Entreprisedagen

Dette er en møteplass for deg som arbeider innen fagområdet. Her får du en oppdatering på nyere rettspraksis, og en gjennomgang av andre aktuelle temaer.

Fullbooket!

Tid

24. apr.

Påmeldingsfrist: 27. mar.

Timer

7 juridiske timer / 7 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Clarion Hotel the Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Entreprisedagen 2019 inneholder et utvalg sentrale temaer for entrepriseadvokater og jurister. Blant annet byr dagen på et foredrag hvor du blir gitt et praktisk utgangspunkt for hvordan man skal håndtere mangler. Du vil også bli gitt et innblikk i hvordan større entrepriseetvister kan håndteres, hvordan man håndterer oppblåste og udokumenterte krav, og hvordan digitaliseringen av samfunnet også påvirker byggebransjen. I tillegg serveres det tradisjonsrike oppdateringsforedraget hvor du blir ajour med nytt i rettspraksis, rettsreglene på området og kontraktsutvikling.

Velkommen til Entreprisedagen 2019!

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som arbeider med bygg- og entrepriserett i privat og offentlig virksomhet.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Nyheter i rettsutviklingen - rettspraksis og regelverk/kontrakter Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet I Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter
11:45 Pause
12:00 Digitalisering i byggebransjen

 • Digitalisering i rådgivningsforhold, NS 8401 og NS 8402
Advokatfullmektig, Sindre Larsen,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

Advokat, Mads Ivar Frølich Fuglesang,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

13:00 Lunsj
13:45 Oppblåste og udokumenterte entreprenørkrav – byggherrenes klagesang»

 • Oppblåste krav : Byggherrefantasier,  eller en realitet i byggebransjen?
 • Plunder og heft og urasjonell drift kan være vanskelig å dokumentere. Hvilken dokumentasjon kan byggherrene med rimelighet kreve?
 • Beslutningspsykologiske feilkilder ved utmålingen av de slike krav. Problemet med domstolenes skjønnsutøvelse
 • Rettspraksis om «de abstrakte entreprenørkrav»
 • Rettspraksis om kravet til «kontrollerbar regning»
Advokat, Øystein Myre Bremset,
Advokatfirmaet BAHR

Advokat, Sofie Komissar,
Advokatfirmaet BAHR

14:30 Pause
14:45 Planlegging og gjennomføring av større entreprisetvister

 • Overordnet analyse av tvisten - prosessrisikovurdering
 • Sammensetning av eget team - rollefordeling
 • Innsamling av dokumentasjon – bruk av elektroniske verktøy
 • Tidsplanlegging
 • Hvordan legge opp bevisførselen i store entreprisetvister?
 • Særlig om bruk av hjelpedokumenter
 • Praktiske tips utfordringer i store tvistesaker
 • Hvordan vinne rettssaker? Og hvordan tape dem?
Advokat, Øystein Myre Bremset,
Advokatfirmaet BAHR

Advokat, Sofie Komissar,
Advokatfirmaet BAHR

15:30 Pause
15:45 Prisavslag/erstatning Advokat, Grethe Gullhaug,
Kluge Advokatfirma As, Stavanger, Stavanger

16:30 Pause
16:45 Foredraget fortsetter
17:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Byggekontrakter og entrepriserett

Innen dette fagområdet tilbyr vi et fordypningskurs i utvalgte emner om våren, og et grunnleggende kurs om høsten. Vi tilbyr også e-kurs innenfor området.
JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller ehl@jus.no.

 

 

 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November