Frokostkurs- en gjennomgang av ny forvaltningslov

Forvaltningsloven har behov for en oppdatering på grunn av store endringer forvaltningsmessig og internasjonalt. I lovforslaget har det blant annet kommet forslag på endringer i innsyn i dokumenter, taushetsplikten, klageregler og digitalisering. Sekretariatsleder av forvaltningslovutvalget, Marius Stub, vil redegjøre for de største endringene lovutvalget har skissert frem. 

 

Meld meg på

Tid

29. okt.

Påmeldingsfrist: 1. okt.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 750 NOK

Andre: 1 000 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Forvaltningsloven var ved sin vedtakelse den første norske loven med alminnelige krav til forvaltningens saksbehandling. Forvaltningsloven skal ivareta borgernes og private virksomheters rettssikkerhet, gi forvaltningens avgjørelser legitimitet og bidra til at borgerne og privat virksomhet har tillit til forvaltningen. Det har imidlertid skjedd store endringer forvaltningsmessig og internasjonalt, som tilsa at det var behov for en oppdatering av loven. I lovforslaget har det blant annet kommet forslag på endringer i innsyn i dokumenter, taushetsplikten, klageregler og digitalisering, bare å for å nevne noen. 

Sekretariatsleder av forvaltningslovutvalget, Marius Stub, skal redegjøre de største endringene som lovutvalget har skissert frem. Det vil også være mulig å stille spørsmål til foreleser etter foredraget.

Program

8:00 Velkomstkaffe, frokost og registrering
8:30 Redegjørelse av forvaltningslovutvalgets utkast til ny forvaltningslov - i korte trekk Advokat, Marius Stub,
Regjeringsadvokaten, Oslo

10:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlige ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September

 • 12.
  sep

  Forvaltningsrett og statsrett

  Innføringskurs / 5 juridiske timer / Oslo

  Fullbooket!

Oktober

 • 31.
  okt

  Forvaltningsrett og statsrett

  Innføringskurs / 7 juridiske timer / Oslo