En oversikt over legalitetsprinsippets hjemmelskrav

Her får du en oversikt over temaet presentert av Tomas Midttun Tobiassen, fra Regjeringsadvokaten. Målet etter endt kurs er at du vil treffe enda bedre i de offentligrettslige vurderingene. Dette kurset skulle opprinnelig blitt avholdt i mars 2020. Som følge av koronasituasjonen har kurset blitt gjort om til et e-kurs. Du kan derfor se kurset hjemmefra eller på jobben - når det passer!

Meld meg på

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK

Andre: 2 000 NOK

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Legalitetsprinsippet kommer inn på flere nivåer i forholdet mellom myndighetene og den enkelte. Den som lager regler må påse at forvaltningen har tilstrekkelig grunnlag i lov for de inngrep som anses nødvendige. For den som søker å anvende og håndheve reglene, blir spørsmålet hvilken betydning legalitetsprinsippet har for tolkningen og anvendelsen av de hjemlene man har. Og i siste rekke er det domstolene som tar stilling til om myndighetenes inngrep hadde tilstrekkelig hjemmel. Frokostkurset tar sikte på å belyse legalitetsprinsippets betydning i disse relasjonene, med hovedvekt på nyere undersøkelser av hvilke krav Høyesterett stiller til hjemmelsgrunnlaget der myndighetene har gjort inngrep.

Det ordinære kurset var satt opp våren 2020, og har blitt gjort om til et e-kurs som følge av situasjonen rundt Covid-19. Kurset vil være tilgjengelig for påmelding frem til 31.12.2020.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokater som jobber med offentlig rett.

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning

 • Søringskarantene
 • Argumenter ved tolkningen av ordlyden
Advokatfullmektig, Tomas Midttun Tobiassen,
Regjeringsadvokaten

Leksjon 2: Overordnet om legalitetsprinsippet og plassering av det i det rettslige landskapet

 • Oversikt over del 1
 • Legalitetsprinsippet og dens rolle i rettsstaten
 • Hensyn legalitetsprinsippet skal ivareta
 • Oppsummering av legalitetsprinsippet
Leksjon 3: Nærmere om legalitetsprinsippet

 • Nærmere om hva legalitetsprinsippet innebærer
 • Legalitetsprinsippet i praksis
 • Legalitetsprinsippet ved regelverksutforming
 • Legalitetsprinsippet ved saksbehandling
 • Legalitetsprinsippet ved domstolene
Leksjon 4: Plassering av legalitetsprinsippet

 • Plassering av legalitetsprinsippet
 • Legalitetsprinsippet og lex superior-prinsippet
 • Forholdet til det strafferettslige legalitetsprinsipp
 • Hjemmelskravet etter Grunnlovens § 96
 • Forholdet mellom legalitetsprinsippet og det menneskerettslige hjemmelskravet
Leksjon 5: Når er lov nødvendig fordi det er snakk om et «inngrep»?

 • Legalitetsprinsippets to prinsipper
 • Foreligger det et «inngrep»?
 • Når foreligger et «inngrep»?
 • Faktiske handlinger og rettslige beslutninger
 • Når er rettslige beslutninger «inngrep»?
 • Når er faktiske handlinger «inngrep»?
 • Oppsummering
Leksjon 6: Kravet om grunnlag i lov

 • Presisering av spørsmålet
 • Hvordan fungerer hjemmelskravet?
Leksjon 7: Høyesterett

 • Høyesterett er ikke konsistens i tilnærmingen
 • Eksempel fra Høyesterett
 • Hvordan påvirker legalitetsprinsippet tolkningen?
 • Konkrete uttalelser
 • Betydningen av Høyesteretts uttalelser
 • En analyse av Høyesteretts praksis
Leksjon 8: Tolkningsspørsmålene

 • Tolkningsspørsmålene
 • Utvidende tolkning (32 avgjørelser)
 • Andre forhold av interesse
 • Rt-1978-1430 på s. 1441 (flertallet på 3)
 • Uklar ordlyd – vaghet (27 avgjørelser)
 • Når svikter hjemmelen?
 • Uklar ordlyd – vaghet (21 avgjørelser)
 • Når svikter hjemmelen
 • Overordnede trekk ved avgjørelsene (38)
 • Møte med en konkret sak
Leksjon 9: Oppsummering
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på innspillingstidspunktet, 23. april 2020.

Gå til www.jus.no/login for å se kurset.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs