Forsørgertap

Hvem har krav på forsørgertapserstatning? Når reduseres vår erstatning og hvordan beregnes den? Spørsmålene reiser kompliserte rettslige og økonomiske problemstillinger. Gjennom dette e-kurset gir Marit Asphaug og Tom Sørum deg en oversikt over de viktigste problemstillingene i et forsørgertaps-oppgjør.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 2. jan. 2020

Ajourført: 2. jan. 2020

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Etter en dødsulykke har de etterlatte gjerne mange spørsmål av erstatningsrettslig art. Har vi krav på erstatning? Når reduseres vår erstatning og hvordan beregnes den?

Dette kurset gir deg innsikt i begrunnelsen og vilkårene for å kreve erstatning for tap av forsørger, betydningen av avdødes forhold for kravet – medvirkning og passiv identifikasjon, samt komponentene i utmålingen av forsørgertapet: 

 • Avdøde og gjenlevendes inntektsforhold
 • Offentlige ytelser som kommer til fradrag – kompensasjonsrelevans
 • Hva er faste kostnader i en forsørgertapssammenheng 
 • Fastsettelsen av avdødes særforbruk
 • Betydningen av arbeid i hjemmet
 • Tapsperiodens lengde

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt 2. januar 2020.

–––––––

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

 

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot privatpraktiserende advokater og saksbehandlere i forsikringsselskap, NPE og helseklage.

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning og oversikt over tema Advokat Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat Marit Asphaug,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

Leksjon 2: Hvem har krav på forsørgertapserstatning?

 • Hjemmel for forsørgertapskrav
 • Regelens begrunnelse
 • Vilkår for forsørgertapserstatning 
 • Kan kravet avslås ut fra at avdøde bør være selvforsørget?
Leksjon 3: Avdødes medvirkning til dødsfallet

Kan forsørgertapet reduseres fordi avdøde kan bebreides for dødsfallet?

 • Hovedregler etter lovendring
 • Reglene i bilansvarsloven 
 • Uaktsom medvirkning
 • Forsettlig medvirkning 
Leksjon 4: Utmåling av forsørgertapserstatning

 • Erstatningspostene 
 • Forskjeller på forsørgertap og invaliditetserstatning 
 • "Omsorgsovertakelse"
 • Inntektssituasjonen 
 • Erstatningsberegning – systematikk 
Leksjon 5: Utmåling av forsørgertapserstatning

 • Faste utgifter 
 • Andre utgifter/tap
 • Avdødes særforbruk 
Leksjon 6: Utmåling av forsørgertapserstatning

 • Bastrup-tillegget
  • Presentasjon av innholdet og rettspraksis 
 • Avgiver- og mottakerperspektivet 
Leksjon 7: Utmåling av forsørgertapserstatning

Typetilfeller for utmåling av Bastrup-tillegget

 • Alternativ 1 – ett barn 
 • Alternativ 2 – to eller flere barn   
Leksjon 8: Utmåling av forsørgertapserstatning

Typetilfeller for utmåling av Bastrup-tillegget fortsetter 

 • Alternativ 3 – avdøde hadde samværsrett med barnet
 • Alternativ 4 – omsorgen overtas av andre; familie eller det offentlige
Leksjon 9: Utmåling av forsørgertapserstatning

Tapsperiodens lengde 

 • Voksne etterlatte 
 • Barn 

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt 2. januar 2020.
Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 

Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.

Publisert: 2. jan. 2020

Ajourført: 2. jan. 2020

Kontaktpersoner

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige og sosiale møteplass og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no


Mer informasjon om fagutvalget