Internasjonal skatterett – nyheter og trender

Meld meg på

Tid

27. mar.

Påmeldingsfrist: 27. feb.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Internasjonale skatterettslige problemstillinger blir stadig mer aktuelt som følge av økt bevissthet hos selskapene om skatteplanlegging, men også et ønske om betaling av rett skatt til rett tid og til rett land. Dette forsterkes ved økt fokus på skattekontroller i en rekke land internasjonalt, men også utstrakt bruk av "skattekonkurranse" landene imellom. 

Kurset gir en oversikt over sentrale regelendringer og dommer de siste årene innenfor direkte skatt, herunder norske regler, norske og utenlandske dommer, nyheter innenfor EØS og EU, sentrale endringer i OECDs kommentarer, samt nye regler i enkelte av våre viktigste samarbeidsland. Kurset gir kunnskap om regler og trender som er sentrale for å kunne optimalisere etablering av virksomhet i utlandet fra et skatteperspektiv, men også for å identifisere og redusere risiko og fallgruver.

Hvem passer kurset for?

Advokater, revisorer, ansatte i forvaltningen og andre med interesse av problemstillingen. Kurset egner seg for de med en viss innsikt i intern norsk skatterett og internasjonal skatterett, og som ønsker å utvide perspektivet til og holde seg ajour om sentrale internasjonale skatteforhold.

Program

8:30 Velkomstregistrering og kaffe.
9:00 Norske valg av skatteavtalebestemmelser under det multilaterale instumentet ( MLI - Multilateral Instrument ) Lovrådgiver, Trude S. Sønvisen,
Finansdepartementet, Oslo

9:45 Pause
10:00 Nye regler om fast driftssted, særlig i lys av BEPS. Belyst ved eksempler. Advokat, Gjert Melsom,
Ernst & Young Advokatfirma As, Oslo, Oslo

Professor, Arvid Aage Skaar,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter
11:45 Lunsj
12:30 Sentrale endringer i internprising. Herunder som følge av BEPS. Partner, leder av internprising, Mette Granheim,
Ernst & Young Advokatfirma As, Oslo

Underdirektør, Erling Hopen Abrahamsen,
Sentralskattekontoret for storbedrifter - Moss, Sarpsborg

13:15 Pause
13:30 Oppdatering av norske regler, dommer og uttalelser innen internasjonal beskatning Advokat, Fredrik Klebo-Espe,
KPMG Law Advokatfirma AS, Oslo

14:15 Pause
14:30 Oppdatering om EØS og skatt, herunder sentrale dommer

Froeleser fra Regjeringsadvokaten

15:15 Pause
15:30 Trender og oppdateringer innen internasjonal skatt - fokus på noen sentrale land Advokat, Rolf J. Saastad,
Deloitte Advokatfirma As, Oslo, Oslo

16:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Skatterett

Det årlige skatterettskurset i Sandefjord er blant de kursene som har lengst tradisjon i vår kursportefølje. Kurset avholdes også i Oslo, og utformes i samarbeid med Advokatforeningens Skattelovutvalg. "EU/EØS skatterettsseminaret" i Brüssel ble første gang avholdt høsten 2014, og vil igjen settes opp våren 2018. I tillegg utarbeider fagutvalget flere andre kurs hvert halvår med variasjon i fordypning og kurslengde.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt gjerne prosjektlederen nedenfor.

Mer informasjon om fagutvalget