Fagdag skatterett

Den nye omgåelsesregelen i skattelovens § 13-2.

Meld meg på

Tid

30. jan.

Påmeldingsfrist: 1. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

8 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret i Næringslivets Hus (NHO Møtesenter), Middelthuns gate 27, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 050 NOK

Andre: 5 050 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Det er vedtatt en lovfestet omgåelsesregel som tas inn i skatteloven som ny § 13-2. Kurset vil gjennomgå de konsekvenser og endringer som lovfestingen av omgåelsesregelen innebærer innenfor skatt og avgift. Videre diskuteres aspekter som kan gi utfordringer knyttet til lovanvendelsen. Forholdet til EU/EØS-rettslige regler vil også bli behandlet. Forslaget om kildeskatt på royalty og renter forventes ila kort tid, så «Beneficial Ownership» etter skatteavtalen blir derfor grundig behandlet.

Vi har fått Queen’s Councel Philip Baker til å behandle de sentrale EU-reglene/-retningslinjene på området. 

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere og jurister i offentlig forvaltning som har behov for oppdatering i skatterett.

Program

8:30 Velkomskaffe og registering
9:00 The comparison between Beneficial Owner, Principal Purpose Test under BEPS and Principal Purpose Test under ATAD.

Forslaget om kildeskatt på royalty og renter forventes ila kort tid. «Beneficial Ownership» bli derfor grundig behandlet. Det blir også en spørsmål og svar runde.

 

 

Queen's Councel, Philip Baker ,
Gray's Inn Tax Chamber

9:45 Pause
10:00 Foredraget fortsetter
10:45 Pause
11:00 Gjennomskjæring – Direkte skatt

Det gis en innføring i reglene, samt forholdet til fisjonssalg, grensen til skatteloven § 14-90, skattefordeler i utlandet, mv

 

Fagdirektør, Tom Venstad,
Skattelovavdelinge, Finansdepartementet

Advokat, Finn Backer-Grøndahl,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

11:45 Pause
12:00 Foredraget forstsetter
12:45 Lunsj
13:30 Avgift og gjennomskjæring

Dette er «stemoderlig» behandlet i forslaget. Det gis en innføring i reglene, deretter gjennomgås konsekvenser og spørsmål i mer detalj.

Advokat, Cecilie Aasprong Dyrnes,
Ernst & Young Advokatfirma As, Oslo, Oslo

Lovrådgiver, Kjetil Neset,
Finansdepartementet

14:45 Pause
15:00 IKEA-dommen og gjeldsrentefradrag etter den nye omgåelsesregelen

 

 

 

Advokat, Anders H. Liland,
KPMG Law Advokatfirma AS, Oslo

15:45 Pause
16:00 Fritaksmetoden, NOKUS-reglene og «principal purpose test» anvendt på holdingselskaper (særlig om «substans»)

  • Hvor går grensen for tilstrekkelig substans

 

Førsteamanuensis, Eivind Furuseth,
Handelshøyskolen BI

Seniorskattejurist, Christopher Eitrem,
Skatteetaten, Storbedrift, Moss

17:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Skatterett

"Det årlige skatterettskurset" i Sandefjord er blant de kursene som har lengst tradisjon i vår kursportefølje. Kurset avholdes også i Oslo, og utformes i samarbeid med Advokatforeningens Skattelovutvalg. "EU/EØS skatterettskurs" i Brüssel ble første gang avholdt høsten 2014, og tilbys ca.annet hvert år. I tillegg tilbyr vi flere andre kurs hvert halvår med variasjon i fordypning og kurslengde.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt gjerne den fagansvarlige nedenfor.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Februar