Finansdagen

Få en oppdatering på de viktigste nyhetene innen regelverk og rettspraksis. Fokus i år vil være på ulike problemstillinger knyttet til låneavtaler.

Tid

15. mar.

Påmeldingsfrist: 14. feb.

Fortsatt ledige plasser

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

KS Agenda Møtesenter, Haakon VII' gate 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset vi gi en oppdatering i de viktigste nyhetene innenfor bank og finansområdet, herunder relevant EU regelverk og rettspraksis. Videre vil kurset i år ta opp ulike problemstillinger knyttet til låneavtaler, herunder "Financial covenants", forholdet mellom derivater og låneavtaler, og realisasjon av sikkerheter/akselerasjon av lån.

Etter kurset (ca. kl.16.15) vil det være en uformell motakelse/mingling hos Advokatfirma Thommessen i Haakon VIIs gt. 10.

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som arbeider med bank- og finansjuss.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registering
9:30 Intro med litt om dagens program
9:35 Nyheter i rettsutviklingen - relevant rettspraksis og regelverk Advokat, Harald Sætermo,
Rime Advokatfirma DA, Oslo

Advokat, Tore Mydske,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo

11:30 Pause
11:45 Aktuelle problemstillinger knyttet til låneavtaler (Intro til fagtemaene) Advokat, Hans Haugstad,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo

Advokat, Erling Kaurin Amundsen,
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Oslo

11:50 Financial covenants - Bruk av finansielle nøkkeltall i låneavtaler Advokat, Alexander Wroll Owesen,
Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma da, Oslo

12:30 Lunsj
13:20 Financial covenants forts.
14:00 Pause
14:15 Låneavtaler og derivater - innføring i derivater opp mot lånefinansiering

Rente- og valuttasikring via derivater, hvordan brukes, skrives det og hva er konsekvensene.

Advokat, Kristoffer Hegdahl,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo

15:15 Pause
15:30 Realisasjon av sikkerhet og akselerasjon av lån Advokat, Siv Sandvik,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

16:30 Kursslutt og en uformell sammenkomst hos Advokatfirmaet Thommessen
Skriv ut hele programmet

Bank, finansiering og valuta

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Martin Seglen Baadshaug på mba@jus.no 

Mer informasjon om fagutvalget