Entreprisedagen 2020

Dette kurset skulle opprinnelig blitt avholdt i mars 2020. Som følge av koronasituasjonen har kurset blitt gjort om til et e-kurs. Du kan derfor se kurset hjemmefra eller på jobben - når det passer!
Kurset er tilgjengelig for påmelding frem til 31.12.2020.

Meld meg på

Timer

9 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 000 NOK

Andre: 4 600 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Entreprisedagen 2020 inneholder et utvalg sentrale temaer for entrepriseadvokater og jurister. Vi har oppdateringsforedraget hvor du blir ajour med nytt i rettspraksis, rettsreglene på området og kontraktsutvikling. Kurset fordyper oss i rettslige konsekvenser av «Bori»-sakene. Her vil særlig "Bori III" drøftes; kan ansvarlig søker pålegges erstatningsansvar overfor tredjeparter - og hvilke plikter vil ansvarlig søker kunne ha etter plan- og bygningsloven. Vi trekker også opp forholdet til "Bori I og II.", hvor rollene til ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ble behandlet. 
Vi ser også på uenighet om forsinket fremdrift - hvordan kan partene ivareta sine interesser?, når er kontrakten hevingsmoden, og prosessrisiko vurderinger - kan man fastsette sansynligheten for å vinne en sak?

Temaet om mekling i entrepriseforhold, - forventninger, muligheter og utfordringer, vil bli gjort tilgjengelig for påmeldte kursdeltakere på et senere tidspunkt.

Det ordinære kurset var satt opp våren 2020, og har blitt gjort om til et e-kurs som følge av situasjonen rundt Covid-19.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som arbeider med bygg- og entrepriserett i privat og offentlig virksomhet.

Leksjoner

Leksjon 1: Nytt i entrepriseretten

Innledning og kort om lovgivning

 • Rammene for foredraget
 • Kort om endringer i lovgivningen
Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Leksjon 2: Høyesterettspraksis - HR-2019-830-A

 • Formelle domsfakta
 • Sakens faktum og kjerne
 • Høyesteretts avgjørelse og begrunnelse
Leksjon 3: Høyesterettspraksis - HR-2019-1225-A

 • Formelle domsfakta
 • Sakens faktum
 • Høyesteretts avgjørelse og begrunnelse
Leksjon 4: Høyesterettspraksis - HR-2020-228-A

 • Formelle domsfakta
 • Sakens faktum
 • Høyesteretts avgjørelse og begrunnelse
Leksjon 5: Standardkontrater og litteratur
Leksjon 6: Bori III - Kan ansvarlig søker pålegges erstatningsansvar overfor tredjeparter?

To «spor» 

 • Bori-sporet
 • Informasjonssporet

Informasjonssporet

 • Rt. 2008 s. 1078 (Info. I)
 • Rt. 2015 s. 556 (Info. II)
 • HR-2016-2664-A (Info. III)
 • HR-2016-2344-A (Info. IV) 
Leksjon 7: Bori III - Rt. 2015 s. 276 (Bori I)

 • Rt. 2015 s. 276 (Bori I)
Leksjon 8: Bori III - Kan ansvarlig søker pålegges erstatningsansvar overfor tredjeparter?

 • HR-2017-1834 (Bori II / Branncelle)
 • Bori I / Bori II-konseptet
 • Oppsummering 
Leksjon 9: Bori III - Bygningsrettslige spørsmål

 • Faktum i Bori III
 • De ulike ansvarshavende rollene i plan- og bygningsloven
 • Forskjellen på Bori III og de tidligere Bori-dommene
 • Det påståtte pliktbruddet i Bori III

 

Advokat, Sofie Komissar,
Advokatfirmaet BAHR AS

Leksjon 10: Bori III - Ansvarssystemet i plan- og bygningsloven

 • Bakgrunn og formål
 • Overordnet om pbl. kap. 23
 • Ansvarlig søkers plikter etter plan- og bygningsloven

 

Leksjon 11: Bori III - Pliktbruddspørsmålet

 • Solems anførsler
 • Høyesteretts vurdering
 • Veien videre: Ny rapport fra byggkvalitetutvalget
Leksjon 12: Bori III - Erstatningsrettslige spørsmål

Innledning

 • Problemstilling
 • Ansvarlig søkers pliktbrudd
 • Erstatningsrettslige utgangspunkter
 • Deliktkrav i kontraktkjede

 

Advokat, Steffen Asmundsson,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

Leksjon 13: Bori III - Erstatningsrettslige følger av dommen

 • "Bori-ansvaret" dødt og begravet
 • Informasjonsansvar
 • Erstatningsrettslig vern
 • Nærmere om den konkrete vurderingen

 

Leksjon 14: Bori III - Oppsummering

 • Erstatningsrettslige følger 
 • Uavklarte spørsmål
Leksjon 15: Uenighet om forsinket fremdrift - Hvordan kan partene ivareta sine interesser?

