Fortrinnsrett i arbeidsforhold

Kurset gir deg en oversikt over de bestemmelsene vi har om fortrinnsrett i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven.

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 30. apr. 2019

Ajourført: 30. apr. 2019

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Her får du en fremstilling av lov- og tariffavtalte regler om fortrinnsrett for ansatte i privat og offentlig sektor. Herunder vil vilkårene for å utøve fortrinnsrett, virkningene av brudd, forholdet mellom ulike former for fortrinnsrett og prosessuelle forhold bli behandlet. Kurset gir deg en oversikt over de bestemmelsene vi har om fortrinnsrett i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven. 

Det er ikke nødvendig med forkunnskaper om temaet for å få utbytte av kurset. 

_____

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Kurset er myntet på advokater og jurister som befatter seg med arbeidsrettslige spørsmål

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning

 • Oversikt over tema 
 • Former for fortrinnsrett
 • Kategorier fortrinnsrett 
 • Avgrensninger 
Advokat Nina Kroken,
Los Juridiske Avdeling, Oslo

Leksjon 2: Fortrinnsrett til nyansettelse

 • Fortrinnsrett til nyansettelse, Aml. § 14-2 (1-8)
 • Formål, Aml. § 14-2
Leksjon 3: Vilkår for fortrinnsrett (del 1)

 • Vilkår for fortrinnsrett, Aml. § 14-2 
Leksjon 4: Vilkår for fortrinnsrett (del 2)

 • Vilkår for fortrinnsrett, Aml. § 14-2
Leksjon 5:

 • Varighet, Aml. § 14-2
 • Tilbud/bortfall av fortrinnsretten 
 • Flere fortrinnsberettigede 
Leksjon 6:

 • Utvalgte spørsmål, Aml. § 14-2
 • Hovedtariffavtalen LØ-NHO § 10-4
Leksjon 7:

 • Fortrinnsrett for deltidsansatte, Aml. § 14-3 
 • Vilkår for fortrinnsretten, Aml. § 14-3 
 • Flere fortrinnsberettigede, Aml. § 14-3
Leksjon 8:

 • Fortrinnsrett til økt arbeidstid, Aml. § 10-2 (4)
 • Fortrinnsrett ved virksomhetsoverdragelse, Aml. § 16-2 (1)
 • Fortrinnsrett ved virksomhetsoverdragelse – reservasjonsrett, Aml. § 16-3 (3)
 • Prioritet mellom de ulike formene for fortrinnsrett
 • Fortrinnsrett –  informasjons- og drøftingsplikt
Leksjon 9:

 • Virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett, Aml. § 14-4
 • Tvister 
  • Tvisteløsningsnemnda 
  • Andre bestemmelser 
  • Tariffavtalt

 

Leksjon 10:

 • Statsansatte – fortrinnsrett 
 • Statsansatteloven § 13 –  fortrinnsrett for deltidsansatte
 • Statsansatteloven § 24 –  ekstern fortrinnsrett

Foredragsholdere

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt, 30. april 2019.
Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement. 

Publisert: 30. apr. 2019

Ajourført: 30. apr. 2019

Kontaktpersoner

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet hvert år. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel.
Dersomdu har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget