Entreprisedagen

Digitalt opptak

Her får du en oppdatering på nyere rettspraksis, og en gjennomgang av andre aktuelle temaer. Det vil gjøres et digitalt opptak av kurset, så du kan ta det når og hvor det passer deg.

Meld meg på

Tid

22. apr.

Påmeldingsfrist: 24. mar.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer / 2 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 050 NOK

Andre: 5 050 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Entreprisedagen 2020 inneholder et utvalg sentrale temaer for entrepriseadvokater og jurister. Vi har oppdateringsforedraget hvor du blir ajour med nytt i rettspraksis, rettsreglene på området og kontraktsutvikling og fordyper oss i rettslige konsekvenser av «Bori»-sakene. Vi ser også på forsinket fremdrift, når er kontrakten hevingsmoden, prosessrisiko og mekling som verktøy for å løse konflikter.

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som arbeider med bygg- og entrepriserett i privat og offentlig virksomhet.

Program

9:00 Velkomskaffe og registering
9:30 Nyheter i rettsutviklingen - rettspraksis og regelverk/kontrakter Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

10:30 Pause
10:45 "Bori III" - Kan ansvarlig søker pålegges erstatningsansvar overfor tredjeparter - og hvilke plikter vil ansvarlig søker kunne ha etter plan- og bygningsloven. Vi trekker også opp forholdet til "Bori I og II" hvor rollene til ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ble behandlet. "Bori III" ventes å være avklart gjennom Høyesteretts dom nå i februar. Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Advokat, Sofie Komissar,
Advokatfirmaet BAHR AS

Advokat, Steffen Asmundsson,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Uenighet om forsinket fremdrift - hvordan kan partene ivareta sine interesser?

 • Entreprenørens krav på fristforlengelse og byggherrens pålegg om forsering
 • Byggherrens tilbakehold av avdrag og entreprenørens rett til å stanse arbeidene
Advokat, Knud Jacob Knudsen,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

Advokat, Wenche Maartmann-Moe,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

13:45 Pause
14:00 Heving ved antesipert vesentlig mislighold - læringspunkter fra OSSA-dommen. Når er kontrakten hevingsmoden?

 • Utviklingstrekk i rettspraksis
 • Skritt som må og bør tas før heving
 • Hvordan kan man forsøke å unngå heving og samtidig styrke hevingsgrunnlaget?
 • Vanlige fallgruber
 • Typetilfeller
 • Risiko ved ikke å heve der motparten (vesentlig) misligholder kontrakten
Advokat, Peter Hallsteinsen,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

Advokat, Kjersti Lerkerød,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

15:00 Pause
15:15 Prosessrisiko fra en "pokerspillers" perspektiv

 • Hva er prosessrisiko og hvordan regner man ut prosessverdien?
 • Hvordan fastsetter man sannsynligheten for å vinne en sak (kan man egentlig fastsette sånt i prosent)?
 • Hva kjennetegner en vinnersak og en tapersak for domstolene?
 • Hvilken overføringsverdi har poker til tvistesaker og forliksforhandlinger. 
 • Hvordan påvirkes prosessrisikovurderingen når man skal vurdere anke etter tap i tingretten?

 

 

 

 

 

Advokat, Øystein Myre Bremset,
Advokatfirmaet BAHR AS

16:00 Pause
16:15 Mekling i entrepriseforhold, - forventninger, muligheter og utfordringer Advokat H LL.M., Harald Støren Kobbe,


17:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Byggekontrakter og entrepriserett

Innen dette fagområdet tilbyr vi et fordypningskurs i utvalgte emner om våren, og et grunnleggende kurs om høsten. Vi tilbyr også e-kurs innenfor området.
JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Roe på mobil: 901 04 650 eller ejr@jus.no.

 

 

 

Mer informasjon om fagutvalget