilde Kristin Ellingsen,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

15:30 Webinar avsluttes
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Når du melder deg på dette kurset får du tilgang til:

 • Grunnmodulen med syv obligatoriske leksjoner. E-kurset må tas før webinaret. Gir 7 etterutdanningstimer
 • Webinaret – som foregår på Zoom. Gir 3 etterutanningstimer.

JUS benytter seg av Uninetts Zoom-løsning, som er i henhold til GDPR.

Dette kurset er en del av abonnementet JUS Digital. Les mer om det her

EU/EØS-rett

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på e-post mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

November