Finansdagen

Få en oppdatering på de viktigste nyhetene innen regelverk og rettspraksis. 

Meld meg på

Tid

18. sep.

Påmeldingsfrist: 21. aug.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset vi gi en oppdatering i de viktigste nyhetene innenfor bank og finansområdet, herunder relevant EU regelverk og rettspraksis. Videre vil kurset i år ta opp ulike problemstillinger knyttet til hvitvaskingsregelverket og grenseoverskridende finansieringer.

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som arbeider med bank- og finansjuss.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
8:45 Intro med litt om dagens program
8:55 Nyheter i rettsutviklingen - relevant rettspraksis og regelverk Advokat, Tore Mydske,
Advokatfirmaet Thommessen As, Oslo, Oslo

Advokat, Harald Sætermo,
Rime Advokatfirma Da, Oslo

10:40 Pause
10:50 Hvitvaskingsregelverket i Norge – utviklingstrekk

Ny hvitvaskingslov ble vedtatt sommeren 2018, og trådte i kraft samme høst. Samtidig pågår det løpende regelverksarbeid internasjonalt som Norge forventes å følge opp. I tillegg ansporer nasjonale risikovurderinger til fortløpende å evaluere innretningen av norske regler.

Avdelingsdirektør, Marianne Irgens,
Finansdepartementet, Oslo

Rådgiver, Tobias Brynildsen,
Finansdepartementet, Oslo

11:35 Lunsj
12:35 Overordnet tema: Grenseoverskridende finansieringer

Foredragsholdere og nærmere opplegg kommer

16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Bank, finansiering og valuta

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Martin Seglen Baadshaug på mba@jus.no 

Mer informasjon om fagutvalget