Hvitvaskingsloven

Nytt hvitvaskingsregelverk trådte i kraft 15. oktober 2018. I dette e-kurset gjennomgår Kristine Rørholt det nye regelverket.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Ajourført: 31. des. 2019

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Den nye hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften trådte i kraft 15. oktober 2018. Loven bygger dels på eksisterende lovgivning slik at den overordnede strukturen i pliktene er lik, men på enkelte områder vil nye regler utvide og endre advokatenes forpliktelser. I dette e-kurset får du en gjennomgang av hvitvaskingsloven og hvordan du som advokat må forholde deg for å etterleve loven. 

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av våre årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

For advokater som har behov for en oversikt over hvitvaskingsloven

Svært nyttig og viktig kurs for advokater/advokatvirksomhet. Anbefales!

Tidligere deltaker

Leksjoner

Leksjon 1 – Innledning

 • Formål 
 • Hva er hvitvasking og terrorfinansiering 
Divisjonsdirektør Kristine Frivold Rørholt,
DnB, Oslo

Leksjon 2 – Regelverket og anvendelse for advokater

 • Hvitvaskingsregelverket 
 • Når er advokater underlagt hvitvaskingsloven? 
 • Oppdrag utenfor hvitvaskingsloven 
Leksjon 3 – Regelverkets system og den risikobaserte tilnærming

 • Hvitvaskingslovens system
 • Risikobasert tilnærming 
Leksjon 4 – Virksomhetsinnrettet risikovurdering

 • Hvordan oppfylle lovens krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering?
 • Når er det høyere risiko?
 • Sjekkpunkter
 • Forslag til fremgangsmåte
 • Hvorfor?
Leksjon 5 – Rutiner

 • Krav om rutiner 
 • Innhold i rutinene 
Leksjon 6 – Begreper

 • Reelle rettighetshavere 
 • Politisk eksponerte personer 
Leksjon 7 – Kundetiltak

 • Hva slags kundetiltak gjøres når?
 • Normale kundetiltak 
Leksjon 8 – Forenklede kundetiltak
Leksjon 9 – Forsterkede kundetiltak
Leksjon 10 – Løpende oppfølging

 • Løpende oppfølging
 • Sletting 
Leksjon 11 – Undersøkelse- og rapporteringsplikt

 • Undersøkelsesplikt
 • Rapporteringsplikt 
 • Opplysningsplikt til Økokrim 
Leksjon 12 – Straff og sanksjoner

 • Straff
 • Administrative sanksjoner 
 • Forholdet til straffeloven 
Leksjon 13 – Oppsummering

 • Sjekkliste 

Praktisk informasjon

Gå til www.jus.no/login for å se kurset.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

Ajourført: 31. des. 2019

Kontaktpersoner

Compliance

Rettsområdet dekker svært bredt og har hovedfokus på forebygging og systematisk arbeid med virksomhetsstyring på alt fra eier- og styrenivå til de ansatte i virksomheten, og berørte eksterne i form av samfunnsansvar. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc Magnussen på mobil 93835018 eller på e-post gk@jus.no


Mer informasjon om fagutvalget