Forvaltningsrett – nyheter og ajourføring

Dette er årets kurs for deg som vil være oppdatert på ny lovgivning og rettspraksis! Vi behandler også enkelte aktuelle temaer mer i dybden.

Tid

13. feb.

Påmeldingsfrist: 15. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

5 juridiske timer

Fagområde

Sted

Samfunnssalen Arrangement og Møtesenter, Arbeidersamfunnets plass1, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Som saksbehandler, rådgiver, utreder, advokat eller leder har du ikke bare behov for oppdateringer på dit spesielle fagfelt. Du trenger også å holde deg à jour med hva som har skjedd innen forvaltningsretten det siste året. Her kan du sikre deg at du får med deg både ny lovgivning, rettspraksis, Sivilombudsmannens uttalelser og annet relevant stoff, så du «kvalifiserer» din saksbehandling eller rådgivning på området. Vi går også i dybden med et tema og i år handler det om EØS-rettens påvirkning på norsk forvaltningsrett. Er du egentlig klar over hvor mye den påvirker og i hvilke praktiske sammenhenger det skjer?

«Dette er et veldig nyttig kurs og et populært kurs - noe den økende påmeldingen har vist.»
Tidligere deltaker, Forvaltningsrett – nyheter og ajourføring 2017

Hvem passer kurset for?

Alle jurister, advokater og dommere som jobber i eller for forvaltningen eller med forvaltningsrett.

Program

9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Velkommen ved kursleder
10:05 Ajourføring - lovgivning og rettspraksis Advokat, Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

11:00 Pause
11:15 Foredraget fortsetter Advokat, Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Sivilombudsmannens time - fra siste års praksis Seniorrådgiver, Åse Bækkevold Kloster,
Sivilombudsmannen, Oslo

13:45 Pause
14:00 EØS-rettens påvirkning på norsk forvaltningsrett Professor, Christoffer C. Eriksen,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

14:45 Pause
15:00 EØS-rettens påvirkning på norsk forvaltningsrett - fortsetter Professor, Christoffer C. Eriksen,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

15:45 Oppsummering av dagen ved kursleder
16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlige ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Torill Løebekken på tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

  • 23.
    okt

    Forvaltningsrett og statsrett

    Innføringskurs / 5 juridiske timer / Oslo

Mai