Fortrinnsrett i arbeidsforhold

Kurset gir deg en oversikt over de bestemmelsene vi har om fortrinnsrett i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven.

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK

Andre: 2 000 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Her får du en fremstilling av lov- og tariffavtalte regler om fortrinnsrett for ansatte i privat og offentlig sektor. Herunder vil vilkårene for å utøve fortrinnsrett, virkningene av brudd, forholdet mellom ulike former for fortrinnsrett og prosessuelle forhold bli behandlet.Kurset gir deg en oversikt over de bestemmelsene vi har om fortrinnsrett i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper om tema for å få utbytte av kurset. 

 

Hvem passer kurset for?

Kurset er myntet på advokater og jurister som befatter seg med arbeidsrettslige spørsmål

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning

 • Oversikt over tema 
 • Former for fortrinnsrett
 • Kategorier fortrinnsrett 
 • Avgrensninger 
Advokat, Nina Kroken,
Los Juridiske Avdeling, Oslo

Leksjon 2: Fortrinnsrett til nyansettelse

 • Fortrinnsrett til nyansettelse, Aml. § 14-2 (1-8)
 • Formål, Aml. § 14-2
Leksjon 3: Vilkår for fortrinnsrett (del 1)

 • Vilkår for fortrinnsrett, Aml. § 14-2 
Leksjon 4: Vilkår for fortrinnsrett (del 2)

 • Vilkår for fortrinnsrett, Aml. § 14-2
Leksjon 5:

 • Varighet, Aml. § 14-2
 • Tilbud/bortfall av fortrinnsretten 
 • Flere fortrinnsberettigede 
Leksjon 6:

 • Utvalgte spørsmål, Aml. § 14-2
 • Hovedtariffavtalen LØ-NHO § 10-4
Leksjon 7:

 • Fortrinnsrett for deltidsansatte, Aml. § 14-3 
 • Vilkår for fortrinnsretten, Aml. § 14-3 
 • Flere fortrinnsberettigede, Aml. § 14-3
Leksjon 8:

 • Fortrinnsrett til økt arbeidstid, Aml. § 10-2 (4)
 • Fortrinnsrett ved virksomhetsoverdragelse, Aml. § 16-2 (1)
 • Fortrinnsrett ved virksomhetsoverdragelse – reservasjonsrett, Aml. § 16-3 (3)
 • Prioritet mellom de ulike formene for fortrinnsrett
 • Fortrinnsrett –  informasjons- og drøftingsplikt
Leksjon 9:

 • Virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett, Aml. § 14-4
 • Tvister 
  • Tvisteløsningsnemnda 
  • Andre bestemmelser 
  • Tariffavtalt

 

Leksjon 10:

 • Statsansatte – fortrinnsrett 
 • Statsansatteloven § 13 –  fortrinnsrett for deltidsansatte
 • Statsansatteloven § 24 –  ekstern fortrinnsrett
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt, 30. april 2019.
Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

September