E-kurs: Innføring i ekspropriasjonsrett

Kunnskap om ekspropriasjonsretten er sentral for forståelsen av eiendomsrettsvernet i Norge og nyttig for deg som jobber med fast eiendom. Dette kurset gir deg et konsentrert overblikk over de viktigste problemstillingene.

Meld meg på

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kunnskap om eksprooriasjonsretten er sentral for foreståelsen av eiendomsrettsvernet i Norge og nyttig for deg som jobber med fast eiendom. Dette kurset gir deg et konsentrert overblikk over de viktigste problemstillingene du møter ved ekspropriasjon av fast eiendom; hvilke vilkår som må være på plass for at dette verktøyet skal kunne anvendes, hvilke saksbehandlingsregler som må følges, og hvordan erstatningen skal fastsettes for dem som må avstå areal eller rettighet ved tvang.

Du bestemmer selv hvor stor del av kurset du ønsker å gjennomføre av gangen, men for å få godkjent etterutdanningstimer må du se gjennom hele kurset og også svare på kontrollspørsmålene til slutt.  

Hvis du ønsker en grundigere innføring i ekspropriasjonsrett og praktisk skjønnsarbeid, kan vi anbefale vårt to-dagers tilstedeværelseskurs «Innføring i ekspropriasjonsrett» som tilbys høsten 2021.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og andre som ønsker en introduksjon til ekspropriasjonsretten.

Leksjoner

Leksjon 1 : Hva er ekspropriasjon & hjemmelsgrunnlag

 • Oreigningslova § 30
 • Oreigningslova § 2
 • Øvrige hjemmelsgrunnlag
 • Hvem kan vedta ekspropriasjon?
 • Interesseavveiningen
 • Kravet om nødvendighet
 • Plan- og bygningslovens § 16-2
Advokat Birgitte Bie Mørkved,
Advokatfirmaet Mageli ANS - Hamar, Hamar

Leksjon 2: Saksbehandlingsregler

 • Forhandlinger
 • Avtale om tiltrede og avtaleskjønn
 • Saksutredning
 • Varsel 
 • Vedtak om ekspropriasjon
 • Klage 
Leksjon 3: Skjønn & forhåndstiltrede

 • Skjønn
 • Oreigningslova § 25
 • Tiltredelseserklæring
 • Tvangsgjennomføring 
Leksjon 4: Verdsettelse

 • Krav på full erstatning
 • Det individuelle tapet
Leksjon 5: Verdsettelse forts.

 • Verdsettelsesprinsippene
 • Salgsverdi
 • Bruksverdi 
 • Kravet om påregnelighet
Leksjon 6: Verdsettelse forts.

 • Næringseiendommer
 • Kapitalisering
 • Differanseprinsippet
 • Gjenerverv
 • Ulemper

Foredragsholdere

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på innspillingstidpunktet den 15.12. 2020.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.

Publisert: 22. jan. 2021

Kontaktpersoner

Ekspropriasjons- og skjønnsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post tol@jus.no eller mobil 922 11 266.


Mer informasjon om fagutvalget