Frokostkurs: Gangen i en skadesak

Her får du grunnleggende praktisk kunnskap om personskadesaker

Meld meg på

Tid

7. jun.

Påmeldingsfrist: 9. mai.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

Juristenes Hus AS, Kr Augustsgt 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 600 NOK

Andre: 1 200 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Her får du en grunnleggende praktisk innføring i en personskadesak fra start til slutt for advokater som representerer skadelidte. Personskaderetten berører rettslige, medisinske og juridiske problemstillinger. Kurset vil derfor belyse advokatens rolle med fokus på etablering av erstatningsansvar, sikre fornuftig fremdrift, begrense skadelidtes løpende økonomiske tap, problemstillinger ved valg av sakkyndig, nødvendig opplysning av saken og endelig erstatningsoppgjør.

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med personskadeerstatning

Program

8:00 Registrering og frokost
8:30 Gangen i en skadesak / Hva må man vite?

Advokatens rolle i en personskadesak fra start til slutt:

  • etablering av erstatningsansvar
  • sikring av fornuftig fremdrift
  • begrense skadelidtes løpende økonomiske tap
  • problemstillinger ved valg av sakkyndig
  • endelig erstatningsoppgjør
Advokat, Maja Agnes Simonsen,
Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS, Lillestrøm

9:15 Benstrekk
9:20 Foredraget fortsetter Advokat, Maja Agnes Simonsen,
Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS, Lillestrøm

10:05 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller ehl@jus.no. 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

Juni

Mai

September