Fagforum i arbeidsrett

Fagforumet er en møteplass for deg med erfaring innen arbeidsrett og som ønsker ytterligere faglig fordypning ved selv å bidra med din kunnskap i samtale og drøftelse med kollegaer. NB! Begrenset antall plasser.

Pågår

Tid

25. apr. – 10. okt.

Påmeldingsfrist: 27. mar.

Fortsatt ledige plasser

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 7 900 NOK

Andre: 9 900 NOK

SPESIALKURS

Hva lærer du?

Fagforumet er en møteplass for deg med erfaring innen arbeidsrett og som ønsker ytterligere faglig fordypning. 

I hvert fagforum vil det være en faglig innledning før ulike cases/problemstillinger diskuteres i grupper. Gjennom å dele kunnskap, erfaringer og spørsmål i grupper og plenum er målet å lære mer enn hva man gjør gjennom en vanlig forelesning. 

Samlingene har erfarne og dyktige innledere til hvert tema. I tillegg vil fagforumslederne bidra med å fasillitere for dialog og drøftelser av problemstillingene. Det blir også god mulighet til å knytte nye kontakter med andre kollegaer i arbeidsrettsmiljøet.

Fagforumet passer for deg med 5-års erfaring eller mer innen arbeidsrett. Fagforumet vil passe for deltakerne som ønsker fordypning i fagstoffet gjennom diskusjon, refleksjon og deling av kunnskap.

Forumet ledes av advokat Martin Jetlund (Schjødt), advokat Christel Søreide (Wiersholm) og advokat Trond Erik Kvalsnes (Simonsen Vogt Wiig)

I dette fagforumet i arbeidsrett har vi valgt ut to sentrale og praktiske temaer til fordyping.

«Dette er det beste kursopplegget jeg har deltatt på. Delingen mellom foredrag og diskusjoner fungerer utmerket. »
Tidligere deltaker, Fagforum i arbeidsrett 2017

Samling 1

11:30 Lettere servering og registrering
12:00 Arbeidstaker eller oppdragstaker/konsulent?

Spørsmål om hvorvidt et oppdrags- og konsulentforhold i realiteten må anses som et arbeidsforhold omfattet av arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven er en av arbeidsrettens klassiske problemstillinger. Status som arbeidstaker utløser en rekke rettigheter og forpliktelser, og feilkkassifisering kan få omfattende konsekvenser for begge parter. Høyesteretts avgjørelser de senere årene har bidratt til viktig avklaring, men i praksis er den konkrete vurdering vanskelig og det er lite veiledende rettspraksis om de økonomiske konsekvensene. 

Samlingen tar opp to problemstillinger:

Del 1: Arbeidstakerbegrepet - status som arbeidstaker eller oppdragstaker?
Hvilke momenter i vurderingen veier tyngst? Hvor stor betydning har kontraktens ordlyd, og hvilke opplysninger bør juridisk rådgiver innhente for å ta stilling til klassifiseringen? Og: Er det forskjell på arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven vs ferieloven, folketrygdloven og skatteloven?

Del 2 : Konsekvenser ved feil klassifisering

Hva er rettsvirkningene dersom partene feilaktig har klassifisert et arbeidsforhold som oppdrags/konsulentforhold? Hva skal til for at arbeidstaker kan reise etterbetalings- og erstatningskrav for manglende utbetaling av eks. overtid og feriepenger, pensjonstap, hvilke skattekonsekvenser kan feilklassifisering få for arbeidstaker og for arbeidsgiver, og når er de ulike kravene foreldet?

Innledere vil være;

Advokat Kjetil Edvardsen, Tenden Advokatfirma ANS og
Advokat Jan Fougner, Advokatfirmaet Wiersholm AS


 

Advokat, Kjetil Edvardsen,
Tenden Advokatfirma ANS, Tønsberg

Advokat, Jan Fougner,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

16:30 Kurslutt
Skriv ut hele programmet

Samling 2

11:30 Velkomstkaffe og reistering
12:00 Rettslige problemstillinger ved ansettelser ( offentlig og privat sektor)

Samlingen vil fokusere nærmere på:

  • Personvernregler ved ansettelse; bakgrunnssjekk av kandidater for ansettelse mv.
  • Diskrimineringsrett; skranker for hvilke opplysninger arbeidsgiver kan innhente og vektlegge, arbeidsgivers opplysningsplikt om lønn mv.
  • Kontrolltiltak før ansettelse; helsesjekk mv.
  • Krav til fortrinnsrett for deltidsansatte og oppsigelser grunnet virksomhetens forhold
  • Utlysning av stilling - når er det nødvendig?
  • Habilitet/personlige relasjoner - når er det relevant?
  • Endrede forutsetninger etter inngått arbeidsavtale; kontraktuelt vern vs. stillingsvern
  • Arbeidsgivers mulige ansvar når arbeidstaker er forpliktet etter konkurranseklausul mv.
  • Særlige krav etter statsansatteloven og offentleglova

 

Innledere vil være;

Advokat Else Leona McClimans, Norsk Lektorlag

Advokat Kari Gimmingsrud, Advokatfirma Haavind AS

Advokat, Kari Gimmingsrud,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokat, Else Leona McClimans,
Norsk Lektorlag, Oslo

16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

November

September