Innføring i offentlige anskaffelser

Ønsker du en god innføring i anskaffelsesregelverket, er dette kurset for deg. Dette er et grunnleggende kurs, med særlig fokus på de viktigste praktiske utfordringene – for både oppdragsgivere og tilbydere.

Meld meg på

Tid

4. – 5. des.

Påmeldingsfrist: 5. nov.

Fortsatt ledige plasser

Timer

10 juridiske timer

Fagområde

Sted

Advokatfirmaet Wiersholm AS, Dokkveien 1, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 690 NOK

Andre: 6 190 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Offentlig sektor gjør innkjøp for om lag 400 milliarder årlig. Anskaffelsesreglene skal sikre at disse midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive og samfunnstjenlige innkjøp, og at offentlige sektor gjennom sine innkjøp bidrar til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv. Regelverket som styrer prosessene er samtidig komplisert, og i stadig endring. Formålet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i regelverket, med særlig fokus på de viktigste praktiske utfordringene - for både oppdragsgivere og tilbydere. Kurset er utviklet og forbedret over flere år, og får svært gode tilbakemeldinger. Det hensyntar den seneste utvikling i rettskildebildet, og har en praktisk tilnærming. Det kreves ingen forkunnskaper om anskaffelsesrett.

«Jeg hadde behov for et innføringskurs. Og det var akkurat det jeg fikk. Veldig godt tilpasset formål og kursbeskrivelse. Meget pedagogisk og bra!! Jeg gikk til kurs med innstillingen om at regelverket er kjedelig og fragmentarisk. Kurset ga en veldig god oversikt over regelverket og problemstillingene ble eksemplifisert med interessante eksempler fra praksis.»
Kursdeltaker, 2017

Hvem passer kurset for?

Målgruppen er jurister og andre som har vært, er, eller vil komme i befatning med reglene om offentlige anskaffelser, det være seg jurister i offentlig forvaltning eller privat virksomhet.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Kort oversikt over reglene og rettsgrunnlag

 • Anskaffelsesregelverkets anvendelsesområde
 • Sentrale begreper
9:45 Pause
10:00 Regelverkets formål og grunnprinsipper

 • Kravet til likebehandling
 • Kravet til konkurranse
 • Kravene til forutberegnelighet 
 • Kravene til etterprøvbarhet og forholdsmessighet
10:45 Pause
11:00 Konkurransegrunnlaget og tilbud

 • Markedsundersøkelser og rådgiverhabilitet
 • Konkurransegrunnlaget
 • Kvalifikasjonskrav og dokumentasjonskrav
 • Kravsspesifikasjonen
 • Tildelingskriterier
 • Kontraktsvilkår og underleverandører
 • Krav til tilbyder og tilbudet
12:00 Lunsj
12:45 Konkurransegrunnlaget og tilbud - fortsetter
13:30 Pause
13:45 Konkurranseformer

 • Anskaffelser etter del I
 • Tilbudskonkurranse (del II)
 • Konkurranse med forhandling
 • Konkurransepreget dialog
 • Anbudskonkurranse
 • Innovasjonspartnerskap
14:45 Slutt for dagen
9:00 Avvisningsreglene

 • Avvisning på grunn av formfeil
 • Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren
 • Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet
10:00 Pause
10:15 Kontraktsfasen

 • Lovlige endringer i inngåtte kontrakter
 • Vesentlige endringer
 • Oppfølgning av mislighold
11:00 Pause
11:15 Begrunnelse, innsyn og klage
12:00 Lett lunsj
12:30 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket og oppsummering Advokat, Oda Ekre,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

13:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Offentlige anskaffelser

Flere aktuelle kurs

Mars