Juristkongress 2022 - Forvaltning

Tid

24. – 25. nov.

Påmeldingsfrist: 27. okt.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Clarion Hotel the Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 5 900 NOK

Andre: 7 900 NOK

+ valgfrie tillegg

JUS I SAMARBEID MED JURISTFORBUNDET

Hva lærer du?

Jussen oppleves ikke alltid som rettferdig og det hender at vi jurister ikke er gode nok til å huske hvor den kom fra - hensynet bak reglene kan bli et vagt bilde etter hvert. Eller vi kan bli for oppslukte av å argumentere for den riktige løsningen og glemme hvem reglene er ment å beskytte eller å spørre oss selv om hjemmelen er god nok. Når vi blir helt «retro» i vår formidling og glemmer hvem vi formidler til. Borgernes rettsfølelse er avhengig av at en avgjørelse har en klar hjemmel og blir forklart på et forståelig språk. Forvaltningen kan til tider håndtere veiledningsplikt, begrunnelsesplikt og andre plikter som om det var sten i skoen. I hvert fall sett med borgerens øyne. Hvordan kan vi gjøre jobben og sikre rettsfølelse - eller aller helst - rettsforståelse? Dette gjelder for hele forvaltningen, men kanskje særlig for dem som møter borgerne ansikt til ansikt i førstelinjen. 

Hvem passer kurset for?

Sporet som er rettet mot jurister i offentlig sektor og advokater som jobber med forvaltningsrett.

Program / /

Skriv ut
8:45 Innregistrering - morgenkaffe - oransje smoothies - rundstykker
9:30 Åpning ved konferansier Jan Sollid Storehaug

Presidentens tale
Musikalsk pangåpning ved Kajander

CEO Jan Sollid Storehaug,
Tenk Digitalt AS

10:00 Plenumsforedrag 1: Changing Attitudes, Porn & Its Health Effect CEO Maria Ahlin,
Changing attitudes

10:40 Liten benstrekk
11:00 Plenumsforedrag 2: Equality Check

Marie Louise Sunde

CEO and founder Marie Louise Sunde,
Equality Check AS, Oslo

11:45 Herlig lunsj
13:00 På plakaten hos Sivilombudet Sivilombudet Hanne Harlem,
Sivilombudet, Oslo

14:00 Hvor langt strekker veiledningsplikten seg? Assisterende direktør Haakon Hertzberg,
NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

16:00 Kommunal eierrådighet og sparkesykler – juridisk og praktisk Advokat Øystein Block,
Trondheim Kommune - Kommuneadvokaten

17:00 Inspirasjonstorget (ca, 45 min)
19:15 Vorspiel og aperitiff i foajeen
20:00 Kongressfesten m/konferansier Adam Schjølberg, musikk med MELIS
23:00 DJ-party med DJ Blunder

Praktisk informasjon

Overnatting

Clarion Hotel the Hub, OSLO
23. – 24. nov. Kr 1 980 / 24. – 25. nov. Kr 1 980
Pensjonsprisen inkluderer overnatting standard enkeltrom, frokost, inngang til Pool & Fitness-avdelingen. Innsjekk kl. 16.00, utsjekk kl. 10.00.

Clarion Hotel the Hub - for tillitsvalgte, kr 0,-, Oslo
24. – 25. nov. Kr 0
En overnatting for tillitsvalgte på sporet Arbeidsliv og samfunnspolitikk dekkes av Juristforbundet.

Annet

Kongressfest - Ja, takk! 24. nov. Kr 0

Torsdag kveld arrangeres det kongressfest med god mat, musikk og underholdning (inkludert i kursavgiften).


Endelig bekreftelse sendes deltakerne etter påmeldingsfristens utløp. Avbestillingsgebyr vil påløpe etter 27. oktober. Dette gjelder også tillitsvalgte. Eget gebyr for hotell-avbestilling 48 t før ankomst, eller ved no-show.

Våre generelle betingelser finner du under praktisk informasjon, se www.jus.no

Kontaktpersoner

Juristkongress

Juristkongress et samarbeid mellom Juristenes Utdanningssenter (JUS) og Juristforbundet. 

Du kan også lese mer Juristkongress 2022 her: www.juristkongress.no 


Mer informasjon om fagutvalget