Entreprisedagen

Dette er en ny møteplass for deg som arbeider innen fagområdet. Her får du en oppdatering på nyere rettspraksis, og en gjennomgang av andre aktuelle temaer.

Pågår

Tid

26. apr.

Påmeldingsfrist: 29. mar.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Fornebuporten The Local, Oksenøyveien 8 - 10

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Entreprisedagen 2018 presenterer en dag med blant annet foredrag om IPD- og OPS kontrakter. Et praktisk rettet foredrag om analyser og erfaringer fra vellykkede og utfordrende samspillskontrakter samt andre nye kontraktsmodeller står på agendaen for dagen, i tillegg til det tradisjonsrike oppdateringsforedraget hvor du blir ajour med nytt i rettspraksis, rettsreglene på området og kontraktsutvikling. 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som arbeider med bygg- og entrepriserett i privat og offentlig virksomhet.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Nyheter i rettsutviklingen - rettspraksis og regelverk/kontrakter

Herman Bruserud gjennomgår utvalgt, relevant rettspraksis på entrepriserettes område fra det det siste året. I tillegg presenteres nyere utvikling innen kontraktsstandarder og entrepriserettslig litteratur.

Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet I Oslo - Institutt for privatrett, Oslo

10:15 Pause m/lett servering
10:30 Foredraget forts.
11:15 Pause
11:30 Samspillsprosjekter - analyser og erfaringer fra vellykkede og utfordrende prosjekter

Samspill er fortsatt en relativt ny entreprise-/samarbeidsform. Det finnes ingen Norsk Standard som regulerer samspill. Dermed må partene i stor grad selv utarbeide kontrakten som skal regulere hvordan samspillet skal utøves, og hvordan rettigheter, plikter, vederlag og ansvar skal fordeles. Uklare kontrakter skaper ofte uenighet.

En del samspillprosjekter preges også av at partene ikke har tilstrekkelig felles forståelse for hva samspillet skal bestå i og hvordan ansvar skal fordeles. I foredraget gjennomgås noen typiske grunnlag for utfordrende og vellykkede samspillprosjekter, med særlig fokus på regulering av vederlag og incentiver.

Advokat, Alf Johan Knag,
SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Advokat, Tor André Ulsted,
SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

12:30 Lunsj
13:15 Kontraktsmodeller: IPD

Integrated Project Delivery (IPD) er den nyeste utviklingen når det gjelder samhandlingskontrakter. Hva skiller en IPD-kontrakt fra de mer tradisjonelle entreprisekontraktsmodellene, og fra andre samhandlingskontrakter? Norges første IPD-kontrakt ble inngått i 2016. Anskaffelsen av Tønsbergprosjektet (Sykehuset i Vestfold) ble gjennomført som et pilotprosjekt i Norge, med IPD som gjennomføringsmodell.

Arntzen de Besche v/Jon Gresseth som bistod byggherren og Skanska v/Gunnar Garred vil fortelle om sine erfaringer med å utvikle en IPD-avtale tilpasset norske forhold, basert på den amerikanske kontraktsmodellen til The American Institute of Architects.

Advokat, Jon Reidar Gresseth,
Arntzen De Besche Advokatfirma Trondheim As, Trondheim

Juridisk direktør, Gunnar Garred,
Skanska Norge AS, Oslo

14:15 Pause m/omvisning i skulpturparken
14:45 Kontraktsmodeller: OPS

I lys av den aktualitet som Offentlig Privat Samarbeid (OPS) nå har fått gjennom de kommende OPS veiprosjektene vil vi søke å belyse:

 • Hvor brukes OPS? Samfunnsområder.
 • Forskjeller mellom OPS brukt på infrastrukturprosjekter (samferdsel) og formålbygg (skoler, sykehjem, helsehus ol)
 • Om oppbyggingen av de ulike OPS-modeller internasjonalt og i Norge. Litt historikk/bakgrunn
 • Gjennomgang om parter og kontraktsstruktur
 • Nærmere om de ulike avtaler- inklusive rettslige problemstillinger
 • Nærmere om det finansielle
 • Erfaringer med norske OPS-prosjekter, tidligere og aktuelle
 • Et gløtt inn i fremtiden
Advokat, Geir Frøholm,
SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Advokat, Kjell-André Honerud,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

15:45 Pause m/lett servering
16:00 Digitalisering i bygge- og anleggsbransjen utfordrer dagens kontrakts- og samarbeidsmodeller

 • Digitalisering av arbeidsprosessene i bygge- og anleggsbransjen har skutt fart de siste 2 – 3 årene. Flere av standardkontraktene som brukes i dag fanger ikke opp denne utviklingen. Lønnsomheten i bransjen er under sterkt press.  
 • Krav om bedre marginer tvinger frem  høyere risikovillighet og en redefinering av leveransens innhold – vi nærmer oss krav om prising av funksjon, bærekraft og sluttbrukerbehov. Hva vil dette ha å si for ansvarsforhold, samarbeid, konfliktløsningsmodeller og risiko?
 • Hva er status i dag og hvordan skal den fremtidige kontraktstrukturen se ut for å møte disse utfordringene?
 • Hvilken rolle skal juridisk kompetanse og kontrakter spille innen entreprise?
 • Statsbygg har tatt en initiativ hvor man bringer inn helt nye ideer om samarbeid, nye aktører, andre kontraktmodeller og byggemetoder basert på digitalisering. Hvordan setter dette standard for fremtidens entreprise?

  De to foredragsholderne vil dele erfaringer og refleksjoner rundt et tema som vil påvirke fremtidens bygge- og anleggsprosjekter sterkt.
Advokat, Morten Tveten,
SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Prosjektleder, Anett Andreassen,
Statsbygg

17:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Byggekontrakter og entrepriserett

Innen dette fagområdet tilbyr vi et fordypningskurs i utvalgte emner om våren, og et grunnleggende kurs om høsten. Vi tilbyr også e-kurs innenfor området.
JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller ehl@jus.no.

 

 

 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November