Helserett - en innføring

Har du begynt eller skal begynne å jobbe med helserett? Her får du en innføring i de viktigste emnene innen sentrale helserettslige lover.

Meld meg på

Timer

5 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 2 800 NOK

Andre: 3 400 NOK

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Målet med kurset er å gi en oversikt over prinsipper, reguleringssystem og de viktigste rettigheter og plikter i sentrale lover som pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og tjenestelovene for kommunalhelsetjenesten og spesialisthelstetjenesten. Dette kurset skulle opprinnelig blitt avholdt våren 2020. Som følge av koronasituasjonen har kurset blitt gjort om til et e-kurs. Du kan derfor se kurset hjemmefra eller på jobben - når det passer!

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Målgruppen er jurister og advokater som ønsker innføring i helseretten med ingen eller lite forkunnskaper.

Leksjoner

Leksjon 1: Helserettens kjennetegn og bakgrunn Forsker, Anne Kjersti Cecelia Befring,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Leksjon 2: Kjennetegn av kilder
Leksjon 3: Rett til helsetjenester Professor emeritus, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Leksjon 4: Rett til kommunens helsetjenester
Leksjon 5: Rett til spesialisthelsetjenester
Leksjon 6: Refleksjon rundt temaet
Leksjon 7: Noen sentrale plikter Forsker, Anne Kjersti Cecelia Befring,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Leksjon 8: Taushetsplikten og unntak
Leksjon 9: Informasjon Professor emeritus, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Leksjon 10: Samtykke
Leksjon 11: Rettslige ansvarssystemer Forsker, Anne Kjersti Cecelia Befring,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Leksjon 12: Refleksjon rundt temaet
Leksjon 13: Tvang og frivillighet, menneskerettslige og grunnlovsmenige aspekter
Leksjon 14: Konkrete tvangsregler
Leksjon 15: Refleksjon rundt temaet
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på opptakstidspunkt 28. mai 2020.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Helse- og trygderett

Hovedkursene innen dette fagområdet er «Det årlige helserettskurset» og «Det årlige trygderettskurset». Disse arrangeres henholdsvis hver høst og hver vår, og er årets største faglige arena for jurister og advokater som arbeider innen dette rettsområdet. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget