Livestream: Den årlige selskapsretts- og transaksjonskonferansedagen 2020

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i selskapsrett. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live».
Årets kurs vil gjennomføres tirsdag 20. oktober. Vel møtt til streaming!

Meld meg på

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 3 700 NOK

Andre: 4 700 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

I år blir Den årlige Selskapsrett -og Transaksjonskonferansen kuttet til en dag og flyttet til Oslo.  Til tross for at vi ikke kan samles slik vi gjør tradisjonelt, jobber JUS for at advokater og jurister for tilstrekkelig etterutdanning. Årets selskapsrett- og transaksjonskonferanse inneholder blant annet oppdateringsforedrag og muligheten til å ta en dypdykk i enkelte aktuelle problemstillinger. Det er temaer som blant annet styreansvar i finansiellkrise og ny rekonstruksjonslov og distressed M&A med landets fremste advokater som har en solid erfaring innenfor disse temaene.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Dersom du ønsker å delta i Oslo den 20. oktober kan påmelding til det fysiske kurset gjøres her.

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber innen selskapsrett og transaksjoner.

Leksjoner

09.00-09.30 Gjør deg klar til livestream!
09.30-10.15 Ajourføring- hva har skjedd siden sist? Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

10.15-10.30 Pause
10.30-11.15 Foredraget fortsetter Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

11.15-11.30 Pause
11.30-12.15 Styrets ansvar når selskapet er i finansiell krise. Lærdommer fra praksis

Temaet for foredraget er styrets ansvar når selskapet er i finansiell krise, bl.a. som følge av koronaviruset. Følgende spørsmål blir behandlet:

 

1.       Styrets ansvar når et datterselskap yter lån eller sikkerhet til fordel for et morselskap med økonomiske problemer

2.       Styrets plikt til å likebehandle aksjeeierne når en hovedaksjeeier stiller betingelser for en restrukturering

3.       Styrets plikt til å holde seg oppdatert og følge opp kravene til forsvarlig egenkapital og likviditet

4.       Styrets plikt til å informere kontraktsparter om selskapets økonomiske stilling

5.       Styrets rett til å kjempe for selskapets overlevelse og plikt til å begjære oppbud

 

Partner/advokat, Erik Langseth,
Advokatfirmaet BAHR AS

Professor, Margrethe Buskerud Christoffersen,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

12.15-12.30 Pause
12.30-13.15 Foredraget fortsetter Partner/advokat, Erik Langseth,
Advokatfirmaet BAHR AS

Professor, Margrethe Buskerud Christoffersen,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

13.15-14.00 Lunsj
14.00-15.00 Ny rekonstruksjonslov og distressed M&A

Foredragsholderne vil gå gjennom enkelte sentrale temaer i ny rekonstruksjonslov. I tillegg vil de ta opp temaer som hvilke rettslige utfordringer som oppstår i forbindelse med oppkjøp og transaksjoner når målselskapet har økonomiske utfordringer.

 

Advokat, Stine Dalenhag Snertingdalen,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Advokat, Anne Kjølseth Ekerholt,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

15.00-15.00 Pause
15.15-16.00 Ansatte og eierskap, regulering og konsepter Advokat, Tor Bechmann,
Tenden Advokatfirma ANS, Tønsberg

Advokat, Sverre Sandvik,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

16.00-16.15 Pause
16.15-17.00 Foredraget fortsetter Advokat, Tor Bechmann,
Tenden Advokatfirma ANS, Tønsberg

Advokat, Sverre Sandvik,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

17.00-17.15 Oppsummering og avslutning av kurset
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Dette er en livestream fra det fysiske kurset som går 20. okt. 2020. Du vil motta en lenke fra JUS før kurset starter.

Selskapsrett

JUS arrangerer "Den årlige selskapsrettskonferansen". Det tilbys også grunnkurs og påbygningskurs, herunder kurs om grunnleggende selskapsrett, praktisk styrearbeid, og selskapsformer. Kursene er lagt opp med en praktisk vinkling hvor aktuelle temaer innen selskapsrettslige spørsmål belyses og diskuteres. Temaene er spesielt interessant for advokater, dommere og jurister, i tillegg til styremedlemmer, daglig ledere, juridiske rådgivere, økonomiansvarlige og andre som arbeider med selskapsrettslige spørsmål.  Advokatenes fagdager har også regelmessig en fagsøyle med temaer fra selskapsretten.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på mobil 93835018 eller e-post gk@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober