Innføring i IT-rett og det lokale stammespråket

Kanskje har du akkurat fått en it-problemstilling som må løses? Skal du gi råd i forbindelse med anskaffelse av en IT-løsning, eller kanskje er du dommer og har fått en tvist i fanget?
Dette kurset er for deg som ønsker å få en bedre forståelse av hva IT og IT-rett er.

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK

Andre: 2 000 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Advokater, saksbehandlere, dommere og andre som arbeider med, eller skal begynne å arbeide med IT-rett må kjenne til både begrepene, teknikken og de mest grunnleggende reglene. I IT-retten er faktum ofte teknisk komplisert, og utviklingen gå svært raskt. Som rådgiver innenfor IT-rett er det avgjørende at du forstår det grunnleggende tekniske landskapet, forettningmodellen til virksomheten, hva som er driverne og formålet i leveransen. 

Dette kurset er to-delt. Først forklares informasjonsteknologi slik at du bedre forstår "stammespråket". Deretter kommer vi nærmere inn på basisen innenfor IT-retten. IT-retten involverer en rekke grensesnitt mellom juss og informasjonsteknologi, samt har flere grenseflater mot næringslivet. Kurset vil gi de nødvendige grunnkunnskapene for å kunne påta seg slike oppdrag og håndtere IKT-rettslige problemstillinger. 

Kurset er det første i en serie på to. Påbyggingskurset kan også tas som e-kurs.

Hvem passer kurset for?

Advokater, saksbehandlere, internjurister, dommere og andre som arbeider med, eller skal begynne å arbeide med IT-rett

Leksjoner

Leksjon 1 – Hvorfor bry seg om IT?

Innledning 

 • Betydning for økonomi 
 • Betydning for samfunn
 • Betydning for jurister 
Advokat, Kristian Foss,
Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

Leksjon 2 – Hva er IT-retten?

 • Hvilke disipliner?
 • Hva er spesielt? 
 • Hvorfor lære seg?
Leksjon 3 – Stammespråket og litt om teknikken

 • Hva er en datamaskin?
 • Hva er en programvare?
 • Klienter og tjenere 
 • Hva er internett?
 • Hvordan fungerer webben?
Leksjon 4 – Utvikling av programvare

 • Hovedutfordringen 
 • Fossefallsutvikling 
 • Smidig utvikling 
 • Plassering av risiko 
Leksjon 5 – Fri og lukket programvare

 • Hva er det? 
 • De viktigste typene 
 • Fritt innhold 
 • Apper 
Leksjon 6 – Skytjenester og andre megatrender

 • Hva er det?
 • Kan vilkår forhandles? 
 • De største aktørene
 • Andre megatrender 
Leksjon 7 – IT-jussen

 • Interessene
 • Det juridiske landskapet 
Leksjon 8 – Standardvilkår

 • SSA
 • IKT-Norge
 • Dataforeningen
 • Hva velger jeg?
Leksjon 9 – Råd

 • å gi råd 
 • å anskaffe IT
 • videre læring
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt, 15. juni 2019.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares.
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.

IKT

Hovedkuset innenfor dette fagområdet arrangeres under det årlige IKT-rettskurset i mars hvert år. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September