Innledning

 • Situasjonsbeskrivelse
 • Partenes interesser
 • Risiko for fremdriften
Advokat, Knud Jacob Knudsen,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

Advokat, Wenche Maartmann-Moe,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

Leksjon 16: Entrepenørens krav om fristforlengelse

 • Hva innebærer fristforlengelse?
 • Særlig om kravet til årsakssammenheng
Leksjon 17: Omtvistet fristforlengelseskrav

 • Hvordan kan partene ivareta sine interesser? 
Leksjon 18: Byggherrens pålegg om forsering

 • Byggherrens pålegg om forsering
Leksjon 19: Intervensjon
Leksjon 20: Entrepenørens rett til defensiv forsering

 • Nærmere om beløpsgrensen
 • Kostnadskompensasjon
Leksjon 21: Byggherrens tilbakeholdsrett

 • Justeringa av faktureringsplan
 • Tilbakehold pga kontraktsbrudd
Leksjon 22: Entrepenørens stansingsrett

 • Vesentlig betalingsmislighold
 • Forventet vesentlig betalingsmislighold
Leksjon 23 – Heving ved antesipert mislinghold - Når er kontrakten hevingsmoden?

Innledning

 • Overordnet om heving
 • Typiske utfordringer i situasjoner hvor heving er aktuelt
 • Rettslige utfordringer
 • Særlig om heving av entreprisekontrakter ved antesipert mislighold
Advokat, Peter Hallsteinsen,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

Advokat, Kjersti Lerkerød,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

Leksjon 24: Materielle og formelle hevingsvilkår

 • Hevingsreglene i NS-serien
 • Vilkårene for hevingsrett
 • Hevingsgrunn: beviselig insolvens eller konkurs
 • Hevingsgrunn: vesentlig kontraktsbrudd
 • Vilkår for rettmessig heving
 • Hevingsgrunn: antesipert vesentlig mislighold
 • Når er det forsvarlig og fornuftig å heve
 • OSSA-dommen

 

Leksjon 25: Skritt som bør/må tas i forbindelse med heving

 • Innledning
 • Dialog før hevingsvarsel
 • Hevingsvarsel
 • Adgang til å påberope seg forhold som ikke omfattes av hevingsvarsel/erklæring
 • Hevingserklæring
 • Eksempel: Søråni kraft
 • Eksempel: OSSA-dommen
Leksjon 26: Vanlige fallgruver

 • Manglende sikring av bevis for hevingsgrunnlaget
 • Unnlatelse av å la motparten rette opp egne feil
 • Heving på grunn av antesiperte mangler
 • U-turn
 • Belastende språkbruk i hevingserklæring

 

Leksjon 27: Når er kontrakten hevingsmoden?

 • Vilkår for heving ved antesipert mislighold
 • Momenter
Leksjon 28: Prosessrisikovurderinger - fra en pokerspillers perspektiv

 • Hvorfor vurdere prosessrisiko?
 • Poker og prosess - hva er likhetene
Advokat, Øystein Myre Bremset,
Advokatfirmaet BAHR AS

Leksjon 29: Prosessrisiko og spillteori
Leksjon 30: Prosessverdi – kan man regne ut verdien på en tvistesak?
Leksjon 31: Hvordan fastsette sannsynlighetene for å vinne en sak?
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på innspillingstidspunkt 22.april 2020. Kurset er tilgjengelig for påmelding frem til 31.12.2020.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.  

 

Byggekontrakter og entrepriserett

Innen dette fagområdet tilbyr vi et fordypningskurs i utvalgte emner om våren, og et grunnleggende kurs om høsten. Vi tilbyr også e-kurs innenfor området.
JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Roe på mobil: 901 04 650 eller ejr@jus.no.

 

 

 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November