Hvitvaskingsloven

Nytt hvitvaskingsregelverk trådte i kraft 15. oktober 2018.  I dette e-kurset  gjennomgår Kristine Rørholt i Wikborg Rein det nye regelverket.

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK

Andre: 2 000 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Den nye hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften trådte i kraft 15. oktober 2018. Loven bygger dels på eksisterende lovgivning slik at den overordnede strukturen i pliktene er lik, men på enkelte områder vil nye regler utvide og endre advokatenes forpliktelser. I dette e-kurset får du en gjennomgang av hvitvaskingsloven og hvordan du som advokat må forholde deg for å etterleve loven. 

«Svært nyttig og viktig kurs for advokater/advokatvirksomhet. Anbefales!»
Tidligere deltaker

Hvem passer kurset for?

For advokater som har behov for en oversikt over hvitvaskingsloven

Leksjoner

Leksjon 1 – Innledning

 • Formål 
 • Hva er hvitvasking og terrorfinansiering 
Divisjonsdirektør, Kristine Frivold Rørholt,
DnB, Oslo

Leksjon 2 – Regelverket og anvendelse for advokater

 • Hvitvaskingsregelverket 
 • Når er advokater underlagt hvitvaskingsloven? 
 • Oppdrag utenfor hvitvaskingsloven 
Leksjon 3 – Regelverkets system og den risikobaserte tilnærming

 • Hvitvaskingslovens system
 • Risikobasert tilnærming 
Leksjon 4 – Virksomhetsinnrettet risikovurdering

 • Hvordan oppfylle lovens krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering?
 • Når er det høyere risiko?
 • Sjekkpunkter
 • Forslag til fremgangsmåte
 • Hvorfor?
Leksjon 5 – Rutiner

 • Krav om rutiner 
 • Innhold i rutinene 
Leksjon 6 – Begreper

 • Reelle rettighetshavere 
 • Politisk eksponerte personer 
Leksjon 7 – Kundetiltak

 • Hva slags kundetiltak gjøres når?
 • Normale kundetiltak 
Leksjon 8 – Forenklede kundetiltak
Leksjon 9 – Forsterkede kundetiltak
Leksjon 10 – Løpende oppfølging

 • Løpende oppfølging
 • Sletting 
Leksjon 11 – Undersøkelse- og rapporteringsplikt

 • Undersøkelsesplikt
 • Rapporteringsplikt 
 • Opplysningsplikt til Økokrim 
Leksjon 12 – Straff og sanksjoner

 • Straff
 • Administrative sanksjoner 
 • Forholdet til straffeloven 
Leksjon 13 – Oppsummering

 • Sjekkliste 
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Gå til www.jus.no/login for å se kurset.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.

Compliance

Rettsområdet dekker svært bredt og har hovedfokus på forebygging og systematisk arbeid med virksomhetsstyring på alt fra eier- og styrenivå til de ansatte i virksomheten, og berørte eksterne i form av samfunnsansvar. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på mobil 93835018 eller på e-post gk@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September