Livestream: Den årlige konkurranserettsdagen 2020

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i konkurranserett. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live».
Årets kurs vil gjennomføres torsdag 17. september. Vel møtt til streaming!

Meld meg på

Timer

10 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 3 700 NOK

Andre: 4 700 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

I år blir den årlige konkurranserettskurset redusert til en dag og flyttet til Oslo. JUS ønsker å opprettholde tradisjonene om å avholde det årlige konkurranserettskurset, samtidig som vi tar hensyn og bidrar til å redusere risikoen for koronasmitte. 

I tradisjonstro, vil kurset gir en oppdatering om rettsutviklingen på konkurranserettsområdet i Norge, EU /EØS samt en fordypning i aktuelle problemstillinger. Konkurransetilsynet, Nærings- og fiskeridepartementet og EFTAs overvåkningsorgan vil orientere om dagsaktuelle konkurransepolitiske utfordringer. Andre aktuelle rettsavgjørelser og aktuelle temaer vil også være i fokus i årets årlige kurs. 

Enkelte oppdateringsforedrag fra EU/EØS vil bli filmet på forhånd og distrubert til deltakerne på kursdagen. De øvrige temaene vil gjennomføres fysisk. De som imidlertid meldr seg som deltaker på streaming, vil motta hele kurset digitalt i sin helhet, hvor de fysiske foredragene blir livestreamet og de øvrige foredraget sendt som e-kurs filer. 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Dersom du ønsker å delta i Oslo den 17. september, kan påmelding til det fysiske kurset gjøres her.

Hvem passer kurset for?

Alle advokater og jurister som jobber med konkurranserett

Leksjoner

09.15 Gjør deg klar til livestream!
09-30-10-30 Konkurransepolitiske utfordringer- myndighetenes prioriteringer Director, Gjermund Mathisen,
EFTA Surveillance Authority (ESA)

Ekspedisjonssjef, Camilla Bretteville Froyn,
Nærings- og fiskeridepartementet

Konkurransedirektør, Lars Sørgard,
Konkurransetilsynet

10.30-10.45 Pause
10.45-12.15 Konkurranseloven: Oversikt over praksis m.m. det siste året

 

 

 

Advokat, Helge Stemshaug,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

12-15-13-15 Lunsj
13.15-14.00 EU-rettens avgjørelse i Three/O2 (sak T-399/16) – konsekvenser for Konkurransetilsynets praksis i fusjonssaker? Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

14.00-14.15 Pause
14.15-15.00 Styrerepresentasjon hos konkurrenter: Hvordan håndtere det i praksis? Advokat, Tone Ripel,
Telenor ASA - Group Legal, Fornebu

Advokat, Stein Ove Solberg,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

15.00-15.15 Pause
15.15-16.00 Eksponering for bøte- og erstatningsansvar - morselskaper, suksesjon, gjentakelser

  • datterselskapers overtredelse
  • eierskifte 
  • gjentakende overtredelser

 

 
Advokat, Håkon Cosma Størdal,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Legal Officer, Elisabeth Lian Haugsdal,
EFTA Secretariat

16.00-16.15 Pause
16.15-17.00 Foretak i krise – aktualisert av COVID-19: Forholdet til konkurranselovgivningen Eirik Østerud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

17.00-17.30 Prosjektsamarbeid Advokat, Wenche Sædal,
Advokatfirmaet Thommessen As, Bergen, Bergen

17.30-17.45 Oppsummering og kursslutt
17.45-19.15 Oversikt over EU/EØS praksis - foredraget er på opptak Spesialrådgiver, Tormod Sverre Johansen,
Konkurransetilsynet

19.15 Slutt for dagen
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Dette er en live stream fra det fysiske kurset som går 17. september 2020. Du vil motta en lenke fra JUS før kurset starter.

Konkurranse- og statsstøtterett

Innen dette fagområdet har vi et bredt kurstilbud, som strekker seg fra «Det årlige konkurranserettskurset» om høsten  og "Det årlige statsstøttekurset" om våren til innføringskurs og fordypningskurs innen utvalgte temaer hvert halvår. Kursene belyser blant annet det siste innen rettsområdet, og gir deg den nødvendige kunnskapen om konkurranse, offentlig støtte og offentlige anskaffelser for advokater, jurister og rådgivere innen privat næring og offentlig forvaltning. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller mobil 93835018

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November

September