Forvaltningsrett – nyheter og ajourføring

Dette er årets kurs for deg som vil være oppdatert på ny lovgivning og rettspraksis! Vi behandler også enkelte aktuelle temaer mer i dybden.

Venteliste

Tid

26. feb.

Påmeldingsfrist: 20. feb.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 420 NOK

Andre: 3 920 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Som saksbehandler, rådgiver, utreder, advokat eller leder har du ikke bare behov for oppdateringer på dit spesielle fagfelt. Du trenger også å holde deg ajour med hva som har skjedd innen forvaltningsretten det siste året. Her kan du sikre deg at du får med deg både ny lovgivning, rettspraksis, Sivilombudsmannens uttalelser og annet relevant stoff, så du "kvalifiserer" din saksbehandling eller rådgivning på området.
I år går vi dessuten i dybden på temaet «Tilskuddsforvaltning og forvaltningsretten».

Det offentlige – både stat og kommune – tildeler hvert år milliarder av kroner i økonomiske tilskudd til private eller til andre offentlige organer. Tilskuddsforvaltningen er preget at liten grad av lovregulering. Området er ikke juss-fritt, men bakgrunnsretten kan være vanskelig tilgjengelig. Hvordan samvirker forvaltningsretten med regelverket for økonomiforvaltningen i staten? Regnes avgjørelser om tildeling av tilskudd alltid som enkeltvedtak? Kan det gjøres unntak fra klageretten i tilskuddssaker? Må regler og retningslinjer for tildeling av tilskudd fastsettes som forskrift? Hvor langt kan det ved tildelinger av tilskudd fastsettes vilkår, inkludert vilkår som sikrer kontroll med at tilskuddene går til formålet?

Grensen mellom tilskudd og offentlige anskaffelser er avgjørende for hvilke regler som gjelder, og  dermed for hvilke krav som stilles til fremgangsmåte, utforming av tildelingen mv. Samtidig kan det være vanskelig å trekke grensen. På dette området står de EØS-rettslige kildene sentralt. På kurset gjennomgås forholdet til regelverket om offentlige anskaffelser. Vi kommer dessuten inn på forholdet tildet EØS-rettslige regeleverket om offentlig støtte. 

 

«Dette er et veldig nyttig kurs og et populært kurs - noe den økende påmeldingen har vist.»
Tidligere deltaker, Forvaltningsrett – nyheter og ajourføring 2017

Hvem passer kurset for?

Alle jurister, advokater og dommere som jobber i eller for forvaltningen eller med forvaltningsrett

Program

9:00 Registrering og velkomstkaffe
9:30 Ajourføring- lovgivning og rettspraksis Advokat, Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

10:25 Pause
10:40 Ajourføring- lovgivning og rettspraksis fortsettelse Advokat, Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

11:30 Lunsj
12:30 Sivilombudsmannens time- fra siste års praksis Seniorrådgiver, Kari Bjella Unneberg,
Sivilombudsmannen, Oslo

13:15 Pause
13:30 Tilskuddsforvaltningen og forvaltningsretten- utvalgte spørsmål Avdelingsdirektør, Arnulf Tverberg,
Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

14:15 Pause
14:30 Tilskuddsforvaltning og forholdet til regelverket om offentlige anskaffelser og statstøtte

Vilkårene i tilskuddordning. 

 

Advokat, Ane Grimelid,
Kommuneadvokaten- Oslo Kommune, Oslo

15:15 Pause
15:30 Når det går galt. Konsekvenser av feil og ulovligheter begått før og etter tildeling av tilskudd Jørgen Vangsnes,
Regjeringsadvokaten

16:15 Oppsummering av kurset
Skriv ut hele programmet

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlige ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Gulsum Koc på e-postgk@jus.no eller på mobil 93835018

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai

  • 7.
    mai

    Forvaltningsrett og statsrett

    Innføringskurs / 7 juridiske timer / Oslo