Introduksjonskurs i fiskeri og havbruksrett

Dette kurset skulle opprinnelig blitt avholdt i mars 2020. Som følge av koronasituasjonen har kurset blitt gjort om til et e-kurs. Du kan derfor se kurset hvor og når det passer for deg.

Meld meg på

Kursavgift

Medlemmer: 3 100 NOK

Andre: 3 700 NOK

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset passer for deg som ønsker en god gjennomgang av det sentrale regelverket for fiskeri- og havbruksrett. Kursets målgruppe er både de som jobber med ett eller flere av områdene, og de som ønsker en innføring i de sentrale linjer.

Det ordinære kurset var satt opp våren 2020, og har blitt gjort om til et e-kurs som følge av situasjonen rundt Covid-19. 
Kurset vil være tilgjengelig for påmelding frem til 31.12.2020.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokater som jobber med fiskeri- og havrett

Leksjoner

Leksjon 1: Tillatelser som reguleringsform Advokat, Halfdan Mellbye,
SANDS Advokatfirma DA, Bergen

Leksjon 2: Innledning - fiskeriregelverket Fagdirektør, Christian Wormstrand,
Nærings- og fiskeridepartementet

Leksjon 3: Deltakerloven I

 • Formål
 • Fellesskapets rett eller rett for noen få
 • Ervervstillatelse
Leksjon 4: Deltakerloven II

 • Konsesjoner og deltakeradganger
Leksjon 5: Havressursloven

 • Formål
 • Retten til ressursene
 • Ordinære kvoter
 • Strukturkvoteordninger
Leksjon 6: Sanksjoner og utviklingstrekk

 • Sanksjoner og andre reaksjoner
 • Utviklingstrekk
Leksjon 7: Kvotemeldingen - oversikt

 • Prosess
 • Bakgrunn
 • Oversikt forslag til lovendringer
Leksjon 8: Kvotemeldingen - de enkelte tiltakene I

 • Oversikt over tiltak
 • Forenkling av grunnsystemet
Leksjon 9: Kvotemeldingen – de enkelte tiltakene II

 • Økt fleksibilitet i fiske 
 • Langsiktig kapasitetstilpassing
 • Næringens bidrag
 • Utviklingstrekk
Leksjon 10: Gjennomgang av havbruksregelverket

Reguleringssystemet – oppdrettstillatelsen 

 • Trafikklys
 • Produksjonsrammer
 • Oppdrettstillatelser
Advokat, Halfdan Mellbye,
SANDS Advokatfirma DA, Bergen

Leksjon 11: Lokalitetstillatelsen – arealkampen

 • Laksetildelingsforskriften
 • Akvakulturlovens § 8
 • Kommuneplan
 • Behandlingen av enkeltsaker
 • Sentrale roller
 • Sentrale vedtak

 

Leksjon 12: Oversikt over sanksjonsreglene

 • Sanksjonsmenyen
 • Tilsyn og kontroll
 • Pålegg og tvangsmulkt
 • Inndragning og overtredelsesgebyr
 • Straff
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på innspillingstidspunktet, 23. april 2020. Kurset er tilgjengelig for påmelding frem til 31.12.2020.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Fiskeri- og havbruksrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen innen fiskeri - og havbruk. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc.

Mer informasjon om fagutvalget