Innføring i IT-rett og det lokale stammespråket

Kanskje har du akkurat fått en it-problemstilling som må løses? Skal du gi råd i forbindelse med anskaffelse av en IT-løsning, eller kanskje er du dommer og har fått en tvist i fanget?
Dette kurset er for deg som ønsker å få en bedre forståelse av hva IT og IT-rett er.

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 15. jun. 2019

Ajourført: 15. jun. 2019

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Advokater, saksbehandlere, dommere og andre som arbeider med, eller skal begynne å arbeide med IT-rett må kjenne til både begrepene, teknikken og de mest grunnleggende reglene. I IT-retten er faktum ofte teknisk komplisert, og utviklingen gå svært raskt. Som rådgiver innenfor IT-rett er det avgjørende at du forstår det grunnleggende tekniske landskapet, forettningmodellen til virksomheten, hva som er driverne og formålet i leveransen. 

Dette kurset er to-delt. Først forklares informasjonsteknologi slik at du bedre forstår "stammespråket". Deretter kommer vi nærmere inn på basisen innenfor IT-retten. IT-retten involverer en rekke grensesnitt mellom juss og informasjonsteknologi, samt har flere grenseflater mot næringslivet. Kurset vil gi de nødvendige grunnkunnskapene for å kunne påta seg slike oppdrag og håndtere IKT-rettslige problemstillinger. 

Kurset er det første i en serie på to. Påbyggingskurset kan også tas som e-kurs.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, saksbehandlere, internjurister, dommere og andre som arbeider med, eller skal begynne å arbeide med IT-rett

Leksjoner

Leksjon 1 – Hvorfor bry seg om IT?

Innledning 

 • Betydning for økonomi 
 • Betydning for samfunn
 • Betydning for jurister 
Advokat Kristian Foss,
Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

Leksjon 2 – Hva er IT-retten?

 • Hvilke disipliner?
 • Hva er spesielt? 
 • Hvorfor lære seg?
Leksjon 3 – Stammespråket og litt om teknikken

 • Hva er en datamaskin?
 • Hva er en programvare?
 • Klienter og tjenere 
 • Hva er internett?
 • Hvordan fungerer webben?
Leksjon 4 – Utvikling av programvare

 • Hovedutfordringen 
 • Fossefallsutvikling 
 • Smidig utvikling 
 • Plassering av risiko 
Leksjon 5 – Fri og lukket programvare

 • Hva er det? 
 • De viktigste typene 
 • Fritt innhold 
 • Apper 
Leksjon 6 – Skytjenester og andre megatrender

 • Hva er det?
 • Kan vilkår forhandles? 
 • De største aktørene
 • Andre megatrender 
Leksjon 7 – IT-jussen

 • Interessene
 • Det juridiske landskapet 
Leksjon 8 – Standardvilkår

 • SSA
 • IKT-Norge
 • Dataforeningen
 • Hva velger jeg?
Leksjon 9 – Råd

 • å gi råd 
 • å anskaffe IT
 • videre læring

Foredragsholdere

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt, 15. juni 2019.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares.
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

Publisert: 15. jun. 2019

Ajourført: 15. jun. 2019

Kontaktpersoner

IKT

Hovedkuset innenfor dette fagområdet arrangeres under det årlige IKT-rettskurset i mars hvert år.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget