Frokostkurs: EMK i familie/arv/skiftesaker

Advokatfullmektig Henrik Vaaler fra Regjeringsadvokaten gir deg en innføring og oppdatering av sentrale rettigheter i EMK av betydning for familie-, arv- og skifterett, samt betydningen av EMK i saker mellom private parter.

Meld meg på

Tid

11. jun.

Påmeldingsfrist: 14. mai.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

Juristenes Hus AS, Kr Augustsgt 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 650 NOK

Andre: 1 200 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Sammenlignet med andre rettsområder har familie-, arve- og skifteretten i liten grad vært preget av menneskerettighetens inntog i norsk rett. Er dette fordi menneskerettighetene ikke har noe å tilføre disse rettsområdene eller er det et uutnyttet potensial som norsk jurister ennå ikke har grepet fatt i? Kurset gir en innføring og oppdatering i EMKs betydning for norsk arve-, familie- og skifterett. Kurset vil redegjøre for sentrale rettigheter i EMK av betydning for familie-, arv- og skifterett og betydningen av EMK i saker mellom private parter. Ved hjelp av praksis fra EMD vil kurset belyse aktuelle EMK-rettslige problemstillinger innenfor de tre rettsområdene.

Hvem passer kurset for?

Kurset er egnet både som en introduksjon og oppdatering i emnet. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper om EMK.

Program

8:15 Velkomstkaffe og frokost
8:30 EMK i familie/arv/skiftesaker Advokatfullmektig, Henrik Vaaler,
Regjeringsadvokaten, Oslo

10:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Familie-, arve- og skifterett

Innen dette fagområde avholder JUS to til tre store kurs i året. Under Advokatenes fagdager er det hvert år et eget kurs i familie-, arv- og skifterett. I høstsemesteret arrangeres «Det årlige Sandefjordskurset» i familie-, arv- og skifterett. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Martin Seglen Baadshaug på epost: mba@jus.no eller mobil 48204565

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs