Frokostkurs – en oversikt over legalitetsprinsippets hjemmelskrav

Tomas Midttun Tobiassen fra Regjeringsadvokaten er forfatter av boken «Når myndighetene griper inn – en analyse av legalitetsprinsippet i Høyesteretts praksis». På dette kurset redegjør han for legalitetsprinsippets betydning i norsk forvaltningsrett.

Meld meg på

Tid

23. apr.

Påmeldingsfrist: 26. mar.

Fortsatt ledige plasser

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

Juristenes Utdanningssenter, Kristian Augusts gate 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 750 NOK

Andre: 1 000 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Legalitetsprinsippet kommer inn på flere nivåer i forholdet mellom myndighetene og den enkelte. Den som lager regler må påse at forvaltningen har tilstrekkelig grunnlag i lov for de inngrep som anses nødvendige. For den som søker å anvende og håndheve reglene, blir spørsmålet hvilken betydning legalitetsprinsippet har for tolkningen og anvendelsen av de hjemlene man har. Og i siste rekke er det domstolene som tar stilling til om myndighetenes inngrep hadde tilstrekkelig hjemmel. Frokostkurset tar sikte på å belyse legalitetsprinsippets betydning i disse relasjonene, med hovedvekt på nyere undersøkelser av hvilke krav Høyesterett stiller til hjemmelsgrunnlaget der myndighetene har gjort inngrep.

Program

8:00 Registrering og frokost
8:30 Legalitetsprinsippet

Legalitetsprinsippet har en sentral plass i stats- og forvaltningsretten, men dets betydning for forvaltningen og domstolene er det ikke alltid like enkel å få grep om. Basert på en nyere studie Høyesteretts praksis vil Tomas Midttun Tobiassen redegjøre for legalitetsprinsippets betydning for forvaltningen og domstolene

Advokatfullmektig, Tomas Midttun Tobiassen,
Regjeringsadvokaten

9:15 Pause
9:30 Foredraget fortsetter Advokatfullmektig, Tomas Midttun Tobiassen,
Regjeringsadvokaten

10:15 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November

  • 3.
    nov

    Forvaltningsrett og statsrett

    Innføringskurs / 7 juridiske timer / Oslo

September