Hjemmelskrav, «myndighetsmisbruk» og krav til forsvarlighet – nye utviklingstrekk

Erik Magnus Boe går i dybden på nye utviklingstrekk innen hjemmelskrav, «myndighetsmisbruk» og forsvarlig myndighetsutøvelse.

Meld meg på

Tid

21. sep.

Påmeldingsfrist: 23. aug.

Fortsatt ledige plasser

Timer

3 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 2 900 NOK

Andre: 3 550 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Bli med på dette kurset hvor Erik Magnus Boe går i dybden på nye utviklingstrekk innen hjemmelskrav, "myndighetsmisbruk" og forsvarlig myndighetsutøvelse.

Rettstilstanden er dynamisk og endrer seg hele tiden med nye dommer og lover. Også hjemmelskravet som utgjør et av fundamentene i jussen er i endring. Det er viktig, at vi som jurister følger med og er ajour, så vi kan gi best mulig rådgivning. 

 Dersom du heller ønsker å delta digitalt, via direktestrømming, kan påmelding gjøres her

Program

11:30 Registrering og velkomstkaffe
12:00 Hjemmelskrav

 • Forskjellen på lovtekst-forankring og krav til presis (klar) lovtekst-forankring
 • Utviklingen i hjemmelskravene de siste tiårene
 • Grunnloven § 102 og § 113
 • Lovhjemmel i lys av EØS-rett og menneskerettsvern
Professor dr. juris, Erik Magnus Boe,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

12:45 Pause
13:00 "Myndighetsmisbruk"

 • Terminologivalg som setter tanken i rett og i gal retning
 • Skjønnsutøvelse i automatisert lovanvendelse
 • Forholdet mellom en saklighetsstandard og en forsvarlighetsstandard
 • Saklighetsstandarden – mer enn bestemte kategorier for ‘myndighetsmisbruk’
 • Nye dommer om usaklig skjønnsutøvelse og om nye usaklighetsformer
 • Oppdatert syn på anvendelsesområdet
Professor dr. juris, Erik Magnus Boe,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

13:45 Pause
14:00 Forsvarlig saksbehandling og systeminnretning

 • Ulike uforsvarlige følger av forvaltningens skjønnsfrihet
 • Forskjellsbehandling og Grunnloven § 98
 • Uforholdsmessighet
 • Minstestandard
 • Dokumentasjonskrav
 • Forsvarlig systeminnretning

 

Professor dr. juris, Erik Magnus Boe,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

14:45 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September

Oktober

November